Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Ledenraad

Natuurmonumenten is een landelijke vereniging, die regionaal geworteld is. Dit geldt zowel voor de 12 ledencommissies als de werkorganisatie.

De leden van de ledencommissies vormen samen de ledenraad. Tijdens de vergaderingen van de ledenraad denkt, praat en beslist de raad over de hoofdlijnen van het beleid. Daarnaast verleent de ledenraad het bestuur elk jaar al dan niet decharge over het gevoerde beleid en benoemt hij bestuursleden. De leden van de ledencommissies dragen hier aan bij door deze vergaderingen vooraf te bespreken en waar mogelijk actief op zoek te gaan naar de meningen en wensen van leden in hun gebied.

De ledenraad bestaat uit minimaal 65 en maximaal 90 leden. Het aantal zetels in een ledencommissie wordt bepaald door het aantal leden in de desbetreffende regio. In principe geldt een evenredige vertegenwoordiging, met een minimum van vijf leden. Elke vier jaar wordt de zetelverdeling, indien nodig door wijziging van het aantal leden, aangepast. Leden kiezen een afgevaardigde voor vier jaar. Een districtsafgevaardigde is één keer herkiesbaar en is zodoende maximaal acht jaar achter elkaar lid van de ledencommissie. 

Vergadering ledenraad 10 november 2018

Op zaterdag 10 november 2018 wordt de eerstvolgende vergadering van de ledenraad gehouden.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Begroting 2018 en Meerjarenverkenning 2020-2023
  • Actieplan bosbeheer
  • Wijziging statuten en huishoudelijk reglement
  • Verenigingszaken: samenstelling bestuur
  • Verenigingszaken: zetelverdeling

De vergadering vindt plaats in Antropia Cultuur- en Cogrescentrum te Driebergen van 11.00 uur tot ca. 16.00 uur.

Leden van de vereniging kunnen de vergadering van de ledenraad bijwonen door zich uiterlijk twee weken voorafgaand aan de vergadering aan te melden via de email [email protected].

Notulen ledenraad

Kijk hier voor de notulen van de ledenraadsvergadering (november 2017).