Ga direct naar inhoud
Nieuws

Herstel venoevers in Oisterwijkse Bossen en Vennen en Kampina

14 oktober 2019 | Irma de Potter

Van oktober tot februari voert Natuurmonumenten een natuurherstelproject uit op de Kampina en in de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Beide gebieden lijden onder een overmaat aan stikstof en dat is schadelijk voor het leefgebied van veel planten en dieren. Zo holt onder meer de kwaliteit van het leven op de venoevers achteruit. Maatregelen zijn daarom nodig, zodat de natuurlijke oeverbegroeiing herstelt, maar ook de waterkwaliteit verbetert.

Oever van Staalbergven dichtgegroeid

Te veel stikstof brengt natuur in gevaar

Je kunt het met het blote oog niet zien, maar elke dag brengen de landbouw, de industrie en het verkeer stoffen in de lucht, zoals ammoniak en stikstofoxiden. Die stoffen worden door het bladerdek van bomen afgevangen. Via regen spoelen ze uit naar de bodem en komen zo ook in de vennen terecht.  Daar zorgen ze voor een overmaat aan voedsel (stikstof) voor (water)planten en bomen. De stoffen maken ook de bodem zuurder, en dat zuur werkt voor sommige planten en bomen als vergif.  Zo verliezen we langzaam maar zeker allerlei soorten. Planten, maar ook dieren die daar weer afhankelijk van zijn. Om deze achteruitgang een halt toe te roepen, moet de stikstofuitstoot fors omlaag. Gebeurt dat niet, dan is bijna elk natuurherstel dweilen met de kraan open.

Rond de vennen zien we dat berken en dennen het op die toevoer van stikstof extra goed doen. De oevers groeien daardoor versneld dicht en verdringen zo bijzondere oeverplanten. Door al het blad dat in de vennen terecht komt, verslechtert ook de waterkwaliteit.

Herstelmaatregelen

In de Oisterwijkse Bossen en Vennen wordt de zuidelijke oever van het Staalbergven vrijgemaakt van bomen. Op de Kampina zijn de oevers van het Belversven, het Kogelvangersven en de Huisvennen aan de beurt. Waar bomen worden verwijderd komt weer ruimte en licht voor de ontwikkeling van een natuurlijke oeverbegroeiing met moerashertshooi, gesteeld glaskroos en oeverkruid. Ook krijgt de wind weer meer invloed op het water, wat de waterkwaliteit verbetert. Op de kaal gemaakte oevers wordt vervolgens de bovenste stikstofrijke humuslaag van de bodem geschraapt. Eerdere herstelprojecten op de oevers van de Goorvennen, het Witven en het van Esschenven in het Oisterwijkse bos laten zien dat er een natuurlijke oeverbegroeiing terugkeert.

Dit project is mogelijk door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.

Tijdelijke overlast

Bezoekers kunnen tijdelijk overlast ondervinden van werkzaamheden. Er dient rekening gehouden te worden met de houttransporten en met de tijdelijke afsluiting van een wandelpad als de veiligheid van de wandelaar in het geding komt.

 

Irma de Potter
Irma de Potter