Grootschalige bosontwikkeling in Weert

Samen met gemeente Weert en Provincie Limburg realiseren we de komende vier jaar (2020-2023) twintig hectare toekomstbestendig bos. Dat staat gelijk aan ruim 30 voetbalvelden nieuwe natuur.

perceel bosaanplant Weert

Gemeente Weert en Natuurmonumenten zijn de initiatiefnemers van het project. Vanuit Natuurmonumenten stellen we gronden beschikbaar voor de bosontwikkeling en zorgen we voor de aanplant en het beheer van de nieuwe natuur. De Provincie Limburg draagt financieel bij vanuit het 1 miljoen bomenplan.

Bron van leven

Duizenden soorten insecten, vlinders, vogels kunnen niet zonder bomen, ze wonen er op of in. Bomen zorgen voor meer biodiversiteit, voor een gezonde bodem en schone lucht. Ze helpen om water op te nemen, vast te houden en langzaam af te geven en vormen zo een belangrijke buffer in het opvangen van klimaatextremen. Juist de mix aan verschillende inheemse soorten komt de biodiversiteit ten goede en geeft het bos meer weerstand in moeilijke omstandigheden. Ook zijn grote, natuurlijke bossen een plek om te ontspannen en recreëren. Voor inwoners en bezoekers. Kortom: bomen zijn een bron van leven. We kunnen niet zonder bomen.

Aaneengesloten bosgebieden

De bosontwikkeling vindt grotendeels plaats in aansluiting op bestaande bos- en natuurgebieden ten zuiden van Weert, die onderdeel zijn van Grenspark Kempen~Broek. De aanplant gebeurt op diverse locaties in de omgeving van de bestaande Laurabossen, bij de Heltenbosbrug, in het Wijffelterbroek, in de Krang en Stramproy en in het Stramprooierbroek. Zo ontstaan grote, aaneengesloten bosgebieden waarin natuurlijke processen zich nog beter kunnen ontwikkelen. Gemeente Weert gaat daarnaast nog extra bomen planten in de stedelijke omgeving en in de stadsrand.

Inheemse soorten 

We gaan voor gevarieerde bossen en inheemse boomsoorten. Denk aan de winterlinde, haagbeuk, zoete kers, fladderiep, zomer- en wintereik, gewone esdoorn, beuk en ratelpopulier. Maar ook struiken zoals de hazelaar, gewone vogelkers, veldesdoorn, lijsterbes, meidoorn, vuilboom en gelderse roos. Op elke aanplantlocatie komen groepjes bomen van verschillende soorten bij elkaar te staan, afgewisseld met struwelen. We planten niet alles vol. Er blijven ook open gedeeltes met genoeg ruimte voor spontane bosontwikkeling, struweelvorming en kruidenrijke begroeiing.

Bij de aanplant zijn de bomen nog jong en klein. Het duurt dus heel wat jaren voordat een echt bos is gevormd. Je kunt er straks vrij wandelen en zo met eigen ogen het bos zien groeien. Hoe de bossen er uiteindelijk uit komen te zien, wordt bepaald door natuurlijke ontwikkeling.

Start aanplant

Dit najaar starten we met de aanplant van de eerste tien hectare nieuw bos. We beginnen op de percelen aan de Vlaamseweteringweg bij de Laurabossen. Vanaf 2021 volgen stapsgewijs de andere percelen. Welk perceel wanneer aan de beurt is, is nu nog niet bekend. Naar verwachting duurt de totale bosaanplant circa vier jaar.

Meer weten?

Via de communicatiekanalen van de gemeente Weert en Natuurmonumenten houden we iedereen op de hoogte van de voortgang en uitvoering. Bij de bosaanplant worden ook inwoners, scholen, vrijwilligers, relaties en leden van Natuurmonumenten betrokken.

Bekijk het overzicht van actuele boswerkzaamheden in Weert.

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo