Ga direct naar inhoud

Klimaatbuffer Kempen-Broek

Natuurgebied Kempen~Broek, op de grens van Noord-Brabant, Limburg en België, is van oorsprong een nat gebied. Een laagte waarin grote en kleine beken door moerassen hun weg naar de Maas zochten. Door het moeraskarakter te herstellen en het gebied als natuurlijke klimaatbuffer in te richten, krijgen karakteristieke planten en dieren meer kansen en ontstaat een gevarieerd landschap dat ook water kan vasthouden.

Kempen-Broek

Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Ze leveren een grote bijdrage aan een klimaatbestendig Nederland. Ze maken het mogelijk de gevolgen van droogtes en overstromingen beter op te vangen. Planten en dieren kunnen er hun gang gaan. Er broeden veel vogels en er groeien bijzondere planten.  Daarom zet Natuurmonumenten zich in de voor de aanleg van klimaatbuffers.

Natuur als spons

In het Kempen~Broek realiseren we geleidelijk aan zo’n klimaatbuffer, door samen met ARK Natuurontwikkeling, overheden en andere partners te werken aan herstel van (doorstroom)moerassen, verbetering van bodem en water, omvorming naar natuurlijk bos en koppeling van natuurgebieden met veel ruimte voor natte natuur.

Deze natte natuur – denk aan moerassen en broekbossen – werkt als een soort spons. In periodes met veel regen neemt het gebied water op, zodat in droge periodes dit water langzaam kan worden afgegeven. Het risico op wateroverlast en het effect van langdurige droogte in de omgeving wordt daardoor kleiner. Ook vergroot deze klimaatbuffer de zoetwatervoorraad van omliggende natuur- en landbouwgebieden. Water dat in tijden van droogte hard nodig is. 

Zo ontstaat op den duur een gevarieerd landschap met geleidelijke overgangen. Dat is van levensbelang voor kwetsbare planten- en diersoorten die onder druk staan én tegelijkertijd aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers. Een gebied waar je volop van kunt genieten, bijvoorbeeld via een wandelroute door Kempen-Broek.

Animatie Klimaatbuffer Kempen~Broek

Natuurherstel

Klimaatbuffer Kempen-broek:

 • Herstelt (doorstroom)moerassen waar mogelijk. 
 • Verbindt natte natuurgebieden met elkaar.
 • Geeft ruimte aan natuurlijke processen.
 • Biedt kansen voor meer (bijzondere) planten- en diersoorten.
 • Houdt schoon water langer vast in de natuurgebieden.

Samen met ARK Natuurontwikkeling heeft Natuurmonumenten subsidies verworven om natuurherstel te realiseren en te werken aan de verbetering van het watersysteem.

Wat al is gerealiseerd:

 • Herinrichting Kettingdijk: terugkeer van moeras met karakteristieke planten en dieren. 
 • Sanering en herinrichting van de gronden van het voormalig straalbedrijf Cuijpers. Lees meer
 • Verbeteren van de waterhuishouding in Laagbroek (deelgebied van De Krang). Lees meer.
 • Verbeteren van de waterhuishouding in Roukespeel (deelgebied van De Krang). Lees meer
 • Omvorming Laurabossen: van een eentonig productiebos naar een soortenrijk natuurgebied. Lees meer

De komende tijd wordt gewerkt aan:

 • Verbeteren waterkwaliteit bij Wijffelterbroek: omleggen van de Raam om vuil (landbouw)water te scheiden van schoon kwelwater. Lees meer.
 • Programma Natuur maatregelen Ringselven, Loozerheide, Kruispeel en Laurabossen: herstelmaatregelen om de natuur bestendiger te maken tegen overbelasting van stikstof, door bijvoorbeeld stikstofrijke grondlagen te verwijderen en waterkwaliteit te verbeteren. 
 • Biodiverse en toekomstbestendige bossen, die onder andere regenwater vasthouden daar waar het valt. Lees meer.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de actualiteiten en ontwikkelingen in het Kempen~Broek, meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief Kempen~Broek Natuurmonumenten of volg ons op Facebook; Kempen-Broek Natuurmonumenten. Of neem regelmatig een kijkje in het projectenoverzicht.

Hieronder bekijk je de verschenen nieuwsbrieven. 

2024

2023

2022

Teken de petitie 

Onze natuur staat onder druk door vervuild water en verdroging. De provincie Limburg maakt nu plannen voor de toekomst van de natuur en ons water. Dit is hét moment om in actie te komen.

Laat je stem horen en teken de petitie voor schoon water in Limburg

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid