Ga direct naar inhoud

Voorwoord

In het vorige jaarverslag vroegen we ons af of we bij natuurherstel op een kantelpunt staan. In 2022 heeft die transitie inderdaad gestalte gekregen met de plannen van het kabinet om tegelijkertijd de doelen voor stikstof, natuur, klimaat en water te halen door middel van gebiedsgerichte processen.

Voorwoord Pim van der Feltz

Tegelijkertijd zien we dat de stikstofplannen tot tegenstellingen in de samenleving leiden. Terwijl juist samenwerking cruciaal is. Het belang van de natuur valt of staat met een duurzame toekomst voor de agrarische sector: een duurzame vorm van landbouw en een duurzaam inkomen van de boer. Dat bepleiten wij niet alleen, maar doen wij ook, bijvoorbeeld op landgoed Velhorst in de Achterhoek.Het is nu zaak dat er uitvoering aan de plannen wordt gegeven want uitstel is geen optie voor de natuur. Het is glashelder wat er nu moet gebeuren en dus moeten we nu beginnen. En om iedereen duidelijkheid en zekerheid te geven, is het van belang dat het kabinet zich ook aan haar eigen wetten houdt. Te vaak moet de rechter de overheid tot de orde roepen. Dat is gebeurd bij stikstof. Wij zagen ons het afgelopen jaar gedwongen om te eisen dat de overheid de afspraken uit 2006 over natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte na te komen.In alles is de sterke en onafhankelijke positie van Natuurmonumenten essentieel voor het beschermen en versterken van de natuur in heel Nederland. De steun die Natuurmonumenten als vereniging heeft, maakt dat mogelijk. Daar wil ik iedereen voor bedanken.