Wandelen

Wandelroute Kempen-Broek

Wandelen

Wandelroute Kempen-Broek

Stilte. Verlatenheid. Zompigheid. Wie zin heeft in een zwerftocht door een avontuurlijk landschap, kan zijn hart ophalen in Kempen-Broek. Boswachter Huub Joosten heeft er een prachtige grenswandeling uitgezet. Laarzen aangeraden! De route is gemarkeerd met rode en gele richtingspijltjes.

De route

 Startpunt

1Startpunt: Nieuw Vosseven

Start- en eindpunt van de wandelroute is restaurant Nieuw Vosseven ten oosten van Stramproy, op een steenworp afstand van de grens, midden in het natuurgebied Kempen-Broek.

Nieuw Vosseven
Startpunt: Nieuw Vosseven

2Struinnatuur

Hier loop je door een mooi stukje struinnatuur met aan het eind een nieuwe plas die rond 2015 is gegraven om water vast te houden. Het gebied schuin aan de overkant is eveneens ingericht voor het vasthouden van water. Daar ligt een grote plas met nieuwe moerasnatuur.

Nieuwe natuurplas die vogels trekt.
Struinnatuur

3Langs de grens

Je wandelt hier pal langs de grens. Met links begraasde nieuwe natuur in België en rechts dichtbegroeid elzenbroekbos in Nederland. Het vochtige bos bestaat grotendeels uit zwarte elzen, wilgen, eiken en berken. Het geeft een goed beeld van het uitgestrekte moerasbos dat hier tot begin vorige eeuw het landschap bepaalde.

Grenspaal
Langs de grens

4Omlegging waterloop

Je passeert hier De Raam, een kunstmatige zijtak van de Lossing, ook al een kunstmatige waterloop. Die werd rond 1870 gegraven om moerassige gebieden aan de Belgische kant te ontwateren. De waterloop mocht Nederland niet in en loopt pal langs de grens. Vanaf 1930 kreeg de Lossing wel een Nederlandse afwateringstak, De Raam. Beide watergangen bevatten veel vervuild landbouwwater. De Raam zal daarom om het Wijffelterbroek worden geleid, zodat schoon kwelwater hier weer de ruimte krijgt.

De Raam
Omlegging waterloop

5Bever teruggekeerd

Terug van weggeweest: de bever. De robuuste knagers komen sinds een jaar of tien weer in Kempen-Broek voor. Links ligt een grote beverburcht. Met hun geknaag zorgen ze voor gevarieerde moerasnatuur met wisselende waterstroompjes.

Bevers zijn bijzonder kundige bouwmeesters.
Bever teruggekeerd

6Nieuw moerasgebied

De Kettingdijk heeft aan de noordkant een metamorfose ondergaan. Voormalige landbouwgrond is hier tot aan de veenbodem afgegraven zodat het gebied weer water kan vasthouden. Er ligt nu een groot plassengebied met plas met omringende moerasnatuur.

Nieuwe natuur voor vogels en opvang van water.
Nieuw moerasgebied

7Taurossen

De nieuwe natuur van de Kettingdijk wordt begraast door taurossen, grote runderen met veel kenmerken van de in 1627 uitgestorven oeros. Door zelfredzame rassen met elkaar te kruisen lijken de taurossen steeds meer op hun verdwenen voorgangers.

Taurossen gaan hun eigen weg in de natuur.
Taurossen

8Moerasvogels

Het knuppelpad langs de Veldhoverbeek in België komt langs een vogelkijkhut met zicht op nieuwe moerasnatuur. Hier zitten in de winter veel eenden en ganzen, maar regelmatig duiken er verrassende soorten op zoals grote zilverreigers en zwarte ooievaars.

Zwarte ooievaars, die zie je niet vaak.
Moerasvogels

9Dodendraad

Achter de Smeetshof is een stukje van de gevreesde 'Dodendraad' nagebouwd die hier in de Eerste Wereldoorlog langs de grens liep. Deze 332 km lange draadversperring stond onder dodelijke spanning en scheidde het bezette België van het neutrale Nederland. De Dodendraad kostte naar schatting honderden mensen het leven. Duizenden anderen wisten de hindernis wel levend te passeren.

De nagebouwde Dodendraad
Dodendraad

10Smokkelcafé

Hier vlakbij lag in de 19de eeuw het vermaarde smokkelcafé Bie Fiel, een drukbezocht ontmoetingspunt voor smokkelaars die hun illegale handelswaar door de ontoegankelijke moerasbossen hadden gesmokkeld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden ook mensen door het moeras gesmokkeld. De Duitsers durfden het moeras niet in.

Boswachter in vroeger smokkelgebied
Smokkelcafé

11Eindpunt in zicht

Je nadert het eindpunt van de route. We hopen dat je een mooi wandeling hebt gehad! Deze route staat ook in onze route-app, net als nog veel meer wandelroutes door onze natuurgebieden.

Einde route Kempen-Broek
Eindpunt in zicht
Kempen-Broek

Wat wij hier doen

Natuurlijke klimaatbuffer

Geleidelijk aan ontwikkelt Kempen-Broek zich weer tot een prachtige, natte natuurparel. Een natuurlijke klimaatbuffer die water kan opvangen en vasthouden. Gunstig voor de natuur, de landbouw en de bewoners die droge voeten houden. Dat doen we met allerlei partners door herstel van het beekdallandschap, met veel ruimte voor natte natuur. En dan gaat het snel. Het gebied kan weer water opvangen, op voormalig akkerland grazen paarden en runderen, de elzenbroekbossen groeien gestaag en de bever is terug. Sinds een jaar of tien wroeten hier ook volop wilde zwijnen. Zo wordt Kempen-Broek weer de groene spons van weleer, met de grootste zoetwatervoorraad van de omgeving. Een gebied waar je aan beide kanten van de grens ook volop van kunt genieten.

Help mee de natuur te beschermen
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.