Ga direct naar inhoud

Thuis voor insecten

Er voltrekt zich een stille ramp...In nog geen 30 jaar is meer dan 75% van de insecten verdwenen. Recent werd bekend dat ook steeds meer soorten insecten verdwijnen, zelfs hele gewone. En dat terwijl ze ontzettend belangrijk zijn. Voor de natuur en ook voor ons mensen. Daarom zetten we ons in voor de insecten in Nederland. Help jij mee het tij te keren?

Kleine vos landingspagina Thuis voor dieren

Red de insecten

Help mee en maak van je tuin of balkon een thuis voor insecten. Dat is eenvoudiger dan je denkt. Ook als je geen groene vingers hebt. Boswachter Mathiska weet als geen ander hoe je jouw tuin insectenvriendelijk maakt. Vraag het gratis insecten-red-pakket aan met praktische tips van Mathiska en ga aan de slag! Samen zorgen we ervoor dat de insectensterfte in Nederland stopt.

Ontvang gratis tuintips

Woningnood onder dieren

In Nederland heerst woningnood onder dieren. Alleen in natuurgebieden hebben dieren nog de ruimte. Slechts 15% van Nederland is nog natuur. Er is dus een schrijnend tekort aan natuur, aan leefgebieden. Buiten deze natuurgebieden is er nauwelijks ruimte voor dieren om voedsel te vinden, om te schuilen, om een nest te bouwen. Het landschap oogt misschien groen, maar het is verdroogd, verzuurd en strak getrokken. De rommelhoekjes en rafelrandjes, heggen, slootkanten en bomenrijen zijn grotendeels verdwenen. Steeds meer tuinen zijn versteend. Ook lijden dieren onder bestrijdingsmiddelen, overmatige bemesting en de uitstoot van stikstof. Meer en meer diersoorten komen in de verdrukking of verdwijnen zelfs helemaal uit Nederland. Een schokkend voorbeeld zijn onze insecten.

Achteruitgang insecten

Uit eerder onderzoek bleek dat in nog geen 30 jaar tijd 76% van de biomassa aan insecten is verdwenen. Begin dit jaar werd bekend dat ook het aantal insectensoorten ernstig afneemt. En niet alleen heel bijzondere soorten die hoge eisen stellen aan hun leefomgeving verdwijnen, ook met algemene soorten gaat het slecht.

Wat zijn de gevolgen?

Als het slecht gaat met insecten, gaan ook de insecteneters achteruit. Want wat moet een grutto zijn jongen voeren als er geen insecten meer te vinden zijn? En hoever moet een egel lopen om zijn maaltje van kevers, regenwormen en rupsen bij elkaar te scharrelen? Insecten spelen ook een belangrijke rol in de kringloop van de natuur. Zo helpen ze bij het afbreken van plantenresten, dood hout en zelfs dode dieren tot waardevolle voedingsstoffen, die opgenomen worden in de bodem en de basis zijn voor plantengroei. Maar dat is niet alles. Zonder insecten worden bloemen, gewassen en bomen niet meer bestoven. Ook onze voedselvoorziening kan dus in gevaar komen.

Dit doet Natuurmonumenten

Wij maken ons ernstig zorgen over de snelle afname van insecten. In onze natuurgebieden helpen wij ze door slim te maaien, veel dood hout te laten liggen en bloemrijke akkerranden en oevers aan te leggen. Zo gaan wij van natuurgebied Bloemkampen een thuis voor insecten maken. Waar mogelijk vergroten we onze gebieden zodat er voor insecten een groter leefgebied ontstaat. En werken wij samen met boeren en buren om de biodiversiteit te vergroten. Om van nog meer plekken een thuis voor insecten te maken, hebben wij je hulp hard nodig.

Maak van je tuin of balkon een insectenparadijs

Nederland heeft in totaal 3 miljard m2 aan tuin. Daarvan is 1,4 miljard m2 tuin niet groen (bron: Deloitte). Dat kan groener. Als we in elke tuin 1m2 reserveren voor insecten maken we samen het verschil en gaat ons land weer gonzen van de insecten. Dus red de insecten en maak van je tuin hun thuis. Al is het maar van 1 m2!

Uitgelicht

Meer weten over insecten

Nieuws over insecten