Grootschalige bosontwikkeling in Weert

Samen met gemeente Weert en Provincie Limburg zetten we ons in voor toekomstbestendig bos. De ambitie is om de komende vier jaar (2020-2023) ruim twintig hectare robuust, biodivers bos aan te leggen. Dat staat gelijk aan ruim 30 voetbalvelden nieuwe natuur.

gemengd bos v2

Update 30 november 2020: de start van de aanplant van nieuw bos bij Weert (oorspronkelijk gepland vanaf eind november 2020) wordt uitgesteld, omdat het doorlopen van de wettelijke procedures meer tijd vraagt dan voorzien. Zodra bekend is wanneer we kunnen starten met het planten van bomen, berichten we daarover via de communicatiekanalen van gemeente Weert en Natuurmonumenten.

Gemeente Weert en Natuurmonumenten zijn de initiatiefnemers van het project. Vanuit Natuurmonumenten stellen we gronden beschikbaar voor de bosontwikkeling en zorgen we voor de aanplant en het beheer van de nieuwe natuur. De Provincie Limburg draagt financieel bij vanuit het 1 miljoen bomenplan.

Bron van leven

Duizenden soorten insecten, vlinders, vogels kunnen niet zonder bomen, ze wonen er op of in. Bomen zorgen voor meer biodiversiteit, voor een gezonde bodem en schone lucht. Ze dragen bij aan een beter klimaat en aan een groene leefomgeving. Grote, natuurlijke bossen zijn bovendien een plek om te ontspannen en recreëren. Voor inwoners en bezoekers. Bomen zijn dus van onschatbare waarde. Daarom zetten wij ons samen in voor groei van het aantal bomen en bosgebieden. 

Grote, robuuste natuurgebieden

De bosontwikkeling vindt grotendeels plaats in aansluiting op bestaande bos- en natuurgebieden ten zuiden van Weert, die onderdeel zijn van Grenspark Kempen-Broek. Zo ontstaan grote, aaneengesloten natuurgebieden die tegen een stootje kunnen en belangrijk zijn voor het vergroten van de biodiversiteit. De aanplant gebeurt op diverse locaties in de omgeving van de bestaande Laurabossen, bij de Heltenbosbrug, in het Wijffelterbroek, in de Krang en in het Stramprooierbroek. Gemeente Weert gaat daarnaast nog extra bomen planten in de stedelijke omgeving en in de stadsrand.

 “Als gemeente willen we een bijdrage leveren aan het vergroenen van de stad, het versterken van de biodiversiteit en het verbeteren van het klimaat” - wethouder Geert Gabriëls.

Inheemse soorten

We gaan voor gevarieerde bossen en inheemse boomsoorten. Denk aan de winterlinde, haagbeuk, zoete kers, fladderiep, zomer- en wintereik, gewone esdoorn, beuk en ratelpopulier. Maar ook struiken zoals de hazelaar, gewone vogelkers, veldesdoorn, lijsterbes, meidoorn, vuilboom en gelderse roos.

Juist de mix aan verschillende wilde soorten komt de biodiversiteit ten goede en geeft het bos meer weerstand in moeilijke omstandigheden. Ze zijn het best bestand tegen ziekten, tegen invloeden van weer en klimaat én helpen om water op te nemen, vast te houden en langzaam af te geven. Grote, natuurlijke landschappen vormen zo een belangrijke buffer in het opvangen van klimaatextremen, zoals langdurige hitte, droogte en wateroverlast. 

"In Nederland gaat het slecht met de biodiversiteit; de variatie aan plant- en diersoorten. Daarom is groei van het aantal bomen en bosgebieden zo belangrijk” - Rob van Schijndel, gebiedsmanager Natuurmonumenten.

Afwisseling 

Op elke aanplantlocatie komen groepjes bomen van verschillende soorten bij elkaar te staan, afgewisseld met struwelen. We planten niet alles vol. Er blijven ook open gedeeltes met genoeg ruimte voor spontane bosontwikkeling, struweelvorming en kruidenrijke begroeiing. Bij de aanplant zijn de bomen nog jong en klein. Het duurt dus heel wat jaren voordat een echt bos is gevormd. Je kunt er straks vrij wandelen en zo met eigen ogen het bos zien groeien. Hoe de bossen er uiteindelijk uit komen te zien, wordt bepaald door natuurlijke ontwikkeling.

Start aanplant

Naar verwachting starten we eind 2020 met de aanplant van de eerste tien hectare nieuw bos. We beginnen op de percelen aan de Vetpeelweg/Vlaamseweteringweg bij de Laurabossen. Vanaf het najaar 2021 volgen stapsgewijs de andere percelen in dit gebied. Wanneer welk perceel aan de beurt is, is nu nog niet precies bekend. Naar verwachting duurt de totale bosaanplant circa vier jaar.

Bekijk het kaartje met de plantlocaties bij de Laurabossen.

"Met Weert als voorhoedespeler en inspiratiebron, zetten we een flinke stap op weg naar de beoogde 1 miljoen extra bomen” - gedeputeerde Hubert Mackus.

Meer weten?

Via de communicatiekanalen van de gemeente Weert en Natuurmonumenten houden we iedereen op de hoogte van de voortgang en uitvoering. Meld je aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook; Kempen-Broek Natuurmonumenten. Bij de bosaanplant worden te zijner tijd ook inwoners, scholen, vrijwilligers, relaties en leden van Natuurmonumenten betrokken. Verder vinden in de omgeving van de Laurabossen nog meer boswerkzaamheden plaats om de biodiversiteit te vergroten. Zo vormen we een voormalige productiebos om tot een soortenrijk natuurgebied.  

Bekijk het overzicht van boswerkzaamheden in Weert.

partners bosaanplant Weert

Samen planten we bos voor de toekomst!

We kunnen niet zonder de natuur

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo