Ga direct naar inhoud

Algemene voorwaarden MTB-vignet en MTB-dagpas consument

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op particulier gebruik van het MTB-jaarvignet en de MTB-dagpas van Natuurmonumenten.

Algemene voorwaarwaarden MTB-vignet en MTB-dagpas

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Natuurmonumenten: de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, in dit document verder omschreven als Natuurmonumenten, is dé vereniging voor mensen met hart voor de natuur en cultureel erfgoed in Nederland. Wij zorgen voor meer dan 100.000 hectare natuur, maken ons sterk voor de natuur die nog over is én voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de gebieden die wij beheren, maar ook daarbuiten. Want we gaan een stap verder. Op een manier die past bij het Nederland van nu. Natuurmonumenten vraagt alle Nederlanders om samen nieuwe natuur te maken, te verzorgen en te beschermen. Want we hebben de natuur hard nodig, maar de natuur heeft ons ook hard nodig.

1.2 MTB-er: persoon die met een mountainbike de daarvoor bestemde MTB-paden in Natuurmonumenten gebieden betreedt.

1.3 MTB-paden: paden in Natuurmonumenten gebieden die als zodanig zijn aangegeven of aangewezen, geprepareerd en worden opengesteld om daar met een MTB op te kunnen rijden.

1.4 Geldig MTB-jaarvignet: het vignet dat Natuurmonumenten jaarlijks uitgeeft om op de MTB-paden in de natuurgebieden waar deze verplicht is te mogen rijden. Een MTB-jaarvignet is minimaal geldig in het genoemde jaar. De geldigheidsduur loopt vanaf de start verkoop (medio oktober het jaar ervoor) tot en met december van dat betreffende jaar.

1.5 Geldige MTB-dagpas: de dagpas die Natuurmonumenten uitgeeft om op de dag van aanschaf op de MTB-paden in de natuurgebieden waar deze verplicht is te mogen rijden. Een MTB-dagpas is alleen geldig op de dag die op het (digitale) bewijs wordt vermeld.

1.6 Verplichte gebieden: voor het rijden op MTB-paden van Nationaal Park Veluwezoom, Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, Bergherbos-Montferland, Voorsterbos en Beetsterzwaag is een MTB-vignet van Natuurmonumenten verplicht. Voor de overige MTB-paden in de andere natuurgebieden van Natuurmonumenten is een vignet gewenst.

Artikel 2. Aanschaf MTB-jaarvignet en MTB-dagpassen

2.1 MTB-jaarvignetten en MTB-dagpassen van Natuurmonumenten zijn online verkrijgbaar via https://www.natuurmonumenten.nl/mtb/vignet en via https://www.natuurmonumenten.nl/mtb/dagpas. De MTB-jaarvignetten zijn daarnaast ook te koop bij een aantal verkooppunten. De complete lijst aan verkooppunten is hier gepubliceerd: https://www.natuurmonumenten.nl/mountainbiken/verkooppunten-mtb-vignet

2.2 De prijsstelling van de MTB-jaarvignetten en -dagpassen kan jaarlijks worden aangepast. Kijk voor de actuele prijzen op https://www.natuurmonumenten.nl/mtb/vignet. Op zowel de MTB-jaarvignetten als -dagpassen ontvangen leden van Natuurmonumenten een korting van 30%.

2.3 De geldigheidsduur van een MTB-jaarvignet loopt vanaf de start verkoop (medio oktober het jaar ervoor) tot en met december van dat betreffende jaar. Wanneer later in het jaar een MTB-jaarvignet wordt aangeschaft, is deze geldig tot en met december van dat betreffende kalenderjaar. Er wordt vanwege de kortere looptijd geen korting verleend.

2.4 De MTB-dagpas is alleen geldig op de datum die op de dagpas staat vermeld.

2.5 Na een online aanschaf van het MTB-vignet is tot de levering van het fysieke vignet de bevestigingsmail het bewijs om van de paden gebruik te maken.

2.6 Na aanschaf en verzending kan Natuurmonumenten niet aansprakelijk worden gesteld voor dubbele bestellingen, verlies, beschadiging of verkeerde levering in verband met foutief opgegeven adres of verhuizing.

2.7 Eenmaal aangeschafte MTB-vignetten of MTB-dagpassen worden niet retour genomen, tenzij de koper zich beroept op zijn herroepingsplicht en het vignet of de pas in de tussenliggende periode niet is gebruikt. Dan geldt de wettelijke termijn van 14 dagen waarin de koop ongedaan moet worden gemaakt. Herroepen kan door het ongebruikte vignet binnen 14 dagen na aankoop terug te sturen naar Natuurmonumenten, t.a.v. M&C services MTB-vignetten en ruiterlabels, Stationsplein 1, 3818 LE Amersfoort.

Artikel 3. Gebruik van het vignet

3.1 Iedere MTB-er dient op de MTB-paden in de als verplicht vermelde gebieden in het bezit te zijn van een geldig MTB-jaarvignet of MTB-dagpas.

3.2 Iedere MTB-er dient het fysieke MTB-jaarvignet of een geprinte of digitale versie van het MTB-jaarvignet of dagpas aan de opsporingsambtenaar te laten zien als deze daar om vraagt.

3.3 Met het MTB-vignet geeft Natuurmonumenten MTB-ers toestemming de genoemde, verplichte gebieden te betreden en gebruik te maken van de MTB-paden volgens de voorwaarden en gedragsregels van Natuurmonumenten daar waar Natuurmonumenten de eigenaar is van het gebied.

3.4 In de gebieden Rijk van Nijmegen en Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL) is een regionaal vignet ingevoerd door derde-partijen, waarin Natuurmonumenten participeert. Het Natuurmonumenten MTB-jaarvignet noch de MTB-dagpas is geldig in deze gebieden. Je dient hiervoor het juiste vignet aan te schaffen.

Artikel 4. Betreding gebied en gebruik MTB-paden

4.1 Het gebruik van de MTB-paden van Natuurmonumenten gebeurt op eigen risico. Zorg voor een passende fiets, een goede uitrusting en draag altijd een helm.

4.2 Natuurmonumenten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongevallen of diefstal van persoonlijke eigendommen.

4.3 Bij betreding van de MTB-paden van Natuurmonumenten, dient de MTB-er zelf verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan anderen.

4.4 Bij gebruik van de MTB-paden mag de MTB-er andere recreanten maar ook dieren niet hinderen. Niet fysiek, maar ook niet door geluidshinder, zoals schreeuwen.

4.5 In gebieden van Natuurmonumenten is het verplicht om met de fiets op de MTB-paden te blijven of van de andere aangewezen fietspaden gebruik te maken. Verder mag er niet in gebieden worden gefietst. Indien de MTB-er zich buiten de route begeeft of op andere wijze schade en/of overlast veroorzaakt, riskeert deze een boete.

4.6 Natuurmonumenten behoudt te allen tijde het recht om (delen van) MTB-paden (tijdelijk) af te sluiten of een omleiding in werking te stellen vanuit natuurbelang of wanneer de veiligheid van de fietsers in het geding komt. Natuurmonumenten verleent in deze gevallen geen restitutie.

Artikel 5. Persoonsgegevens en privacy

5.1 Voor het online bestellen van een MTB-jaarvignet van Natuurmonumenten zijn persoonsgegevens nodig. Natuurmonumenten volgt bij de verwerking van deze persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacy statement via https://www.natuurmonumenten.nl/uw-privacy.

5.2 Bij een online bestelling van een MTB-vignet via Natuurmonumenten worden de volgende gegevens geregistreerd: geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres, postcode, huisnummer en IBAN. Natuurmonumenten gebruikt deze gegevens om het vignet toe te sturen en – bij expliciet akkoord - te mailen over acties en nieuws over het MTB-jaarvignet en (routes) van Natuurmonumenten. Het invullen van het telefoonnummer is niet verplicht. Wanneer deze wel is ingevuld, kan Natuurmonumenten eenmalig bellen over een lidmaatschap.

5.3 Gegevens van de koper worden 7 jaar bewaard volgens de richtlijnen voor personen die met Natuurmonumenten een financiële relatie zijn aangegaan.

5.4 Na een online bestelling ontvangt de koper na expliciet akkoord e-nieuwsbrieven met informatie over acties en nieuws over het MTB-jaarvignet en (routes van) Natuurmonumenten. Afmelden kan op elk gewenst moment via de link onderaan iedere e-nieuwsbrief.

Artikel 6. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

6.1 Natuurmonumenten kan deze Voorwaarden, de bijdrage, vorm en functie van het MTB-jaarvignet wijzigen. Wijzigingen treden in werking een maand nadat ze op de website van Natuurmonumenten (www.natuurmonumenten.nl) zijn gepubliceerd.

Artikel 7. Klachten

7.1 Voor klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van het MTB-jaarvignet kan contact worden opgenomen via het contactformulier op onze website en via [email protected]. Bellen kan ook met onze Ledenservice op 033 – 4797111.

7.2 Ten aanzien van alle geschillen die betrekking hebben op (de totstandkoming en uitvoering van) het MTB-vignet is het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter te Utrecht bevoegd.

Artikel 8. Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden met kenmerk MTB/particulier treden in werking op 25 oktober 2022.