Ga direct naar inhoud

Grootschalige bosontwikkeling in Weert

Samen met gemeente Weert en Provincie Limburg zetten we ons in voor toekomstbestendig bos. De ambitie is om in de periode 2020-2023 ruim twintig hectare robuust, biodivers bosgebied te realiseren. Dat staat gelijk aan ruim 30 voetbalvelden nieuwe natuur.

gemengd bos v2

Gemeente Weert en Natuurmonumenten zijn de initiatiefnemers van het project. Vanuit Natuurmonumenten stellen we gronden beschikbaar en zorgen we voor de aanplant en het beheer van de nieuwe natuur. Dat kunnen we doen dankzij de steun van onze leden én van onze partner Landal GreenParks. Ook Provincie Limburg draagt financieel bij vanuit het 1 miljoen bomenplan.

Bron van leven

Duizenden soorten insecten, vlinders, vogels kunnen niet zonder bomen, ze wonen er op of in. Bomen zorgen voor meer biodiversiteit, voor een gezonde bodem en schone lucht. Ze dragen bij aan een beter klimaat en aan een groene leefomgeving. Grote, natuurlijke bossen zijn bovendien een plek om te ontspannen en recreëren. Voor inwoners en bezoekers. Bomen zijn dus van onschatbare waarde en dempen de effecten van klimaatverandering op het landschap. Daarom zetten wij ons samen in voor groei van het aantal bomen en bosgebieden. 

"In Nederland gaat het slecht met de biodiversiteit; de variatie aan plant- en diersoorten. Daarom is groei van het aantal bomen en bosgebieden zo belangrijk” - Rob van Schijndel, voormalige gebiedsmanager Natuurmonumenten.

Grote, robuuste natuurgebieden

De bosontwikkeling vindt grotendeels plaats in aansluiting op bestaande bos- en natuurgebieden ten zuiden van Weert, die onderdeel zijn van Grenspark Kempen-Broek. Het gaat om percelen van Natuurmonumenten en ARK Natuurontwikkeling in de omgeving van de Laurabossen, het Wijffelterbroek, de Heltenbosdijk, de Krang en het Stramprooierbroek. Zo ontstaan grote, aaneengesloten natuurgebieden die belangrijk zijn voor het vergroten van de biodiversiteit en tegen een stootje - zoals extremer weer - kunnen. 

Grote, natuurlijke landschappen spelen een belangrijke rol in het opvangen van klimaatextremen, zoals langdurige hitte, droogte en wateroverlast. In het Kempen~Broek werkt Natuurmonumenten samen met partners stap voor stap aan de ontwikkeling van het gebied tot natuurlijke klimaatbuffer; robuust genoeg voor de toekomst. Gemeente Weert gaat daarnaast nog extra bomen planten in de stedelijke omgeving en in de stadsrand.

Inheemse soorten

We gaan voor gevarieerde bossen met verschillende inheemse soorten bomen. Denk aan winterlinde, haagbeuk, fladderiep, beuk, zomereik en zoete kers. Maar ook struiken als meidoorn, veldesdoorn, lijsterbes, vlier, hulst en Gelderse roos. Juist de mix aan verschillende wilde soorten komt de biodiversiteit ten goede en geeft het bos meer weerstand in moeilijke omstandigheden. Ze zijn het best bestand tegen ziekten, tegen invloeden van weer en klimaat én helpen om water op te nemen, vast te houden en langzaam af te geven. 

Afwisseling 

Op elke aanplantlocatie komen groepjes bomen van verschillende soorten bij elkaar te staan, afgewisseld met struwelen. We planten niet alles vol. Er blijven ook open gedeeltes met genoeg ruimte voor spontane bosontwikkeling, struweelvorming en kruidenrijke begroeiing. Aan de bosranden komen struweelsoorten en blijven stukken vrij van aanplant. Hierdoor ontstaat een gevarieerd, structuurrijk gebied met geleidelijke overgangen. Zo profiteren straks niet alleen typische bosdieren van de nieuwe natuur, maar vinden ook soorten die van (deels) open landschappen afhankelijk zijn een nieuw leefgebied. En natuurlijk valt er ook voor wandelaars in een gevarieerd bos meer te zien en te genieten.

bosinfographic

Door de jaren heen ontwikkelt nieuw bos zich als (t)huis voor allerlei dieren.

Bij de aanplant zijn de bomen nog jong en klein. Het duurt dus heel wat jaren voordat een echt bos is gevormd. Je kunt er straks vrij wandelen en zo met eigen ogen het bos zien groeien. Hoe de bossen er uiteindelijk uit komen te zien, wordt bepaald door natuurlijke ontwikkeling.

Planning 

In 2021 is ruim tien hectare nieuw bos aangeplant op percelen aan de Vetpeelweg/Vlaamseweteringweg bij de Laurabossen. Onder andere op de voormalige akker naast de vroegere vuilstortplaats. De jonge boompjes en struiken op deze plek zijn geschonken door Landal GreenParks. 

Tijdens de Nationale Boomfeestdag in 2022 zijn aan de Pruiskesweg bij het Wijffelterbroek zo'n duizend boompjes aangeplant door 40 kinderen van Kindcentrum Altweerterheide en basisschool De Firtel uit Stramproy.

Eind 2023/begin 2024 gaan we planten in de Krang bij Swartbroek, aan de Heltenbosdijk nabij de Stramproyergrensweg en bij de Laurabossen. Voordat het jonge plantgoed hier de grond in kan, vinden er eerst voorbereidingen plaats. Op verschillende terreinen kunnen nog drainagebuizen liggen. Als we deze tegen komen, dan verwijderen we deze om water langer in de bodem vast te houden. Ook gaan we de percelen voorbewerken door grond te keren. Hierdoor komt er meer organische stof in de bodem waardoor vocht beter wordt vastgehouden. Eerder hebben we ervaren dat extreem droge zomers funest kunnen zijn voor jonge boomaanplant, zeker op zandgrond. Daarom nemen we nu deze extra maatregelen. Lees meer

Update 6 december 2023: als gevolg van te natte omstandigheden in de terreinen, schuiven de werkzaamheden op naar begin 2024. 

Meer weten?

Via de communicatiekanalen van de gemeente Weert en Natuurmonumenten houden we iedereen op de hoogte van de voortgang en uitvoering. Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief Kempen~Broek Natuurmonumenten of volg ons op Facebook; Kempen-Broek Natuurmonumenten.  

In de omgeving van de Laurabossen vinden nog meer boswerkzaamheden plaats om de biodiversiteit te vergroten. Zo vormen we een voormalige productiebos om tot een soortenrijk natuurgebied

Heb je een vraag of melding over dit project? Mail dan naar [email protected]

We kunnen niet zonder bomen

partners bosaanplant Weert v2

Samen planten we bos voor de toekomst!

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid