Waar we voor staan

Klimaatbuffers

Orkanen, overstromingen, bosbranden… De wereld kampt nu al met de verwoestende gevolgen van klimaatverandering. Ook in Nederland hebben we meer regen, aanzwellende rivieren en een opdringerige zee. Hoe houden we onze voeten droog? En hoe zorgen we voor voldoende zoet water? Door het aanleggen van natuurlijke klimaatbuffer, kan de natuur ons helpen.

Klimaatbuffer de onlanden

De natuur als bondgenoot

Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Ze vervullen een rol bij het opvangen en vasthouden van water, het voorkomen van wateroverlast en watertekorten, het temperen van hitte en het verminderen van CO2. Planten en dieren kunnen er hun gang gaan. Er broeden veel vogels en er groeien bijzondere planten. Klimaatbuffers zijn een goed voorbeeld van hoe de natuur kan helpen bij zowel droogte als wateroverlast. Dit soort 'nature-based solutions' zijn een nieuw speerpunt binnen de wereldwijde aanpak van klimaatverandering.

Klimaatbuffers als oplossing

Natuurlijke klimaatbuffers kunnen een grote bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Nederland: we zijn hierdoor beter opgewassen tegen droogtes en overstromingen. Ze verbeteren de leefbaarheid en veiligheid van Nederland en maken ons landschap mooier.

Lees meer

Ons standpunt over water

Door klimaatverandering neemt de urgentie toe om waterproblemen écht op te lossen. Voor een klimaatbestendig Nederland is een andere ruimtelijke inrichting nodig waar de focus ligt op het herstellen van het hele watersysteem. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van klimaatbuffers.

Lees meer

Met wie werken we samen?

Om Nederland klimaatbestendig, veiliger en mooier te maken werken we samen met 7 andere natuurorganisaties in de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Samen hebben we al veel ervaring opgedaan en natuurlijk gaan we door, samen met waterschappen en veel andere partijen.

Naar Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers

44 klimaatbuffers als bondgenoot

Natuurmonumenten werkt al sinds lange tijd mee aan de aanleg van natuurlijke klimaatbuffers. Inmiddels heeft Natuurmonumenten 44 klimaatbuffers in beheer en winnen de inzichten steeds meer terrein. Ervaring leert ons dat klimaatbuffers werken.

Bekijk hier de kaart in detail

Maak de natuur klimaatproof

Extreme droogte en wateroverlast…Steeds vaker kampen we met de gevolgen van klimaatverandering. Met desastreuze gevolgen voor de Nederlandse natuur. Dat moet anders. We moeten het water opvangen en vasthouden en niet zo snel mogelijk afvoeren. Natuurmonumenten doet dit door klimaatbuffers aan te leggen. Help je ook mee? Kom in actie en maak je tuin of buurt klimaatproof!

Ontvang het actiepakketLees meer

Uitgelicht

Meer over onze klimaatbuffers

15 klimaatbuffer project gevonden
  • Loading interface...
  • Loading interface...
  • Loading interface...
  • Loading interface...
  • Loading interface...
  • Loading interface...
  • Loading interface...
  • Loading interface...
  • Loading interface...
  • Loading interface...

Nieuws over klimaatbuffers

logo