Ga direct naar inhoud

Natuur en natuurbegraven

Hoe kunnen we de natuur hier versterken? Dat is de eerste vraag die we ons stellen als we een natuurbegraafplaats inrichten. In het ene gebied betekent dat aankoop van grond om de natuur meer ruimte te geven, in het andere gebied maken we open plekken in een bos. Daar krijgen planten die veel licht nodig hebben nieuwe kansen.

Blaasjeskruid

Voorafgaand aan de ontwikkeling en realisatie van een natuurbegraafplaats onderzoeken we uitgebreid of een gebied geschikt is voor natuurbegraven. De waarde van natuur is hierin voor ons altijd leidend. De staat van de natuur, de bodemsoort, de grondwaterstand en de kwetsbaarheid van de natuur spelen hierbij een grote rol. Alleen als we er van overtuigd zijn dat natuurbegraven in het gebied leidt tot versterking van de natuur, zullen wij hier een natuurbegraafplaats realiseren.

Samen stellen we een plan op waarin we vastleggen hoe natuurbegraven past in het natuurgebied, op welke manier we dit uitvoeren en hoe we de natuur beheren. Natuurbegraven Nederland zorgt voor de inrichting en het dagelijks natuurbeheer, begraven in de natuur en ondersteuning rondom het afscheid. Na de laatste natuurbegraving neemt Natuurmonumenten de zorg en bescherming van het gebied weer over, voor altijd. De keuze voor een natuurgraf draagt zo bij aan het behoud van deze natuur. Voor nu en voor de generaties die ons volgen.

Sinds oktober 2019 kun je kiezen voor een laatste rustplaats in de schitterende natuur van Landgoed Mookerheide, Huis ter Heide, Landgoed Christinalust, Schoorsveld, Maashorst en Heidepol. Door deze natuurbegraafplaatsen kunnen we de leefgebieden van planten en dieren versterken en historisch erfgoed herstellen.

Lees hier meer over natuurbegraven