Ga direct naar inhoud

Klachtenprocedure

Bij Natuurmonumenten staan wij open voor suggesties en reacties op ons werk en beleid. Onze ledenservice gaat hierover graag in gesprek. Komen we er niet samen uit dan kun je een klacht indienen. Onze klachtenprocedure heeft als doel klachten op gelijke wijze te behandelen, inzicht te krijgen in soort en aantal klachten en de organisatie te verbeteren.

Baardman

Hoe dien je een klacht in?

Vragen en klachten kun je telefonisch, schriftelijk of per e-mail aanmelden bij de Ledenservice van Natuurmonumenten:

  • Telefoon: 033 - 479 71 11 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur)
  • E-mail: Via het online vragenformulier
  • Brief: Natuurmonumenten, Ledenservice, Postbus 2182, 3800 CD Amersfoort

Wat gebeurt er met je klacht?

  1. We registreren de klacht.
  2. Je ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging met informatie over hoe en wanneer je onze reactie kunt verwachten.
  3. Na ongeveer 2 weken ontvang je van ons een antwoord. We doen ons uiterste best je klacht zo goed mogelijk te beantwoorden. De klacht beschouwen we daarna als afgehandeld.

Mocht je ons antwoord niet afdoende vinden is het nog mogelijk schriftelijk in beroep te gaan.