Ga direct naar inhoud

LIFE Floodplain Development

Natuurmonumenten zet zich in om in de uiterwaarden van de IJssel, tussen de IJsselkop en Doesburg, het Rivierklimaatpark IJsselpoort te realiseren.

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Dankzij een financiële bijdrage van LIFE+ Nature en de Nationale Postcode Loterij heeft Natuurmonumenten gewerkt aan de herinrichting en natuurontwikkeling van de Velperwaarden en de Koppenwaard. Hierdoor is de natuur gevarieerder en beter beleefbaar geworden, en is de omgeving beter voorbereid op de gevolgen van de klimaatverandering. De werkzaamheden zijn vóór de zomer van 2019 afgerond.

Onderstaande film geeft een indruk van het beoogde resultaat:

LIFE Floodplain Development - een impressie

De werkzaamheden in de Koppenwaard en de Velperwaarden pasten in de koers van het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Hierin zetten verschillende partijen zich samen in om in de uiterwaarden van de IJssel, tussen de IJsselkop en Doesburg, een klimaatbuffer te realiseren, waar:

  • het water langer vastgehouden kan worden,
  • plek is voor planten en dieren,
  • waar mensen verkoeling kunnen vinden.

Het Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van Natuurmonumenten met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar.

Meer info op de website van Rivierklimaatpark IJsselpoort

Het realiseren van een klimaatbuffer is nodig want :

1. Als de klimaatverandering doorgaat, zal de IJssel meer water te verstouwen krijgen. Nu al lopen de uiterwaarden regelmatig onder water. Dat zal vaker en meer worden.  Maar aan de andere kan zullen er ook meer extreem droge periodes zijn.

Kortom: een toekomst met verrassende neerslagpieken en –dalen.

2. Door de klimaatverandering schuiven de klimaatzones naar het noorden toe op. Planten en dieren moeten hetzelfde doen en nieuwe broedzones en foerageergebieden zoeken. Rivieren zijn hierbij belangrijke migratieroutes.

Lees de projectbeschrijving van LIFE Floodplain Development

Financiering

LIFE

LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en diersoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit. 

LIFE draagt bij aan de realisatie van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. De gebieden waar 'Nieuw leven in het veen' plaatsvindt, vormen elk op zich een onmisbare schakel in dit netwerk.

Nationale Postcode Loterij

Begin 2011 ontving Natuurmonumenten een bijdrage van € 2,1 miljoen van de Nationale Postcode Loterij voor de start van dit project.

Logos LIFE Natura 2000 en NPL

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid