Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Meer weten en instellingen.

Bloemrijk Bloemkampen

Op de overgang van de Veluwe naar het Veluwemeer, tussen Harderwijk en Nunspeet, ligt Bloemkampen. Een gebied waar je nog ongestoord kunt uitkijken over land en water. Met de aanleg van nieuwe natuur en het versterken van bestaande natuur gaat de Bloemkampen uitgroeien tot een natuurgebied van ruim 300 hectare met bloemrijke hooi- en graslanden.

Boterbloem Zwaakse Weel

Achteruitgang

De Bloemkampen is van nature een vochtig gebied. Dit komt onder meer door constante aanvoer van schoon kwelwater vanaf de Veluwe. En ook de Hierdense beek en vele andere beken zorgen voor watertoevoer. Door intensivering van de landbouw met gebruik van meer mest en door veranderde grondwaterpeilen in de afgelopen decennia, is de variatie aan planten  achteruit gegaan. Gelukkig zien we in de oevers van sloten en greppels nog restanten van de oorspronkelijke rijkdom aan planten.

Kleurenpalet

Met een juist pakket aan maatregelen kunnen de omstandigheden in de Bloemkampen geschikt gemaakt worden, zodat bloemen weer terug  kunnen komen. De groene graslanden worden een kleurenpalet met onder andere geel van de dotterbloemen, lila van de pinksterbloemen en roze van de koekoeksbloemen. Natuurmonumenten wil hiervan minimaal 100 hectare in de Bloemkampen realiseren, zodat de Bloemkampen in de toekomst haar naam eer aan kan doen. Als het gebied bloemrijker wordt, profiteren ook dieren daarvan. Natuurmonumenten verwacht hier in de toekomst meer vlinders en vogels als veldleeuwerik en tureluur boven de graslanden te zien. Het streven is dat uiterlijk in 2025 de graslanden bloemrijker zijn.

Verschillende maatregelen

Bloemen komen niet zomaar terug in de Bloemkampen, daar moeten we wat voor doen. Om het gebied nog mooier te maken doet Natuurmonumenten zorgvuldig onderzoek naar de juiste maatregelen. Het minder diep maken van sloten en beken is een serieuze mogelijkheid. Op de minder steile oevers kunnen planten zoals de dotterbloem, kattenstaart en moerasspirea makkelijker groeien. Met de maatregelen komt water makkelijker bij de wortels van die wilde waardoor ook zij weer kans hebben te groeien en te bloeien en er weer een geel, paarse en witte bloemenzee ontstaat. Het onderzoek moet aantonen welke maatregelen het beste resultaat voor de omgeving en de natuur oplevert. Met de resultaten van dit onderzoek gaan we een pakket maatregelen uitwerken. De resultaten en plannen zullen we delen met bewoners, omwonenden en geïnteresseerden.

Karakteristieke houtwallen

De Bloemkampen is van oudsher een open gebied, met de Veluwemeerkust en landinwaarts houtwallen en –singels. Veel van deze elementen zijn verdwenen. Deze karakteristieke opbouw van het landschap wil Natuurmonumenten behouden en waar mogelijk versterken door het aanplanten van nieuwe houtwallen. Deze houtwallen bieden bescherming voor vogels en insecten. Maar ook voor de reeën en edelherten die het gebied bezoeken.

Recreatie

Bezoekers zijn welkom in de Bloemkampen. Fietsen en wandelen kan nu al.  En met name voor wandelaars willen we de recreatieve mogelijkheden uitbreiden en afstemmen op de behoefte. Natuurmonumenten wil daarom samen met omwonenden hiervoor een plan maken. 

Samenwerking

Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Nunspeet, gemeente Harderwijk en Natuurmonumenten werken samen aan het realiseren van Bloemrijk Bloemkampen. In opdracht van de Provincie Gelderland heeft Natuurmonumenten de regiefunctie voor het project. 

Lees meer over dit project

komt u naar de informatieavond op 20 november?
voor meer informatie: https://www.natuurmonumenten.nl/informatieavond-bloemrijk-bloemkampen

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo