Ga direct naar inhoud

Gezocht: vrijwilliger ledencommissie Groningen

Draag je de natuur en het landschap van Groningen een warm hart toe? Wil je namens de leden actief meedenken/-praten rondom het beleid van Natuurmonumenten? En vind je het leuk om een specifieke taak op je te nemen zoals bijvoorbeeld het organiseren van een thema-avond voor de achterban, of een bijdrage te leveren aan de regionale of landelijke thema’s van Natuurmonumenten? Deze kans krijg je door lid te worden van de ledencommissie van vereniging Natuurmonumenten.

kardinge

Functienaam: kandidaat-lid ledencommissie

Tijdsbesteding: 15 dagen per jaar

Locatie: Groningen

Kom jij de ledencommissie Groningen versterken?

De natuur staat steeds meer onder druk. Natuurmonumenten speelt een belangrijke rol in het behouden en versterken van natuur en biodiversiteit. Daar is steun voor nodig van leden en ledenvertegenwoordigers. Leden vertegenwoordigers die mee kijken met het bestuur, meedoen met beheer eenheden en meepraten met leden over het gezamenlijke natuurbeleid van de vereniging.

Natuurmonumenten is een beweging van natuurliefhebbers, beheerder van natuurgebieden en hoeder van het Nederlandse landschap. Natuur is van levensbelang maar in ons land uiterst kwetsbaar. Daarom moeten wij de natuur beschermen. En beschermen begint met beleven.

Als ledencommissie Groningen, vertegenwoordigers van leden van de vereniging, met meer dan 20.000 leden in onze provincie, voelen wij ons verbonden met de natuur in Groningen en dragen we bij aan het beschermen en ontwikkelen van die natuur.

De ledencommissie Groningen onderhoudt contact met de uitvoerende beheereenheid en de leden in Groningen. Ze investeren in contact met de leden en houden hen op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de vereniging en lokaal rondom de beheereenheid Groningen en Noord-Drenthe.

De ledencommissie Groningen wil leden motiveren om een bijdrage te leveren aan de bescherming van onze natuur en te participeren in de vereniging door landelijke en lokale thema’s bespreekbaar te maken. Ze behartigen de belangen van de leden in Groningen binnen de vereniging. Samen willen ze de natuur beleven, het gebruiken en er van genieten.

De ledencommissie Groningen bestaat uit vijf leden die ook deel uit maken van de landelijke ledenraad van de vereniging Natuurmonumenten.. Naast de gekozen LC Leden kent de afdeling een of twee kandidaat-leden en steunleden.

Wat doet de ledencommissie Groningen?

De ledencommissie Groningen heeft behoefte aan meer leden die hun steentje willen bijdragen. Op dit moment heeft de ledencommissie de noodzakelijke vijf leden. Daarnaast heeft de LC Groningen een kandidaat-lid en een steun lid.

Op basis van de doelstelling om zoveel mogelijk verbinding te leggen met leden, de beheereenheid en natuurgebieden is er behoefte aan extra hulp, zowel een kandidaat-lid als enkele steunleden. De steunleden en kandidaat leden kunnen doorstromen naar volwaardig lid van de LC. Daarvoor worden zij in de jaarvergadering van de Ledencommissie door de leden verkozen.

De kandidaat-leden en steunleden maken volledig deel uit van het LC-overleg. Zij hebben echter geen stem in de landelijke ledenraad, tenzij iemand als gekozen LC-lid (een van de vijf) zal worden benoemd.

De ledencommissie komt een keer in de zes weken bij elkaar voor een vergadering. Een LC-lid neemt deel aan het maandelijks overleg van de beheereenheid, net zoals dat een vertegenwoordiger van de beheereenheid deel neemt aan het LC-overleg.

Een vertegenwoordiger van de LC bezoekt daarnaast bijeenkomsten rondom gebiedsvisies en kwaliteitstoetsen van de beheereenheid. Regelmatig wordt door de ledencommissie samen met een van de boswachters van de beheer eenheid een bezoek gebracht aan de natuurgebieden in de regio Groningen om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling in de gebieden.

De LC organiseert regelmatig een excursie met de leden in een van natuurgebieden van de beheereenheid Groningen en Noord-Drenthe.

Wat bieden wij?

  • Interessant en uitdagend werk binnen een organisatie die midden in de maatschappij staat;
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan landelijk georganiseerde werkgroepen en excursies;
  • Onkostenvergoeding voor vervoer.

Leden die meer informatie willen of deel willen nemen aan de Ledencommissie Groningen als kandidaat-lid of steun lid  kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Klaas van der Veen, secretaris van de ledencommissie Groningen: [email protected]

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid