Ga direct naar inhoud

De vereniging Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging die midden in de maatschappij staat. Leden hebben een stem in de vereniging Natuurmonumenten: via afgevaardigden kunnen leden hun mening laten doorklinken in de besluiten en standpunten van de vereniging.

Leden van Natuurmonumenten

Ledencommissies en ledenraad Natuurmonumenten

De leden van Natuurmonumenten worden vertegenwoordigd vanuit twaalf ledencommissies. Die commissies onderhouden het contact met de leden. Deze ledenvertegenwoordigers vormen samen de ledenraad. De raad zorgt ervoor dat de stem van de leden doorklinkt in de koers van de vereniging. De ledenraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, keurt het jaarverslag goed en benoemt de bestuursleden. De ledenvertegenwoordigers zijn goed op de hoogte van het beleid en zijn actief op zoek naar meningen en wensen van de leden in hun regio. Daarvoor organiseren ze ledenbijeenkomsten. Op deze site vind je van elke ledencommissie informatie over thema’s en onderwerpen die in de eigen regio spelen.

Alle regionale ledencommissies

Iedereen kan meedoen

Word jij ook ledenvertegenwoordiger?

Doe mee en help de natuur. Vind je het leuk om mee te denken over de koers van Natuurmonumenten? Meld je dan aan voor een van onze regionale ledencommissies. Deze commissies houden bijeenkomsten/webinars waar leden informatie kunnen halen en hun mening kunnen geven over natuur, landschap en cultuurhistorie. Natuurmonumenten heeft 12 ledencommissies door het hele land. Deze ledencommissies vormen samen de ledenraad, die de hoofdlijnen van het beleid van de vereniging bespreekt met het bestuur.

Op dit moment zijn er vacatures bij enkele ledencommissies, klik hieronder voor de vacatures.

Reglementen van de vereniging Natuurmonumenten

Een vereniging legt bij de oprichting haar statuten officieel vast bij een notaris. In de statuten staan alle voorschriften en verordeningen van de vereniging Natuurmonumenten. Het is het kader waarbinnen de werkzaamheden van Natuurmonumenten vallen en waarbinnen ledencommissies, bestuur en ledenraad horen te werken. In dit document vindt u ook de visie en missie van Natuurmonumenten.

Lees hier de statuten en het huishoudelijk reglement (2021).