Aanpak klimaatbuffer Wijffelterbroek - Kettingdijk

In dit deel van het Kempen~Broek realiseren we een natuur- en moerasgebied dat werkt als klimaatbuffer. Door het opvangen en vasthouden van kwel- en regenwater draagt het gebied bij aan het verminderen van afvoerpieken op de Tungelroyse beek.

Broekbos

Grensmoeras

Wijffelterbroek en Kettingdijk waren ooit kletsnatte gebieden die samen met Smeetshof een groot grensmoeras vormden. Tussen 1870 en 1960 is hier grootschalig ontgonnen en zijn de Lossing aan Vlaamse zijde, de Raam, de Vetpeel en 1e zijtak Vetpeel aan Nederlandse zijde aangelegd om water uit het gebied af te voeren.  Zo werd het gebied geschikt voor landbouw. ARK Natuurontwikkeling en Natuurmonumenten willen hier het moeraskarakter herstellen en een klimaatbuffer realiseren. Een klimaatbuffer is een gebied dat water op kan vangen bij neerslagoverschot en water los kan laten in tijden van droogte. Met deze ontwikkelingen geven we invulling aan het klimaatbuffer- en natte natuurparelbeleid van Provincie Limburg. De natte gebieden Wijffelterbroek en Kettingdijk worden op deze manier weer verbonden met Smeetshof tot een grensoverschrijdend doorstroommoeras. Een grote natte laagte zonder beken, sloten of andere watergangen. Op de onderstaande afbeelding zijn hoger en lager gelegen delen te zien.

Hoogtekaart Wijffelterbroek-Kettingdijk

Hoogtekaart Wijffelterbroek-Kettingdijk

Dempen en omleiden van De Raam

De Raam is een afwateringskanaal dat dwars door het Wijffelterbroek loopt waardoor het oorspronkelijke moerasgebied verdroogt. Bovendien bevat het water dat vanuit Vlaanderen het natuurgebied in komt veel meststoffen en heeft daardoor een negatieve invloed  op het natuurgebied. Door de loop van de Raam om het gebied heen te leiden, komt dit water niet meer in het Wijffelterbroek. We dempen de huidige Raam die nu dwars door het Wijffelterbroek heenloopt met grond uit het gebied. Zo kan in dit lager gelegen natuurgebied neerslag en kwel (grondwater dat onder druk naar bovenkomt) vastgehouden worden. In de video hierna legt boswachter Robin Peeters in het veld uit wat er precies gaat gebeuren.

Vetpeel

Aan de andere kant van de Bocholterweg breiden we de klimaatbuffer Wijffelterbroek-Kettingdijk uit door de Vetpeel en de 1e zijtak Vetpeel te dempen. Dit doen we zoveel mogelijk met grond uit het gebied. Bijvoorbeeld door de destijds uitgegraven grond weer in de waterloop te schuiven. Uitgangspunt is dat zowel natuur als de omgeving er beter van worden door het wegvangen van hoogwaterpieken in de winter en het verminderen van verdroging in de zomer. Klik hier voor de plankaart.

Klimaatbuffer Wijffelterbroek - Kettingdijk plankaart

Heb je vragen of opmerkingen over de klimaatbuffer Wijffelterbroek-Kettingdijk? Stuur dan je vraag per mail naar [email protected] Vragen en antwoorden worden besproken op dinsdagavond 6 april tijdens een digitaal spreekuur (19.30 uur tot 21.00 uur) via het programma Teams. De link voor de afspraak via Teams ontvang je dinsdagmiddag 6 april.

Weerterbeek

Binnen de uitvoering van de klimaatbuffer Wijffelterbroek-Kettingdijk houden we rekening met het historische tracé van de Weerterbeek inclusief de stenen trog ten oosten van de Bocholterweg op de grens tussen Nederland en België. Hier lees je meer over de Weerterbeek.

Bosaanplant

Op verschillende locaties planten we gemengd loofbos aan, waaronder ten noorden van voormalige hertenkamp aan de Bocholterweg. Hier groeien straks bomen zoals de zoete kers, fladderiep, zomer- en wintereik, gewone esdoorn, beuk en linde. Maar ook struiken als hazelaar, gewone vogelkers, sleedoorn en vuilboom. Volop variatie is goed voor de biodiversiteit en houdt regenwater vast en neemt CO2 op. Wil je meer weten over de bosaanplant? Klik dan hier

Recreatie

Grote delen van het gebied zijn en blijven struinnatuur. We realiseren in het Wijffelterbroek een avontuurlijk laarzenpad om het moerasgebied beleefbaar te maken. Uiteraard is het ook mogelijk om met droge voeten een wandeling rond het gebied te maken.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo