Ga direct naar inhoud

Berno Strootman

Berno Strootman (1961) is bestuurslid sinds 2021. Berno is eigenaar-directeur van Strootman Landschapsarchitecten.

Berno Strootman

Berno Strootman is eigenaar-directeur van Strootman Landschapsarchitecten en was daarnaast van 2016 tot 2020 Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving binnen het College van Rijksadviseurs. Hij heeft tal van publicaties op het gebied van landschappelijke ontwikkelingen op zijn naam staan, bijvoorbeeld in relatie tot landbouw en de energietransitie. Berno heeft veel kennis en ervaring op het gebied van landschap, erfgoed en natuur. Hij studeerde landschapsarchitectuur aan de universiteit van Wageningen.

Gekozen 2021, herkiesbaar 2025, termijn loopt af in 2029.

Nevenfunctie:

  • Lid Raad van Advies van de Nederlandse Tuinenstichting.