Ga direct naar inhoud

Honden in de natuur

In veel van de natuurgebieden van Natuurmonumenten zijn hondenbezitters en hun honden welkom. In de meeste gebieden geldt dat honden aangelijnd moeten zijn. Lees hier meer over het hondenbeleid bij Natuurmonumenten, wat de regels zijn voor assistentiehonden en welke regels er gelden in hondenlosloopgebieden.

Honden aan de lijn

In veel van de natuurgebieden van Natuurmonumenten zijn hondenbezitters en hun honden welkom, mits de honden zijn aangelijnd. Loslopende honden kunnen namelijk voor problemen zorgen in de natuur. Ze kunnen een ernstig risico vormen voor wilde dieren en grazers. Herten, reeën, wilde zwijnen, hazen, dassen en andere dieren slaan op de vlucht wanneer ze zich bedreigd voelen door een hond. Soms lopen de vluchtende dieren zich dan letterlijk dood tegen auto’s of prikkeldraad. Jaarlijks worden meerdere reeën doodgebeten door honden. Als vogels die op de grond broeden moeten vluchten voor honden, zijn de eieren of jonge kuikens een gemakkelijke prooi voor roofdieren.

Ook kunnen loslopende honden voor andere bezoekers voor overlast zorgen. Soms rennen honden naar andere mensen toe, springen tegen ze op of rennen luid blaffend achter fietsers aan. Dat kan als bedreigend of onprettig worden ervaren. Ook paarden kunnen schrikken van honden.

Lokaal hondenbeleid 

Wil je met je hond een natuurgebied bezoeken? Controleer dan altijd de in het gebied geldende regels voor honden.

Voor alle hondenlosloopgebieden van Natuurmonumenten geldt een maximum van drie honden per bezoeker. In een aantal natuurgebieden geldt de regel van maximaal drie honden voor het gehele gebied, ook als honden zijn aangelijnd. Daarnaast kunnen regels in een bepaalde periode van het jaar zijn aangescherpt, bijvoorbeeld in het broedseizoen om op de grond broedende vogels of pasgeboren dieren te beschermen. Kijk daarom altijd op de gele terreinborden bij de ingang van het gebied. 

Onze boswachters spreken hondenbezitters aan als hun hond losloopt waar dat niet mag. Een handhaver of buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van Natuurmonumenten kan een bekeuring geven voor een loslopende hond.

Losloopgebieden

In een aantal gebieden van Natuurmonumenten zijn terreinen ingericht voor loslopende honden, waar ze vrij kunnen spelen en rennen. Deze losloopgebieden zijn gemarkeerd met borden. Bekijk hier het overzicht 

Het is belangrijk dat de hond, ook op plekken waar deze los mag lopen, altijd onder controle staat. Dit betekent dat de hond binnen een straal van 10 meter van de begeleider blijft en direct luistert naar commando’s. Als een hond niet onder controle gehouden kan worden, moet deze alsnog worden aangelijnd.

Je mag per begeleider maximaal drie honden meenemen naar een hondenlosloopgebied. 

Assistentiehonden

Assistentiehonden, mits aan het werk en herkenbaar als hulphond, zijn toegestaan in gebieden van Natuurmonumenten. Voor hulphonden die niet in functie zijn, geldt het hondenbeleid van het betreffende gebied.

Bekijk hier het overzicht van alle regels die gelden in de gebieden van Natuurmonumenten.