Ga direct naar inhoud

Natuurkracht voor hoogwaterveiligheid in het Geul- en Gulpdal

Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap, ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds slaan de handen ineen in het programma Natuurkracht. Het nieuwe fonds en innovatieprogramma dat burgers, ondernemers en overheden inspireert, uitdaagt en ondersteunt om natuur in te zetten als bron voor ideeën, technologieën en plannen die duurzaam helpen tegen klimaatverandering en wateroverlast in het Zuid-Limburgse landschap, met name in het Geul- en Gulpdal. De Nationale Postcode Loterij steunt dit initiatief door geld beschikbaar te stellen voor de grotere groene projecten ter bevordering van hoogwaterveiligheid in het Zuid-Limburgse landschap. Wij, burgers, ondernemers en overheden in Limburg, zijn een natuurkracht als we samen kiezen voor de ideeën die de natuur zelf aandraagt.

Hoogwater bij de Volmolen

Samen aan de slag, iedereen kan meedoen! 

Natuurlijke oplossingen tegen overstromingen zijn er in het groot en in het klein. Natuurkracht wil alle Limburgers in het Geul- en Gulpdal uitnodigen mee te doen. Via evenementen, diverse acties en een digitaal platform kunnen mensen kennis en ervaringen met elkaar delen. Door heel Limburg bewust en warm te maken voor natuurlijke oplossingen zorgen we er uiteindelijk voor dat natuur een belangrijk uitgangspunt is voor beleid van overheid en bedrijfsleven. En ook in het klein bij 'de Limburger' zelf. 14 juli 2022 ging de samenwerking officieel van start. De programmering en het digitale platform zijn nog in ontwikkeling. Wil je op de hoogte blijven, geef dan naam en emailadres door via www.natuurkracht.org

Fonds voor lokale projecten

Maandag 3 oktober heeft Natuurkracht - met steun van de Nationale Postcodeloterij - een laagdrempelig fonds geopend dat een unieke kans biedt om iets te doen voor de natuur en tegelijkertijd het risico op overstromingen in het Geul- en Gulpdal te verkleinen. Door het stimuleren en financieren van beeldvormende projecten van de initiatiefnemers, groepen van burgers, agrarische natuurverenigingen, maatschappelijke organisaties, heemkundekring, terreinbeheerders of andere betrokkenen kunnen we samen het verschil maken in de praktijk. Voorbeelden van projecten waar het fonds zich op richt zijn het aanplanten van bomen op de hellingen, het herstel/de aanleg van graften, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen van natte natuur en natuurlijke wateropslag. 

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en inschrijven op www.natuurkracht.org.  

Genhoes

Meer weten over het Geuldal?

Bezoek de gebiedspagina van het Geuldal voor meer informatie over de natuur en belevingsmogelijkheden en klik hier voor meer informatie over klimaatrobuust Geuldal.

logo natuurkracht
Logo NPL

Nieuws over dit project

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid