Uitvoering en inrichting 2017-2019

Vanaf september/oktober 2017 worden werkzaamheden uitgevoerd in de Velperwaarden en de Koppenwaard. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden vóór de zomer van 2019 worden afgerond.

Velperwaarden

De werkzaamheden in de Velperwaarden bestaan uit:

  • Plaggen klein stukje van de ‘Riesweerd’,
  • Plaggen van ‘De Staart’ ,
  • Verbreden van ‘De Hank’ (Velperbeek) tussen gemaal en fietsbrug,
  • Verleggen en aanleggen kades,
  • Aanplant van hagen en solitaire bomen,
  • Om de waterhuishouding voor de natuur te verbeteren maar voor de agrarische gronden in stand te houden, worden diverse drempels aangelegd, duikers en kunstwerkjes hersteld en nieuw aangelegd,
  • Maatregelen om de waterhuishouding in de Velperplasjes te verbeteren.

Meer informatie >

Koppenwaard

De werkzaamheden in de Koppenwaard bestaan uit:

  • Grondwerkzaamheden om de fosfaten uit de bodem te krijgen 
  • Herinrichten en toegankelijk maken

Meer informatie >