Grootschalige bosontwikkeling in Weert

Samen met gemeente Weert en Provincie Limburg zetten we ons in voor toekomstbestendig bos. De ambitie is om de komende vier jaar (2020-2023) ruim twintig hectare robuust, biodivers bosgebied te realiseren. Dat staat gelijk aan ruim 30 voetbalvelden nieuwe natuur.

gemengd bos v2

Gemeente Weert en Natuurmonumenten zijn de initiatiefnemers van het project. Vanuit Natuurmonumenten stellen we gronden beschikbaar en zorgen we voor de aanplant en het beheer van de nieuwe natuur. Dat kunnen we doen dankzij de steun van onze leden én van onze partner Landal GreenParks. Ook Provincie Limburg draagt financieel bij vanuit het 1 miljoen bomenplan.

Bron van leven

Duizenden soorten insecten, vlinders, vogels kunnen niet zonder bomen, ze wonen er op of in. Bomen zorgen voor meer biodiversiteit, voor een gezonde bodem en schone lucht. Ze dragen bij aan een beter klimaat en aan een groene leefomgeving. Grote, natuurlijke bossen zijn bovendien een plek om te ontspannen en recreëren. Voor inwoners en bezoekers. Bomen zijn dus van onschatbare waarde. Daarom zetten wij ons samen in voor groei van het aantal bomen en bosgebieden. 

“We zijn blij dat we samen met Natuurmonumenten en de provincie onze groene ambities kunnen realiseren. Zo dragen we niet alleen bij aan de biodiversiteit en het klimaat, maar versterken we ook de Weerter bosgebieden ” - wethouder Geert Gabriëls.

Grote, robuuste natuurgebieden

De bosontwikkeling vindt grotendeels plaats in aansluiting op bestaande bos- en natuurgebieden ten zuiden van Weert, die onderdeel zijn van Grenspark Kempen-Broek. Onder andere in de omgeving van de bestaande Laurabossen, bij de Heltenbosbrug, in het Wijffelterbroek, in de Krang en in het Stramprooierbroek. 

Zo ontstaan grote, aaneengesloten natuurgebieden die belangrijk zijn voor het vergroten van de biodiversiteit en tegen een stootje kunnen. Grote, natuurlijke landschappen spelen een belangrijke rol in het opvangen van klimaatextremen, zoals langdurige hitte, droogte en wateroverlast. In het Kempen~Broek werkt Natuurmonumenten samen met partners stap voor stap aan de ontwikkeling van het gebied tot een natuurlijke klimaatbuffer; robuust genoeg voor de toekomst. Gemeente Weert gaat daarnaast nog extra bomen planten in de stedelijke omgeving en in de stadsrand.

Inheemse soorten

We gaan voor gevarieerde bossen boordevol inheemse soorten. Denk aan de winterlinde, haagbeuk, zoete kers, fladderiep, zomer- en wintereik, gewone esdoorn, beuk, ratelpopulier, wilde appel en wilde peer. Maar ook struiken zoals de hazelaar, gewone vogelkers, veldesdoorn, lijsterbes, meidoorn, vuilboom, hulst en gelderse roos.

Juist de mix aan verschillende wilde soorten komt de biodiversiteit ten goede en geeft het bos meer weerstand in moeilijke omstandigheden. Ze zijn het best bestand tegen ziekten, tegen invloeden van weer en klimaat én helpen om water op te nemen, vast te houden en langzaam af te geven. 

"In Nederland gaat het slecht met de biodiversiteit; de variatie aan plant- en diersoorten. Daarom is groei van het aantal bomen en bosgebieden zo belangrijk” - Rob van Schijndel, gebiedsmanager Natuurmonumenten.

Afwisseling 

Op elke aanplantlocatie komen groepjes bomen van verschillende soorten bij elkaar te staan, afgewisseld met struwelen. We planten niet alles vol. Er blijven ook open gedeeltes met genoeg ruimte voor spontane bosontwikkeling, struweelvorming en kruidenrijke begroeiing. Aan de bosranden komen struweelsoorten en blijven stukken vrij van aanplant. Hierdoor ontstaat een gevarieerd, structuurrijk gebied met geleidelijke overgangen. Zo profiteren straks niet alleen typische bosdieren van de nieuwe natuur, maar vinden ook soorten die van (deels) open landschappen afhankelijk zijn een nieuw leefgebied. En natuurlijk valt er ook voor wandelaars in een gevarieerd bos meer te zien en te genieten. 

bosinfographic

Door de jaren heen ontwikkelt nieuw bos zich als (t)huis voor allerlei dieren.

Bij de aanplant zijn de bomen nog jong en klein. Het duurt dus heel wat jaren voordat een echt bos is gevormd. Je kunt er straks vrij wandelen en zo met eigen ogen het bos zien groeien. Hoe de bossen er uiteindelijk uit komen te zien, wordt bepaald door natuurlijke ontwikkeling.

Start aanplant

Begin februari 2021 starten we met de aanplant van de eerste tien hectare nieuw bos. We beginnen op de percelen aan de Vetpeelweg/Vlaamseweteringweg bij de Laurabossen. Onder andere op de voormalige akker naast de vroegere vuilstortplaats. De jonge boompjes en struiken op deze plek worden geschonken door Landal GreenParks. 

Vanaf het najaar 2021 volgen stapsgewijs de andere percelen in dit gebied. Wanneer welk perceel aan de beurt is, is nu nog niet precies bekend. Naar verwachting duurt de totale bosaanplant circa vier jaar.

Bekijk het kaartje met de plantlocaties bij de Laurabossen.

Meer weten?

Via de communicatiekanalen van de gemeente Weert en Natuurmonumenten houden we iedereen op de hoogte van de voortgang en uitvoering. Meld je aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook; Kempen-Broek Natuurmonumenten. Heb je een vraag of melding over dit project? Mail dan naar [email protected] 

In de omgeving van de Laurabossen vinden nog meer boswerkzaamheden plaats om de biodiversiteit te vergroten. Zo vormen we een voormalige productiebos om tot een soortenrijk natuurgebied

We kunnen niet zonder bomen

Laatste nieuwsberichten

partners bosaanplant Weert v2

Samen planten we bos voor de toekomst!

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo