Nederland Natuurlijk!

Samen met mensen die van natuur houden, maken we Nederland weer mooi. We beschermen en herstellen natuur, landschap en cultuurhistorie.

Soms zijn er drama’s nodig om het denken in beweging te krijgen. Dat zien we nu gebeuren met de corona-crisis. We zagen het ook in 2019. De containerramp in het Waddengebied bracht duizenden mensen op de been om de rotzooi op te ruimen. De stikstofuitspraak van de Raad van State zette aan om na te denken over de toekomst van de landbouw, de industrie en het verkeer.

We hebben in meerdere gebieden de natuur weten te versterken: het Naardermeer is nu een aaneengesloten natuurgebied, de uiterwaarden bij Arnhem staan weer in bloei, bijzondere akkerflora keert terug op landgoed Haarzuilens. Maar er is meer nodig om onze natuur de bescherming te geven die ze zo hard nodig heeft.

Dat er in de samenleving veel bereidheid is om in beweging te komen voor de natuur bleek tijdens onze campagne voor wilde bloemen. 230.000 mensen kwamen in actie, samen hebben we 361.000 vierkante meter ingezaaid met wilde bloemen. Onze achterban groeide naar ruim 730.000 mensen. Samen opkomen voor de natuur. Dat is waar we ons voor inzetten. Want natuur laat je leven.

Voorwoord

Als 2019 één ding duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat we heel anders met onze natuur moeten omgaan. Het jaar was nog maar net begonnen of de Waddeneilanden veranderden in een ontploft filiaal van een warenhuis. De stranden en duinen lagen bezaaid met plastic spullen uit 345 containers die in zwaar weer van de MSC Zoe van boord sloegen. De reactie was bemoedigend. Duizenden mensen gingen naar de eilanden om de troep op te ruimen.

Lees verder

Campagne Wilde Bloemen

2019 stond voor Natuurmonumenten in het teken van wilde bloemen. ‘Maak plaats voor wilde bloemen” luidde de titel van onze campagne. Meer ruimte voor wilde bloemen is hard nodig. In 1900 besloeg het areaal met bloemrijke vegetatie in Nederland ongeveer 2.261.000 hectare. In 2015 was daar nog ongeveer 256.390 hectare van over. Dat is een afname in ruim een eeuw van meer dan 2 miljoen hectare (88,7 procent).

Lees verder

Stikstofcrisis

Het staat al tientallen jaren te boek als één van de grootste problemen voor de biodiversiteit in ons land: de enorme uitstoot van stikstof. Met name de stikstofverbinding NH3 (ammoniak) is in meerdere opzichten erg schadelijk. Planten die er goed tegen kunnen, gaan er harder van groeien. Bramen en brandnetels in bosranden bijvoorbeeld en grassen als pijpenstrootje in heidegebieden. Waar deze soorten woekeren, verdwijnen ruimte en licht voor andere.

Lees verder

Natuursuccessen

Dat jarenlang consequent en gericht akkers beheren loont, konden we zien op landgoed Haarzuilens (Ut.). Op de kleine akkers komen nu dertig kenmerkende akkerplanten voor. Niet alleen klaproos, korenbloem en kamille, maar ook kleine wolfsmelk, naaldenkervel en akkerboterbloem. Zo’n soortenrijkdom is voor Nederlandse begrippen bijzonder.

Lees verder

Samen voor de natuur

Natuur beschermen en onderhouden kan Natuurmonumenten niet alleen. Gelukkig kunnen we rekenen op de hulp en ondersteuning van talloze leden en andere natuurliefhebbers. Duizenden vrijwilligers kwamen helpen met het opruimen van de stranden op Schiermonnikoog en andere Waddeneilanden na de grote natuurramp waarmee het jaar 2019 begon.

Lees verder

Erfgoed bewaren en beleven

Natuur en cultureel erfgoed zijn bij Natuurmonumenten onlosmakelijk met elkaar verbonden. We beschermen dit cultureel erfgoed en zetten ons in om deze schatten met leden en bezoekers te delen. ‘Bewaren, beleven en bekostigen’ is ons credo.

Lees verder

Natuur voor mensen

Natuurmonumenten werkt aan het project ‘Natuur voor iedereen’. Iedereen moet de kans hebben om van de natuur te genieten, vinden wij, óók de vier miljoen Nederlanders voor wie het door een beperking niet vanzelfsprekend is om de natuur in de gaan.

Lees verder
logo