Ga direct naar inhoud

Bestuur

Het bestuur van Natuurmonumenten is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. De ledenraad benoemt elk van de negen bestuursleden voor een periode van vier jaar.

Lieveheersbeestje

Een bestuurslid kan zich eenmalig herkiesbaar stellen. Het bestuur komt ongeveer zes maal per jaar bij elkaar om de hoofdlijnen van het beleid te bespreken op het gebied van natuurbeheer en natuurbeleid, het zijn van een beweging, financiën, verenigingszaken, communicatie en marketing en public affairs. De voorzitter van het bestuur zit ook de vergaderingen van de ledenraad voor. Het bestuur houdt toezicht op de directie en benoemt de directie.De bestuursleden van Natuurmonumenten worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Natuurmonumenten verstrekt geen leningen, voorschotten of garanties aan de bestuursleden. Wel kunnen ze gemaakte reiskosten declareren.

Samenstelling bestuur Natuurmonumenten

Jeroen Dijsselbloem - voorzitter

Merel Soons -  plaatsvervangend voorzitter / secretaris

Marion Koopman- bestuurslid

Marjolein Landheer - bestuurslid

Narina Mnatsakanian - bestuurslid

Marc Oosterhout - bestuurslid

Hanneke Schuiling - penningmeester

Berno Strootman - bestuurslid

Evelien Verbij - bestuurslid

 

Erkenningsregeling Goede Doelen

Bij Natuurmonumenten vinden we openheid van goede doelen belangrijk en volgen we de Erkenningsregeling Goede Doelen. In deze regeling staan de spelregels voor de manier waarop goededoelenorganisaties bestuurd moeten worden en voor de manier waarop zij hun leden of donateurs hierover moeten informeren: helder en transparant.

Meer over het bestuur

Samenstelling bestuurscommissies per november 2023.