Onze ontstaansgeschiedenis

Natuurmonumenten bezit en beheert meer dan 100.000 hectare Nederland. We maken ons sterk voor alle natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen. Dat doen we al vanaf 1905.

Ontstaan Natuurmonumenten

De industriële revolutie, ontginning van ‘woeste gronden’, stadsuitbreiding, spoorlijnen en wegen: vanaf 1900 veranderde het Nederlandse landschap ingrijpend. Daarmee was er steeds minder ruimte voor natuur. In die tijd kon je de eerste natuurbeschermers tegenkomen. In bossen, heide, duinen en op het water zwierven biologen en natuurliefhebbers rond. Ze gingen op zoek naar gebieden die beschermd moesten worden tegen menselijke invloeden. Soms waren dat plekken waar het bijzonder mooi was, soms leefden er speciale dieren en planten. Hun ontdekkingen brachten ze onder de aandacht van politici en burgers.

Het eerste natuurmonument: het Naardermeer

In 1905 wees de gemeente Amsterdam het Naardermeer aan als vuilnisstort. De enige manier om dat te stoppen? Het hele gebied opkopen. Schoolmeesters Jac. P. Thijsse en Eli Heimans richtten in Artis Amsterdam de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten op. Al in 1906 hadden ze genoeg leden om het Naardermeer te kopen. Zo ontstond het eerste natuurreservaat van Nederland. Dit burgerinitiatief was de start van een beweging om het kenmerkende Nederlandse landschap te beschermen.

Natuurmonumenten nu

Het resultaat mag er zijn. Meer dan 100 jaar later beheert Natuurmonumenten ca. 107.000 hectare natuur in 371 natuur- en cultuurlandschappen. Dat zijn duinen, heide, veenweiden, bossen, beken, plassen, moerassen, kwelders, uiterwaarden, stuifzanden, plekken met cultuurhistorische waarde en landgoederen met historische gebouwen. Veel kwetsbare dieren en planten kunnen alleen in deze beschermde gebieden overleven. In een dichtbevolkt land bieden die plaatsen miljoenen Nederlanders de ruimte om te ontspannen en te genieten. We werken aan een natuurlijker Nederland. En dat kan overal gebeuren. Bijvoorbeeld op een industrieterrein, het dak van een huis of tussen twee winkels in.  

Voor en met onze leden

Onze beweging bestaat uit 700.000 gepassioneerde leden. Samen zorgen we sinds 1906 voor een natuurlijk Nederland. Nu, en in toekomst.

logo