Stop de watercrisis in Limburg

Onze natuur is ziek. Een belangrijke oorzaak daarvan is vervuild water en verdroging. Ook in Limburg. Dit is hét moment om in actie te komen. Provincie en waterschappen maken nu plannen voor water en natuur in Limburg. Roep de bestuurders op om te zorgen voor schoon water in de natuur. Teken de petitie!

water limburg

Water: de bouwsteen van onze natuur

Bijna al het water in de natuur van Limburg voldoet niet aan de Europese normen voor waterkwaliteit. Te veel meststoffen, bestrijdingsmiddelen en schadelijke lozingen vervuilen het water. Het water wordt ook te snel afgevoerd, waardoor we in tijden van droogte water tekort komen.

Dat is slecht voor planten en dieren, want water is de bouwsteen van onze natuur. Zeldzame planten verdwijnen, bomen kwijnen weg en waterdieren gaan dood door gebrek aan water.

Laat je stem horen

Als we nu in actie komen, kunnen we deze watercrisis oplossen. Provincie en waterschap zitten nu aan tafel met boeren, bedrijven en natuurbeheerders om plannen te maken voor ons water en onze natuur. Plannen over hoe jouw provincie er de komende decennia uit gaat zien. Deze plannen moeten op 1 juli 2023 klaar zijn. Roep daarom jouw provincie en waterschap op om te zorgen voor schoon en voldoende water in Limburg en teken de petitie!

Teken de petitie

Waterproblemen in Limburg

Limburg wordt geroemd om zijn prachtige landschappen, rivieren en beken, maar de waterkwaliteit in Limburg is slecht. Er komen teveel stoffen van de landbouw, de industrie en huishoudens in het water. De natuur in agrarische gebieden en in de Limburgse beekdalen gaat hierdoor achteruit. Ook vanuit andere landen komt vervuiling binnen via rivieren en beken.

De Limburgse natuur kampt daarnaast met verdroging, vooral op de zandgronden. Er wordt veel grondwater onttrokken voor drinkwater, industrie en landbouw. Ook de natuur komt daardoor steeds meer water tekort. In periodes met weinig regen vallen bronnen, beekjes, vennen en poelen droog en sterven bomen en struiken af. In natte periodes wordt water te snel afgevoerd naar grote rivieren en beken zoals de Maas en de Geul, wat overstromingen kan veroorzaken, zoals in 2021 in de Geul.

Oplossingen

We willen gezonder water. En water beter vasthouden voor droge perioden. Voor gezonde natuur in Limburg. Dat bereiken we alleen door ambitieuze plannen uit te voeren:

  • Water langer vasthouden op de zandgronden en in de beekdalen
  • Grondwater aanvullen, beter beschermen en beter verdelen
  • Inrichting van klimaatbuffers zoals Kempen~Broek en het Geuldal
  • Beken meer laten meanderen
  • Beter belonen van natuurvriendelijke boeren
  • Verminderen van meststoffen en pesticiden in het water
logo