Boeren met hart voor de natuur

Natuurmonumenten gaat voor een platteland dat bulkt van bloemen, bijen en bodemleven met een goede boterham voor de boer. Daarom maken we ons hard voor natuurinclusieve landbouw: boeren met hart voor de natuur.

Grutto take off

Op weg naar landbouw met hart voor natuur

Natuurmonumenten zet een beweging in gang om samen met boeren, politiek en consumenten stappen te zetten, zodat natuurinclusieve landbouw steeds meer de norm wordt. Boer Pieter en boswachter Esther in gesprek: “Blijf aan de praat. Een goed gesprek is de beste manier om verschillen te overbruggen. Uiteindelijk maken we samen het landschap, dus het is heel logisch om samen te werken.”

Samen met boeren

In onze gesprekken met boeren merken wij dat zij best anders willen werken. Zij aan zij werken we samen aan een platteland dat gevarieerder en natuurlijker is. In onze natuurgebieden en ook daarbuiten zijn boeren al aan de slag.

Samenwerken met boeren

Oproep aan de politiek

Veel boeren willen voedsel produceren met oog voor natuur en landschap, als zij hiervoor de (financiële) waardering krijgen die zij verdienen. Daarbij is van belang dat zij niet vastlopen in wet- en regelgeving. Op allerlei manieren lobbyen we - samen met onze achterban - voor beleid dat boeren helpt om de omslag te maken.

Lees meer over ons lobbywerk

Wat kun jij doen?

Ook jij als consument kunt bijdragen. Jouw aankopen zijn namelijk een belangrijke factor voor hoe ons landschap eruit ziet.

Kijk wat jij kunt doen

Wie doen er al met ons mee?

Het is een grote verandering waar we voor staan in Nederland. Veel partijen - al dan niet samen met ons - doen mee om verandering te realiseren op het platteland.

Lees hier waarom

Wat is natuurinclusief boeren?

Natuurinclusieve landbouw is voedsel produceren met oog en hart voor natuur en landschap.

Lees meer

Nieuws over landbouw

logo