Ga direct naar inhoud

Voorwoord jaarverslag 2021

Terwijl er elders in Europa, niet ver van hier, een oorlog woedt die onnoemelijk leed aanricht, kijken we in dit jaarverslag terug naar 2021, een in veel opzichten bewogen jaar voor Natuurmonumenten.

Pim van der Feltz

Allereerst bepaalde de coronapandemie nog steeds in grote mate het dagelijks leven. Dat betekende wederom drukte in onze natuurgebieden, wat twee kanten heeft: bij te grote belasting komt de natuur in de knel en tegelijkertijd ontdekken steeds meer mensen de waarde van natuur. Dat laatste weerspiegelt zich ook in de groei van onze achterban met zo’n 118.000 mensen.

Vervolgens werden we in de zomer opgeschrikt door de enorme overstromingen in Limburg, ongekend en aanwijsbaar veroorzaakt door de wijzigingen van het klimaat. Ook gebieden van Natuurmonumenten in het Geuldal en de Maasvallei kwamen onder water te staan. Met behulp van honderden vrijwilligers konden we de achterblijvende rotzooi, zo’n 50 ton, binnen drie weken opruimen. Maar de vraag is welke blijvende schade dit voor de natuur betekent. Tot slot kwam aan het eind van het jaar het nieuwe regeerakkoord uit, waarin wordt erkend dat de manier waarop we nu omgaan met onze leefomgeving niet houdbaar is. In het akkoord staan ambitieuze doelen voor de vermindering van de uitstoot van stikstof en CO2, tezamen met grote budgetten om die doelen te realiseren. Het komt er nu op aan dat de ambities daadwerkelijk worden waargemaakt.

Daarmee is de vraag gerechtvaardigd of 2021 een kantelpunt is. Voor Natuurmonumenten is de inzet voor de komende jaren om de natuur structureel te versterken en de waardering daarvoor te vergroten in wezen niet anders dan waar we ons sinds 1905 voor inzetten. De ‘historische verbouwing van ons land en landschap‘, die het resultaat is van de kabinetsplannen, zal overal door middel van ‘gebiedsprocessen’ plaatsvinden. Met onze grote achterban kunnen wij in die processen de natuur de stem geven die nodig is om die verbouwing te realiseren.

Ik wil iedereen bedanken die Natuurmonumenten heeft gesteund in 2021 en eraan bijgedragen heeft dat wij de natuur beschermen – ook in de uitdagende omstandigheden van corona. Die steun is ook in de komende jaren onontbeerlijk.