Zo werven wij

Natuurmonumenten werft op verschillende manieren nieuwe donateurs, leden en vrijwilligers. Zo werven we in onze natuurgebieden, via online campagnes, per e-mail en post, maar ook op straat en langs de deuren. Collecteren voor Natuurmonumenten gebeurt gedurende één week per jaar in de maand juni. Hieronder lees je meer over hoe, waar en waarom we werven.

Collecte Natuurmonumenten

Werving online

We werven gedurende het hele jaar nieuwe (potentiele) leden en donateurs via online campagnes en op eigen (actie) websites en natuurmonumenten.nl. We werken hierbij samen met externe partijen. Aan online acties worden duidelijke voorwaarden verbonden en gecommuniceerd.

Werving via de telefoon

We werven leden via de telefoon. Natuurmonumenten benadert zowel bestaande leden en donateurs als potentiële leden / donateurs. Externe partijen verzorgen deze acties gedurende het hele jaar. Uiteraard werkt Natuurmonumenten conform alle wettelijke bepalingen en wordt het ‘Bel-Me-Niet-Register’ en het ‘Recht van verzet’ gebruikt.

Werving op straat en huis-aan-huis

Het direct aanspreken van mensen op straat of aan de deur is al jaren belangrijk om leden te werven. Het hele jaar door gaan enthousiaste jongens en meiden de straat op en langs de deuren om leden te werven. Het werven gebeurt op werkdagen tot 21.00 uur, op zaterdag tot 20.00 uur en op zondag alleen in geopende winkelcentra. Verder is Natuurmonumenten ook regelmatig te vinden op diverse evenementen.

Hoe kan ik de straatwervers herkennen?

  • Ze hebben altijd kleding aan met het logo van Natuurmonumenten.
  • Ze hebben een legitimatiebewijs met het Natuurmonumenten logo
  • Ze vragen niet om geld. Ze vragen of je een formulier wilt invullen voor een machtiging.
  • De teams hebben een iPad bij zich, waarmee de gegevens worden vastgelegd. Door een automatische controle van adres- en postcodegegevens worden fouten in gegevens voorkomen.

Werving per post

Vier keer per jaar (maart, juni, september, december) krijgen Natuurmonumenten leden een giftverzoek in de vorm van een brief. In deze brieven staat meestal een specifiek natuur doel centraal. De brief zit meestal bij het ledenmagazine Puur Natuur bijgesloten met informatie over projecten, de behaalde resultaten en andere relevante informatie voor onze leden.

Professionele aanpak werving

Natuurmonumenten zet professionele werving bureaus in voor het werven van leden, donateurs en vrijwilligers. En legt de nadruk op het naleven van alle wet- en regelgeving en de gedragscodes van de brancheverenigingen. Aanmeldingen verwerkt Natuurmonumenten vervolgens zelf op het kantoor. Door training, instructies, begeleiding en controle wordt toegezien op correct gedrag en gespreksvaardigheid van de wervers.

AVG

Natuurmonumenten verwerkt de gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Zie het privacy statement van Natuurmonumenten op www.natuurmonumenten.nl/uw-privacy.

Keurmerken

Natuurmonumenten bezit het CBF Keurmerk voor goede doelen. We zijn lid van de DDMA en onderschrijven de gedragscodes zoals o.a. code Fieldmarketing, code Telemarketing. Zie voor een overzicht van de DDMA gedragscodes de volgende link: www.ddma.nl/juridisch. Verder zijn we aangesloten bij Goede Doelen Nederland en onderschrijven we de gedragscodes, zie voor een overzicht www.goededoelennederland.nl/sector/verantwoording-en-toezicht/codes-en-richtlijnen

logo