Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Havens, sluizen, muraltmuren en weegbruggen op Tiengemeten

Het agrarisch verleden van het eiland Tiengemeten is goed zichtbaar in de havens. Vanuit deze landbouwhavens werden landbouwproducten verscheept.

Het haventje van de Oude Polder is de oudste van de drie havens op het eiland Tiengemeten. Het is gegraven in 1750, toen het hoogste deel van de begroeide zandplaat in het Haringvliet werd ingepolderd. De gemetselde 19e-eeuwse uitwateringssluis aan het uiteinde van het pittoreske haventje zorgde voor afvoer van overtollig water van neerslag en kwel uit de polder. De duikersluis loopt onder de dijk door en is aan de binnenzijde met een houten hefschuif afgesloten.

Landbouwverleden

Het agrarisch verleden van het eiland is goed zichtbaar in de andere twee havens. Vanuit deze landbouwhavens werden landbouwproducten verscheept. In de jaren 50 van de vorige eeuw zijn de havens voorzien van houten weegbruggen in de kade waar de aardappel- en suikerbietenoogst werd gewogen voordat deze op transport ging. In het huisje achter de weegbrug zitten het weegmechaniek en de bediening. De havens zijn omdijkt en hebben een opening in de dijk om bij de los- en laadplaats te komen. Bij hoog water kon deze coupure afgesloten worden door schotbalken in de gleuven van de betonblokken aan weerszijden van de opening te schuiven.

Muraltmuren

Bij de havens zijn resten van betonnen dijkverhogingen uit het begin van de 20e eeuw te vinden. De betonnen keermuren op de kruin van de dijk zijn een vinding van Jhr. Ir. R.R.L. de Muralt, aan het begin van de 20e eeuw hoofd technische dienst van het waterschap Schouwen. De muraltmuren vormden een goedkoop alternatief voor dijkverbreding. Ze zijn tussen 1906 en 1935 aangebracht op 120 km zeedijk rond de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Helaas blijken ze tijdens de Watersnoodramp van 1953 niet afdoende. Veel muraltmuren zijn bij de daarop volgende dijkverzwaringen weer opgeruimd.

  • Bouwjaar: 19e eeuw en eerste helft 20e eeuw
  • Architect: Muraltmuren: Jhr. Ir. R.R.L. de Muralt, rest onbekend

Weegbrug Tiengemeten