Natuur en natuurbegraven

Samen met Natuurbegraven Nederland ontwikkelen we natuurbegraafplaatsen in bestaande natuurgebieden en daarbuiten. Dat doen we zo dat de natuur er altijd op vooruit gaat. Door uitbreiding van een natuurgebied of door maatregelen te nemen die de natuur versterken.

Huis ter heide Natuurbegraven

Voorafgaand aan de ontwikkeling en realisatie van een natuurbegraafplaats onderzoeken we uitgebreid of een gebied geschikt is voor natuurbegraven. De waarde van natuur is hierin voor ons altijd leidend. De staat van de natuur, de bodemsoort, de grondwaterstand en de kwetsbaarheid van de natuur spelen hierbij een grote rol. Alleen als we er van overtuigd zijn dat natuurbegraven in het gebied leidt tot versterking van de natuur, zullen wij hier een natuurbegraafplaats realiseren.

Samen stellen we een plan op waarin we vastleggen hoe natuurbegraven past in het natuurgebied, op welke manier we dit uitvoeren en hoe we de natuur beheren. Natuurbegraven Nederland zorgt voor de inrichting en het dagelijks natuurbeheer, begraven in de natuur en ondersteuning rondom het afscheid. Na de laatste natuurbegraving neemt Natuurmonumenten de zorg en bescherming van het gebied weer over, voor altijd. De keuze voor een natuurgraf draagt zo bij aan het behoud van deze natuur. Voor nu en voor de generaties die ons volgen.

Sinds oktober 2019 kun je kiezen voor een laatste rustplaats in de schitterende natuur van Landgoed Mookerheide. Op landgoed Huis ter Heide openden we in de lente van 2021 een natuurbegraafplaats. We kunnen daardoor leefgebieden van planten en dieren versterken en historisch erfgoed herstellen.

Lees hier meer over natuurbegraven

logo