Bestuur

Het bestuur van Natuurmonumenten is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. De ledenraad benoemt elk van de negen bestuursleden voor een periode van vier jaar.

Een bestuurslid kan zich eenmalig herkiesbaar stellen. Het bestuur komt ongeveer zes maal per jaar bij elkaar om de hoofdlijnen van het beleid te bespreken op het gebied van natuurbeheer en natuurbeleid, het zijn van een beweging, financiën, verenigingszaken, communicatie en marketing en public affairs. De voorzitter van het bestuur zit ook de vergaderingen van de ledenraad voor. Het bestuur houdt toezicht op de directie en benoemt de directie.

De bestuursleden van Natuurmonumenten worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Natuurmonumenten verstrekt geen leningen, voorschotten of garanties aan de bestuursleden. Wel kunnen ze gemaakte reiskosten declareren.

Samenstelling bestuur Natuurmonumenten

Hans Wijers - voorzitter
Jan Willem Baan - bestuurslid
Koos Biesmeijer -  plaatsvervangend voorzitter / secretaris
Jack de Graaff - bestuurslid
Frederique de Bruin - bestuurslid
Sandra Maas - bestuurslid
Hanneke Schuiling - penningmeester
Feike Tibben - bestuurslid
Martijn Weterings MSc - bestuurslid

Code Goed Bestuur

Bij Natuurmonumenten vinden we openheid van goede doelen belangrijk. Daarom is de organisatie actief betrokken geweest bij het formuleren van de Code Goed Bestuur van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI). In deze code staan de spelregels voor de manier waarop goededoelenorganisaties bestuurd moeten worden en voor de manier waarop zij hun leden of donateurs hierover moeten informeren: helder en transparant.

Natuurmonumenten volgt de Code Goed Bestuur. Daarover lees je meer in Natuurmonumenten en de Code Goed Bestuur (pdf).

Meer over het bestuur

Samenstelling bestuurscommissies per november 2016 (pdf)