Ga direct naar inhoud

Visie op de natuur

Onze Nederlandse landschappen en natuur zijn ontzettend divers. Bij Natuurmonumenten willen we dat zo houden. Door klimaatverandering en de huidige duurzaamheidsvraagstukken is natuur belangrijker dan ooit. Ook voor de generaties na ons.

Leuvenumse Bossen

In 2012 hebben we onze langetermijnvisie op natuur vernieuwd. Die lees je in Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040. Hier beschrijven hoe we vinden dat Nederland er in 2040 uit moet zien en wat we willen doen om dat voor elkaar te krijgen.

Onze visie bestaat uit drie belangrijke thema’s rondom natuur en landschap in Nederland. Hoe kunnen we de Nederlandse kenmerkende natuurrijke landschappen behouden, herstellen en ontwikkelen? Welke rol kunnen natuur en landschap spelen bij het beantwoorden van de maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid en klimaatverandering? En hoe verbinden we mensen met de natuur?

Natuurrijk landschap is voor ons meer dan alleen een natuurgebied. Denk aan een gebied waar je veel flora en fauna vindt. Of een plaats waar je de rijke Nederlandse cultuurhistorie terug kunt zien. Bovenal is het een plek van rust, ruimte, openheid en stilte. Dat kan zomaar op een industrieterrein, op het dak van een huis of tussen twee winkels in zijn.   

Natuur en landschap: behoud, herstel en ontwikkeling

Verschillen in het landschap zijn misschien wel het opvallendste uiterlijke kenmerk van ons land. Wij vinden het belangrijk dat dat zo blijft. We werken aan het behoud van bestaande landschappen, herstel van beschadigde gebieden en ontwikkeling van nieuwe natuur. Dat doen we samen met mensen uit de omgeving en recreanten.

Klimaat en duurzaamheid: een rol voor natuur en landschap

Klimaatverandering speelt in de 21e eeuw een grote rol in de verandering van het Nederlandse landschap. Denk maar aan de invloed van de zeespiegelrijzing op het Waddengebied en het deltagebied. We zetten ons in voor een beter kustbeleid. In het binnenland werken we aan klimaatbuffers. Maar we richten ons ook op de duurzame inrichting van landbouwgebied.

Mens en natuur: groei in verbinding

Onmisbaar voor het vergroten van de natuur in Nederland, is de belangstelling van Nederlanders voor de natuur. Kinderen krijgen daarbij extra aandacht. Zij hebben recht op een groene leefomgeving om in te spelen. We werken aan een betrokken toekomst door de jeugd bij de natuur te betrekken.

Wilt u weten hoe en waar we aan de slag gaan? Lees onze Natuurvisie of de beknopte versie Het Landschap Centraal.