Thuis voor dieren

Grutto Thuis voor dieren

Welkom in de kraamkamer van de natuur

Ook in het broedseizoen ben je welkom in de natuur. Kom op kraamvisite, maar houd rekening met de dieren die nu druk bezig zijn met paren, baren en broeden. In dit seizoen zijn ze extra kwetsbaar. Ze hebben al hun energie nodig om hun jongen groot te brengen. De boswachters vragen je daarom respectvol om te gaan met hun kraamkamer:
- Houd honden aan de lijn
- Blijf op de paden
- Laat geen afval achter

Woningnood onder dieren

In Nederland heerst woningnood onder dieren. Er is een schrijnend tekort aan natuur, aan leefgebieden. Alleen in natuurgebieden hebben dieren nog de ruimte. Slechts 15% van Nederland is nog natuur. Buiten deze natuurgebieden is er nauwelijks ruimte voor dieren om voedsel te vinden, om te schuilen, om een nest te bouwen. Het monotone landschap mag dan misschien groen ogen, maar het is vermest, verdroogd of verzuurd, doods en aangeharkt. Met desastreuze gevolgen. Meer en meer diersoorten komen in de verdrukking of verdwijnen zelfs helemaal uit Nederland.

Grutto

Nederland was lange tijd weidevogelhoofdstad van de wereld. De omstandigheden waren optimaal: open landschap, bloemrijke weides met veel insecten voor de kuikens  en drassig grasland waar weidevogels gemakkelijk bij hun voedsel kunnen komen. Niet voor niks broedt maar liefst 90 procent van alle grutto’s in Noordwest-Europa bij ons. Maar sinds de jaren 70 nemen de aantallen steeds verder af. Toen 120.000 gruttoparen, nu minder dan 40.000 paartjes. Bij kieviten, tureluurs, scholeksters en wulpen zie je vergelijkbare afnames. Meer over onze weidevogels

Kraanvogel

Een ander voorbeeld is de kraanvogel. Sinds het begin van deze eeuw broeden er gelukkig weer paartjes kraanvogels in ons land, maar dat is niet ieder jaar succesvol. Natuurmonumenten doet er daarom alles aan om deze dieren te beschermen. In het Fochteloërveen broedden de kraanvogels de afgelopen jaren vlak langs de openbare weg. Vrijwillige toezichthouders zorgen daar voor extra toezicht zodat de broedende vogels en kuikens zo min mogelijk worden gestoord.

Op kraamvisite in de natuur

We roepen iedereen op rekening te houden met de dieren in de natuur, zeker in het broedseizoen. Zodat ze zich in alle rust kunnen voortplanten en zorgen voor hun jongen. Dus houd je aan de regels en gun de dieren een kalme kraamtijd. Het broedseizoen duurt formeel van 15 maart tot 15 juli.

Maak van je tuin een thuis voor vogels

Help de vogels in je tuin! Boswachter Mathiska geeft je praktische tips over hoe jij een tuin vol vogels krijgt en ze eenvoudig onderdak geeft. Vraag het vogelhuispakket met bouwtekening gratis aan en ontvang het direct in je mailbox.

Vogelhuispakket aanvragenMeer tips

Bescherm de dieren in de natuur

Nieuws uit de natuur

logo