Visie op natuur en landschap in 2040

Natuurvisie

In 2012 is de Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040 verschenen. Hierin schetst de vereniging drie hoofdthema’s voor de komende decennia. Het eerste thema is behoud, herstel en ontwikkeling van karakteristieke natuurlijke landschappen. Thema twee draait om de rol van natuur en landschap bij het oplossen van klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken. Het derde thema overkoepelt de eerste twee en gaat over het verbinden van mensen met de natuur.

Drie hoofdthema’s in nieuwe Natuurvisie

  1. Behoud herstel en ontwikkeling van karakteristieke natuurlijke landschappen. Meer dan voorheen legt Natuurmonumenten de focus op het brede begrip landschap. Hierbij valt te denken aan natuurlandschappen waar natuurlijke processen goed functioneren en cultuurlandschappen waar de mens de regie heeft. De ambitie is om deze landschappen samen met omwonenden en recreanten verder te ontwikkelen.
  2. De rol van natuur en landschap bij het oplossen van klimaat- en  duurzaamheidsvraagstukken. Hierbij valt te denken aan de natuur die helpt bij het veerkrachtig opvangen van wateroverlast die klimaatverandering veroorzaakt. ‘Bouwen met de natuur’ zorgt voor meer veiligheid en meer natuurlijke landschappen en draagt bij aan regionale economische ontwikkeling.
  3. Het verbinden van mensen met de natuur. Natuurmonumenten wil verbinden met fascinatie en verwondering en streeft ernaar een beweging te zijn van mensen met hart voor de natuur. Kinderen krijgen de komende jaren extra aandacht. Zij hebben recht op een groene omgeving waar ze spelenderwijs de natuur kunnen ontdekken. Hun verbondenheid met de natuur is een voorwaarde om natuur en landschap ook in de toekomst te kunnen beschermen.

Bekijk hier de Natuurvisie (PDF) en lees hier de beknopte versie 'Het Landschap Centraal'.

word nu lid