Klimaatbuffer Kempen-Broek

Natuurgebied Kempen-Broek, op de grens van Noord-Brabant, Limburg en België, is van oorsprong een nat gebied. Een laagte waarin grote en kleine beken door moerassen hun weg naar de Maas zochten. Door de natte natuurgebieden weer met elkaar te verbinden, ontstaat er hier een robuuste klimaatbuffer.

Kempen-Broek

Door de maatregelen kan Kempen-Broek na extreme regenval het neerslagoverschot langer vasthouden. De moerassen en broekbossen van Kettingdijk en Wijffelterbroek voorkomen zo wateroverlast verder stroomafwaarts.

Ook vergroot deze klimaatbuffer de zoetwatervoorraad van omliggende natuur- en landbouwgebieden. Er ontstaat een gevarieerd landschap met geleidelijke overgangen. Dat is aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers, maar ook van levensbelang voor kwetsbare planten- en diersoorten. Een gebied waar je volop van kunt genieten, bijvoorbeeld via een wandelroute door Kempen-Broek.

Groene spons

Natuurmonumenten beheert een groot deel van de natuurgebieden in Kempen-Broek. Samen met Ark Natuurontwikkeling, overheden en andere partners aan beide zijden van de grens, werkt Natuurmonumenten aan herstel van (doorstroom)moerassen, met veel ruimte voor natte natuur. Kempen-Broek wordt zo weer de groene spons van weleer, met de grootste zoetwatervoorraad van de omgeving.

Animatie Klimaatbuffer Kempen~Broek

Natuurherstel

Klimaatbuffer Kempen-broek:

 • Herstelt het (doorstroom)moeras waar mogelijk;
 • Verbindt natte natuurgebieden met elkaar;
 • Geeft ruimte aan natuurlijke processen;
 • Houdt schoon water langer vast in de natuurgebieden.

Samen met ARK Natuurontwikkeling heeft Natuurmonumenten subsidies verworven om natuurherstel te realiseren en te werken aan de verbetering van het watersysteem.

Wat al is gerealiseerd:

 • Herinrichting Kettingdijk: terugkeer van moeras met karakteristieke planten en dieren;
 • Herinrichting Looserplas: in overleg met de bewoners van Budel-Dorplein is het gebied; ingericht met onder andere een hondenuitlaatgebied;
 • Sanering en herinrichting van de gronden van het voormalig straalbedrijf Cuijpers.

De komende tijd wordt gewerkt aan:

 • Verbeteren waterkwaliteit bij Wijffelterbroek: omleggen van de Raam en het scheiden van vuil (landbouw)water en schoon kwelwater;
 • PAS-maatregelen Ringselven, Loozerheide, Kruispeel en Laurabossen. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. Het zijn herstelmaatregelen om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof, door bijvoorbeeld stikstofrijke grondlagen te verwijderen. Ook wordt gewerkt aan van het verbeteren van de waterkwaliteit.
 • Biodiverse en toekomstbestendige bossen
 • Verbetering van de waterhuishouding in het Areven en De Krang
 • Aanmelding van Grenspark Kempen-Broek voor UNESCO Mens en Biosfeer.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo