Ga direct naar inhoud

Tweede Kamerverkiezingen 2023 en kabinetsformatie 2024

Onze boswachters beschermen onze natuur elke dag. Maar het is niet genoeg... De natuur verdroogt, verarmt en verdwijnt door klimaatverandering, stikstof, droogte en vervuiling van water. Sta op − samen met onze boswachters − en roep de nieuwe politiek leiders op de natuur beter te beschermen.

Videoboodschap van de boswachters

Wens de natuur beterschap!

De natuur zorgt altijd voor ons, maar heeft nu dringend hulp nodig. Wens de natuur beterschap en roep daarmee de politiek op om de natuur beter te beschermen. Alle verzamelde beterschapswensen worden aangeboden aan onze nieuwe politieke leiders.

Overheid, bescherm onze natuur

De natuur heeft het zwaar. Veel planten en dieren zijn al verdwenen. Maar we kunnen het  tij nog keren. Als we nu maatregelen nemen, zorgen we dat we niet nog meer planten en dieren verliezen. Dan kunnen we overstromingen en droogte beter aan. Dan verbetert ons water, onze lucht en daarmee onze gezondheid. Voor de natuur, voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom moeten we onze Nederlandse natuur beter beschermen.

Coalitieakkoord

De politiek heeft al plannen en afspraken gemaakt om de natuur beter te beschermen. Nu is het zaak dat we ons aan de gemaakte afspraken houden. Dat de politiek deze plannen ook echt uit gaat voeren. De natuur heeft ons nodig. En wij hebben de politiek nodig. In het belang van de natuur, van onszelf én onze toekomstige generaties, is het noodzaak dat het volgende kabinet de natuur beter beschermd. Dit is hét moment om de natuur te beschermen in het nieuwe coalitieakkoord.

Oproep aan de politiek

We moeten de natuur in Nederland beter beschermen. En daarom roepen wij, boswachters, de politiek op:
- Geef de natuur in Nederland meer ruimte: verbind natuurgebieden met elkaar; versterk ze en herstel de biodiversiteit in ons landelijk gebied.
- Ook Nederland houdt zich aan de gemaakte afspraken voor de natuur: verminderen van de stikstofuitstoot, zorgen voor schoon en voldoende water en zorgen voor het versterken van het landschap.
- Pak samen met provincies door met het Nationaal Programma Landelijk Gebied: de gebiedsgerichte aanpak waarbinnen de natuur herstelt en boeren de omslag kunnen maken naar een duurzame toekomst.
- Als de provincies niet doen wat nodig is om de doelen te behalen, dan grijpt het Rijk in.

Boswachters aan het werk

Nieuws