Natuurkracht voor hoogwaterveiligheid in het Geul- en Gulpdal

Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap, ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds slaan de handen ineen in het programma Natuurkracht. Het nieuwe fonds en innovatieprogramma dat burgers, ondernemers en overheden inspireert, uitdaagt en ondersteunt om natuur in te zetten als bron voor ideeën, technologieën en plannen die duurzaam helpen tegen klimaatverandering en wateroverlast in het Zuid-Limburgse landschap, met name in het Geul- en Gulpdal. De Nationale Postcode Loterij steunt dit initiatief door geld beschikbaar te stellen voor de grotere groene projecten ter bevordering van hoogwaterveiligheid in het Zuid-Limburgse landschap. Wij, burgers, ondernemers en overheden in Limburg, zijn een natuurkracht als we samen kiezen voor de ideeën die de natuur zelf aandraagt.

Hoogwater bij de Volmolen

Samen aan de slag, iedereen kan meedoen! 

Natuurlijke oplossingen tegen overstromingen zijn er in het groot en in het klein. Natuurkracht wil alle Limburgers in het Geul- en Gulpdal uitnodigen mee te doen. Via evenementen, diverse acties en een digitaal platform kunnen mensen kennis en ervaringen met elkaar delen. Door heel Limburg bewust en warm te maken voor natuurlijke oplossingen zorgen we er uiteindelijk voor dat natuur een belangrijk uitgangspunt is voor beleid van overheid en bedrijfsleven. En ook in het klein bij 'de Limburger' zelf. 14 juli 2022 ging de samenwerking officieel van start. De programmering en het digitale platform zijn nog in ontwikkeling. Wil je op de hoogte blijven, geef dan naam en emailadres door via https://www.natuurkracht.org/

Fonds voor lokale projecten

Natuurkracht wordt gesteund door de Nationale Postcode Loterij en heeft een fonds ingesteld van 1 miljoen euro voor lokale projecten die bijdragen aan natuurlijke oplossingen voor hoogwaterveiligheid. Het fonds wordt vanaf 1 oktober 2022 opengesteld en heeft als doel projecten te financieren die in het landschap met natuurlijke oplossingen werken, zodat ze als voorbeeld kunnen dienen en aantonen dat het mogelijk is en werkt. De precieze criteria waar projectaanvragen aan moeten voldoen, worden nu opgesteld. Houd deze webpagina in de gaten voor meer informatie. Heb je vragen, stuur dan gerust een e-mail aan [email protected].  

Genhoes

Meer weten over het Geuldal?

Bezoek de gebiedspagina van het Geuldal voor meer informatie over de natuur en belevingsmogelijkheden en klik hier voor meer informatie over klimaatrobuust Geuldal.

logo natuurkracht

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo