Ga direct naar inhoud

Jaarverslag 2022: Samen aan de slag voor natuurherstel

Voorwoord

Voorwoord In het vorige jaarverslag vroegen we ons af of we bij natuurherstel op een kantelpunt staan. In 2022 heeft die transitie inderdaad gestalte gekregen met de plannen van het kabinet om tegelijkertijd de doelen voor stikstof, natuur, klimaat en water te halen door middel van gebiedsgerichte processen.

Lees meer

Impact: Landbouwtransitie

In 2022 is door het kabinet de transitie van de landbouw ingezet met als doel de natuur te herstellen. In het coalitieakkoord wordt daarvoor een reductie van 50 procent stikstof in N2000-gebieden in 2030 voorgesteld, maar er wordt ook gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit, de aanpak van verdroging en het tegengaan van klimaatverandering.

Lees meer

Impact: in actie voor voldoende schoon water

Natuurmonumenten liet onderzoek doen naar de Kaderrichtlijn Water door Witteveen+Bos, FloLegal en TwynstraGudde. Daaruit bleek dat het water in Nederland te vervuild is met pesticiden, meststoffen, rioolwater en medicijnresten.

Lees meer

Impact: Meer biodiversiteit

Na vijf jaar kunnen we rustig stellen dat Marker Wadden een vogelparadijs is geworden. Vele tienduizenden trekvogels komen er in voor- en najaar rusten en eten, zoals oeverzwaluwen, slobeenden, grutto’s en kemphanen. Vrijwel dagelijks komen er zeearenden langs.

Lees meer