Ga direct naar inhoud

Natuurbegraafplaats Huis ter Heide

Natuurgebied Huis ter Heide ligt in het hart van Brabant, tussen Tilburg en Kaatsheuvel. In en op de vennen zitten kikkers, libellen en watervogels. Schotse hooglanders grazen op hun gemak grassen en jonge boompjes weg en houden zo de heide en graslanden open. De lanen en het witte jachthuis in de bossen herinneren aan de ontginningsgeschiedenis van dit gebied, waar woeste gronden werden aangeplant met bos. In een deel van het natuurgebied, op 35 ha. is in 2021 Natuurbegraafplaats Huis ter Heide geopend. Door te kiezen voor een natuurgraf wordt bijgedragen aan een betere natuurkwaliteit en beleefbaarheid van de cultuurhistorie.

Huis ter heide Natuurbegraven

Mozaïeklandschap

De natuur van Huis ter Heide is een mozaïek van bossen, vennen, graslanden, heide en akkertjes. Natuurmonumenten wil dat mozaïek verder versterken door er nog meer variatie en structuur in aan te brengen. Abrupte overgangen van bos naar grasland worden verzacht met een brede zoom van bomen, struiken en kruiden. In het bos worden open en daardoor zonnige plekken gemaakt en in de graslanden zorgt zij voor meer kruiden en structuur. Dit alles verbetert het leefgebied van veel planten en dieren.

Gezonde bodem

De natuur lijdt hier onder de verzuring van de bodem. Je ziet het aan de eiken die massaal sterven. Zij kunnen met hun wortels niet meer de juiste voedingsstoffen in de bodem opnemen. Die zijn onder invloed van stikstof opgelost en weggespoeld naar diepere bodemlagen. Natuurmonumenten wil de bodem weer gezond maken. Zo laat zij meer dood hout in het bos achter dat langzaam verteert en zo mineralen aan de bodem toevoegt. Ook worden op open plekken in het bos boomsoorten aangeplant, zoals linde, hazelaar en esdoorn. Afvallende bladeren van deze bomen vormen een goede mest voor de verarmde bodem.

 

Jachthuis Huis ter Heide

Natuurbegraven

Landelijk werkt Natuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland aan het versterken van natuur en het mogelijk maken van natuurbegraven. Deze samenwerking levert winst op voor zowel de natuur als de cultuurhistorie van Huis ter Heide. Op 35 hectare van het in totaal 1000 hectare grootte natuurgebied wordt een natuurbegraafplaats ontwikkeld. Het jachthuis wordt ingericht als informatiecentrum en de huidige werkschuur wordt omgebouwd tot een kleine ceremonieruimte. De open plekken die bij de omvorming tot een natuurrijker bos worden gemaakt, bieden ruimte voor natuurbegraven. De historische padenstructuur van het landgoed met lanen en zichtassen wordt hersteld en in het ontwerp van de natuurbegraafplaats opgenomen. De natuurbegraafplaats blijft voor iedereen toegankelijk.

Wil je meer lezen over de toekomst voor de natuur op Huis ter Heide? Download dan deze brochure

op de website van Natuurbegraven Nederland lees je meer over de Natuurbegraafplaats Huis ter Heide

Nieuwsberichten

Lees hier het nieuwsbericht van maart 2021 over de Natuurbegraafplaats Huis ter Heide die bijna open gaat.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid