Natuurbegraven

Ieder mens, jong of oud, beleeft de natuur op zijn eigen manier. Steeds meer mensen willen graag een laatste rustplaats in de natuur. Samen met Natuurbegraven Nederland biedt Natuurmonumenten natuurgebieden aan waar dat mogelijk is. De opzet is kleinschalig en zo dat de natuur er altijd op vooruit gaat.

Voor eeuwig beschermd

De Nederlandse natuur beschermen is ons doel. Al sinds 1905. Ook bij natuurbegraven staat natuurbescherming voorop. We ontwikkelen alleen natuurbegraafplaatsen als we daardoor de natuur meer ruimte kunnen geven en sterker kunnen maken. Zo maken we Nederland mooier en groener.

Meer en sterke natuur

Met de natuurbegraafplaatsen in onze natuurgebieden genereren we inkomsten. Met deze inkomsten stellen we nieuwe gronden veilig voor de natuur. En in bestaande natuurgebieden kunnen we extra maatregelen nemen om de leefgebieden van planten en dieren te verbeteren.

Alleen natuurlijke materialen

Een natuurbegraafplaats blijft natuurlijk. Om te zorgen dat niets afleidt van de natuurbeleving is alleen een liggende houten boomschijf als grafmarkering toegestaan. Ook kisten en urnen zijn uitsluitend van afbreekbare materialen gemaakt. Zo zorgen we ervoor dat een begraafplaats past bij zijn natuurlijke omgeving.

Natuurbegraafplaatsen

Een laatste rustplaats op een natuurbegraafplaats, betekent tot in de eeuwigheid onderdeel zijn van de Nederlandse natuur. En met de inkomsten van de natuurgraven kunnen wij voor die natuur blijven zorgen.

Lees meer

Laatste rustplaats in de natuur

Sinds oktober 2019 kun je kiezen voor een laatste rustplaats in de schitterende natuur van Landgoed Mookerheide. Op landgoed Huis ter Heide openen we binnenkort een natuurbegraafplaats. We kunnen daardoor leefgebieden van planten en dieren versterken en historisch erfgoed herstellen.

Landgoed Huis ter heideLandgoed Mookerheide

Meer en sterke natuur

Hoe kunnen we de natuur hier versterken? Dat is de eerste vraag die we ons stellen als we een natuurbegraafplaats inrichten. In het ene gebied betekent dat aankoop van grond om de natuur meer ruimte te geven, in het andere gebied maken we open plekken in een bos. Daar krijgen planten die veel licht nodig hebben, nieuwe kansen.

Help mee

‘Een mooie gedachte’

Lia Bergfeld (58) uit Heemstede zou graag een laatste rustplaats in de natuur willen. In een paar jaar tijd verloor zij enkele vrienden en bekenden. Het zette haar aan het denken over haar eigen einde. In de natuur begraven worden: dat is het echt. Ik vind het een heel mooie gedachte dat ik weer word opgenomen door de natuur en onderdeel ben van de cyclus van leven en dood.

Meer weten?
logo