De vereniging Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging die midden in de maatschappij staat. Leden hebben een stem in de vereniging Natuurmonumenten: via afgevaardigden kunnen leden hun mening laten doorklinken in de besluiten en standpunten van de vereniging.

Leden van Natuurmonumenten

Ledencommissies en ledenraad Natuurmonumenten

De leden van Natuurmonumenten worden vertegenwoordigd vanuit twaalf ledencommissies. Die commissies onderhouden het contact met de leden. Deze ledenvertegenwoordigers vormen samen de ledenraad. De raad zorgt ervoor dat de stem van de leden doorklinkt in de koers van de vereniging. De ledenraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, keurt het jaarverslag goed en benoemt de bestuursleden. De ledenvertegenwoordigers zijn goed op de hoogte van het beleid en zijn actief op zoek naar meningen en wensen van de leden in hun regio. Daarvoor organiseren ze ledenbijeenkomsten. Op deze site vindt u van elke ledencommissie informatie over thema’s en onderwerpen die in de eigen regio spelen.

Alle regionale ledencommissies

Reglementen van de vereniging Natuurmonumenten

Een vereniging legt bij de oprichting haar statuten officieel vast bij een notaris. In de statuten staan alle voorschriften en verordeningen van de vereniging Natuurmonumenten. Het is het kader waarbinnen de werkzaamheden van Natuurmonumenten vallen en waarbinnen ledencommissies, bestuur en ledenraad horen te werken. In dit document vindt u ook de visie en missie van Natuurmonumenten.

Lees de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging Natuurmonumenten (pdf).

 

logo