Word lid

Ledenraad

Natuurmonumenten is een landelijke vereniging, die regionaal geworteld is. Dit geldt zowel voor de 13 ledencommissies als de werkorganisatie.

De leden van de ledencommissies vormen samen de verenigingsraad. Tijdens de vergaderingen van de ledenraad denkt, praat en beslist de raad over de hoofdlijnen van het beleid. Daarnaast verleent de ledenraad het bestuur elk jaar al dan niet decharge over het gevoerde beleid en benoemt hij bestuursleden. De leden van de ledencommissies dragen hier aan bij door deze vergaderingen vooraf te bespreken en waar mogelijk actief op zoek te gaan naar de meningen en wensen van leden in hun gebied.

De ledenraad bestaat uit minimaal 65 en maximaal 90 leden. Het aantal zetels in een ledencommissie wordt bepaald door het aantal leden in het desbetreffende gebied. In principe geldt een evenredige vertegenwoordiging, met een minimum van vijf leden. Elke vier jaar wordt de zetelverdeling, indien nodig door wijziging van het aantal leden, aangepast. Leden kiezen een afgevaardigde voor vier jaar. Een districtsafgevaardigde is één keer herkiesbaar en is zodoende maximaal acht jaar achter elkaar lid van de ledencommissie. 

Vergadering ledenraad 26 mei november 2018

Op zaterdag 26 mei 2018 wordt de eerstvolgende vergadering van de ledenraad gehouden.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Meerjarenstrategie
  • Jaarverslag en jaarrekening 2017
  • Evaluatie bosbeheer
  • Verenigingszaken: samenstelling vertrouwenscommissie

De vergadering vindt plaats in het Koetshuis van Kasteel de Haar te Haarzuilens van 11.00 uur tot ca. 16.00 uur.

Belangstellende leden kunnen zich, voor het bijwonden van de vergadering, aanmelden via de email [email protected].

Notulen ledenraad

Kijk hier voor de notulen van de ledenraadsvergadering (mei 2017).