Ga direct naar inhoud

Standpunt van Natuurmonumenten over klimaatverandering

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. De stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde brengt allerlei gevolgen met zich mee voor mens en natuur. Ook Natuurmonumenten bindt de strijd aan tegen klimaatverandering.

Klimaatverandering

Situatie

Het klimaat verandert. Dit komt doordat er steeds meer broeikasgassen vrijkomen in de lucht door bijvoorbeeld energieverbranding. Gassen zoals CO2 en methaan vormen een deken om de aarde en houden warmte van de zon vast. Hierdoor stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde.

Probleem

Wetenschappers zijn het eens over de belangrijke invloed van de mens op de toename van broeikasgassen, vooral die van CO2. Broeikasgassen zorgen voor een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde. Dit brengt andere negatieve gevolgen met zich mee, zoals een stijgende zeespiegel en vaker extreme weersomstandigheden: meer hittegolven, vaker periodes van droogte en hevige regen. Deze gevolgen zijn nu al goed merkbaar. 

Oplossing

De gevolgen van klimaatverandering kunnen beperkt worden met het verminderen van de CO2-uitstoot. Dat begint bij maximale inzet op energie besparen. Volgens Urgenda kunnen besparingen voor de bouw-, de mobiliteit-, de voedselsector en de industrie al zorgen voor ruim 50% minder energiegebruik (bron: Urgenda).

Daarnaast is de natuur een belangrijke bondgenoot in het tegengaan van klimaatverandering. De natuur levert veel belangrijke functies, waaronder opslag en het vasthouden van CO2 in bodem of biomassa waarmee klimaatverandering wordt verminderd. Inzet op vernattingsmaatregelen voor bijvoorbeeld veengebieden, het herstellen en uitbreiden van kwelders en meer ruimte voor natuur door het aanplanten van bomen, stimuleert de opslag van CO2. Ook helpt de natuur aan te passen aan gevolgen van klimaatverandering. Met klimaatbuffers bieden we het stijgende water de ruimte en helpen we Nederlanders droge voeten te houden. Groningen loopt niet onder door onze nabijgelegen natuurgebieden (De Onlanden). En wat dacht je van de eindeloze duingebieden die een natuurlijke bescherming bieden tegen de zee? Kortom, de natuur is een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering en de natuur kan deze functies blijven vervullen als zij voldoende ruimte heeft. Hoe hoger de biodiversiteit, des te beter de natuur deze functies (ecosysteemdiensten) kan verzekeren. 

Voor de resterende opgave is een maximale inzet nodig op duurzame energie. Natuurmonumenten vraagt aandacht voor natuur en landschap en pleit voor een zo goed mogelijke ruimtebesparing en juiste volgordelijkheid van maatregelen om klimaatdoelen te behalen. Zie onze volledige visie op aanpak van de energietransitie hier.

Wat doet Natuurmonumenten?

Natuurmonumenten bindt de strijd aan tegen klimaatverandering op verschillende manieren:

  • Robuuste gebieden: Leefgebieden van planten en dieren staan onder grote druk in Nederland. Om zich aan te kunnen passen aan de veranderingen van het klimaat, heeft de natuur vooral meer ruimte nodig. Door in te zetten op het groter maken en met elkaar verbinden van natuurgebieden maakt Natuurmonumenten, in samenwerking met anderen, de natuur weerbaar tegen veranderingen. Dat is goed voor de natuur, het klimaat en voor de mensen, die ervan kunnen genieten.
  • Klimaatbuffers: Natuurmonumenten werkt samen met zeven andere natuurbeschermingsorganisaties aan het programma Natuurlijke klimaatbuffers. Klimaatbuffers zijn gebieden waar de natuur water kan opvangen en vasthouden, waar het water kan wegzakken of op natuurlijke wijze kan wegvloeien. Natuurmonumenten heeft een aantal aansprekende voorbeelden van klimaatbuffers, zoals de Onlanden en de IJsselpoort. Ook beekdalen zijn vaak ideale klimaatbuffers. Eenmaal goed ingericht, zijn het zeer geschikte klimaatbuffers in natte én droge perioden, waarvan ook de natuur profiteert.
  • Biomassa: Bij het beheer van onze natuurgebieden komen jaarlijks restproducten vrij: riet, gras, plagsel, takken en hout. Natuurmonumenten zoekt een zo hoogwaardig mogelijke toepassing van deze restproducten. We bieden een deel op dit moment nog aan als grondstof voor het opwekken van energie. Tevens verkennen we met partners de mogelijkheden voor bio-gebaseerde producten.
  • Minder CO2-uitstoot: Natuurmonumenten wil haar eigen klimaatvoetafdruk verminderen. We houden onze klimaatvoetafdruk nauwkeurig bij, zetten in op duurzame energie en verminderen ons eigen energie- en brandstofverbruik. Natuurmonumenten werkt samen met partners als Greenchoice en Urgenda op gebied van duurzaamheid.

Wat kan jij doen?

Heb je plannen om een natuurgebied te bezoeken? Maak je dag dan nog groener, reis er groen naartoe! Kom vooral wandelend, op de fiets of met  openbaar vervoer. Mocht je er toch met de auto heen gaan, dan is het misschien een idee om voor een deel van de reis een fiets te huren. Want, iedere dag kun jij het verschil maken met milieubewuste keuzes.  Voor meer inspiratie voor groen gedrag neem een kijkje op de website van Greenchoice of Urgenda: SamenSnellerDuurzaam!