Ga direct naar inhoud

Jaarverslag 2021: Tij keert voor de natuur

Voorwoord

Terwijl er elders in Europa, niet ver van hier, een oorlog woedt die onnoemelijk leed aanricht, kijken we in dit jaarverslag terug naar 2021, een in veel opzichten bewogen jaar voor Natuurmonumenten.

Lees meer

Transitie landbouw

Natuurmonumenten wil bijdragen aan de transitie van de landbouw naar een natuurinclusieve werkwijze. Kern daarvan is dat het bevorderen van de biodiversiteit een vanzelfsprekend onderdeel is van de bedrijfsvoering van een landbouwbedrijf.

Lees meer

Beleefbaar erfgoed midden in de natuur

Natuurmonumenten wil toegankelijke en aantrekkelijke gebieden bieden voor iedereen die van natuur en cultuurhistorie wil genieten. Om onze cultuurhistorische gebouwen te behouden maken we ze kostenefficiënt en energiezuinig. We ontwikkelen dit cultureel erfgoed zodat de gebouwen op diverse manieren kunnen worden benut en beleefd.

Lees meer

Hoog water

Natuurmonumenten zet zich in voor een biodivers en klimaatbestendig landschap, en zoekt voortdurend naar mogelijkheden om mensen met hart voor de natuur zelf een bijdrage te laten leveren aan natuurbescherming. De afgelopen jaren zagen we met de extreem droge zomers dat het creëren van klimaatbestendige landschappen zeer urgent is.

Lees meer

Meer biodiversiteit

Natuurmonumenten beschermt natuur in Nederland. Daarom wil ze landschappen biodivers en herkenbaar maken. In meerdere van onze gebieden hebben we daar in 2021 vooruitgang op geboekt.

Lees meer

Campagnes

Natuurmonumenten streeft naar de versterking van een beweging van mensen met hart voor de natuur, en wil deze mensen stimuleren een bijdrage te leveren in de vorm van geld, hun tijd of een stem.

Lees meer

Natuur toegankelijk

Natuurmonumenten biedt toegankelijke en aantrekkelijke gebieden voor iedereen die van natuur en cultuurhistorie wil genieten. Want wij denken dat als mensen vaker in de natuur komen, de bereidheid groeit om zich ook in te zetten voor natuurbescherming. Op Schiermonnikoog en Texel opende Natuurmonumenten nieuwe informatiecentra.

Lees meer