Ga direct naar inhoud

Uitvoering en inrichting 2017-2019

De werkzaamheden in de Koppenwaard zijn inmiddels afgerond. In de Velperwaarden wordt gewerkt tot uiterlijk voorjaar 2019.

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Velperwaarden

De werkzaamheden in de Velperwaarden bestaan uit:

  • Plaggen klein stukje van de ‘Riesweerd’,
  • Plaggen van ‘De Staart’ ,
  • Verbreden van ‘De Hank’ (Velperbeek) tussen gemaal en fietsbrug,
  • Verleggen en aanleggen kades,
  • Aanplant van hagen en solitaire bomen,
  • Om de waterhuishouding voor de natuur te verbeteren maar voor de agrarische gronden in stand te houden, worden diverse drempels aangelegd, duikers en kunstwerkjes hersteld en nieuw aangelegd,
  • Maatregelen om de waterhuishouding in de Velperplasjes te verbeteren.

Meer informatie over Velperwaarden

Koppenwaard

De werkzaamheden in de Koppenwaard bestonden uit:

  • Grondwerkzaamheden om de fosfaten uit de bodem te krijgen 
  • Herinrichten en toegankelijk maken

en zijn inmiddels voltooid.

 

 

Logos LIFE Natura 2000 en NPL