Ga direct naar inhoud
Kempen-Broek

Projecten in Kempen-Broek

 • Project

  WildlifeNL, onderzoek naar beter samenleven van mensen en wilde dieren

  Natuurmonumenten participeert in het project WildlifeNL waarin wetenschappers samen met maatschappelijke partners onderzoeken hoe mensen en wilde dieren beter met elkaar kunnen leren samenleven. Het GrensPark Kempen~Broek is een van Living Labs waar de wetenschappers nieuwe technologieën, vormen van samenwerking en communicatie-strategieën zullen testen.

 • Project

  Herstel natte natuur Laagbroek (de Krang)

  Natuurgebied Laagbroek in de Krang bij Swartbroek (Weert) was vroeger een zogenaamd doorstroommoeras: een natte laagte waardoor water langzaam richting de Tungelroyse Beek stroomde. Natuurmonumenten wil dit doorstroommoeras geleidelijk aan herstellen. Zo krijgt de natuur weer meer kansen en kan het gebied beter functioneren als klimaatbuffer.

 • Project

  Herstel natte natuur Roukespeel (de Krang)

  Natuurmonumenten werkt aan het herstel van het voormalige doorstroommoeras Roukespeel, onderdeel van natuurgebied de Krang in Swartbroek bij Weert. Daarmee krijgen waardevolle planten meer kansen en kan Roukespeel beter functioneren als een natuurlijke klimaatbuffer.

 • Project

  Aanpak klimaatbuffer Wijffelterbroek - Kettingdijk

  Door het opvangen en vasthouden van grond- en regenwater realiseren we een natuur- en moerasgebied dat werkt als een klimaatbuffer.

 • Project

  Aan de slag voor natuur en landschap in Kempen~Broek

  Natuurmonumenten werkt binnen het GrensPark Kempen~Broek samen met haar partners aan een robuust, toekomstbestendig en afwisselend landschap met een grote variatie aan planten en dieren en veel ruimte voor natte natuur. Daar blijven we de komende jaren op inzetten.

 • Project

  Grootschalige bosontwikkeling in Weert

  Samen met gemeente Weert en Provincie Limburg zetten we ons in voor toekomstbestendig bos. De ambitie is om in de periode 2020-2023 ruim twintig hectare robuust, biodivers bosgebied te realiseren. Dat staat gelijk aan ruim 30 voetbalvelden nieuwe natuur.

 • Project

  Biodiverse en toekomstbestendige bossen in Weert

  Grote inheemse en gemengde bossen dragen bij aan de klimaatbuffer Kempen~Broek én aan een grotere variatie aan planten en dieren in het gebied.

 • Project

  Klimaatbuffer Kempen-Broek

  Natuurgebied Kempen~Broek op de grens van Noord-Brabant en Limburg, is van oorsprong een nat gebied. Een laagte waarin grote en kleine beken door moerassen hun weg naar de Maas zochten. Door het moeraskarakter te herstellen en het gebied als natuurlijke klimaatbuffer in te richten, krijgen karakteristieke planten en dieren meer kansen en ontstaat een gevarieerd landschap dat ook water kan vasthouden.