Ga direct naar inhoud

Onze ontstaansgeschiedenis

Natuurmonumenten bezit en beheert meer dan 110.000 hectare Nederland. We maken ons sterk voor alle natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen. Dat doen we al vanaf 1905.

Ontstaan Natuurmonumenten

De industriële revolutie, ontginning van ‘woeste gronden’, stadsuitbreiding, spoorlijnen en wegen: vanaf 1900 veranderde het Nederlandse landschap ingrijpend. Daarmee was er steeds minder ruimte voor natuur. In die tijd kon je de eerste natuurbeschermers tegenkomen. In bossen, heide, duinen en op het water zwierven biologen en natuurliefhebbers rond. Ze gingen op zoek naar gebieden die beschermd moesten worden tegen menselijke invloeden. Soms waren dat plekken waar het bijzonder mooi was, soms leefden er speciale dieren en planten. Hun ontdekkingen brachten ze onder de aandacht van politici en burgers.

Het eerste natuurmonument: het Naardermeer

In 1905 wees de gemeente Amsterdam het Naardermeer aan als vuilnisstort. De enige manier om dat te stoppen? Het hele gebied opkopen. Schoolmeesters Jac. P. Thijsse en Eli Heimans richtten in Artis Amsterdam de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten op. Al in 1906 hadden ze genoeg leden om het Naardermeer te kopen. Zo ontstond het eerste natuurreservaat van Nederland. Dit burgerinitiatief was de start van een beweging om het kenmerkende Nederlandse landschap te beschermen.

Lees hier meer over Natuurmonumenten