Wandelen

Wandelroute rond Wildernis

Wandelen

Wandelroute rond Wildernis

Wandel door de Wildernis en ontdek dat het water hier de baas is. De Wildernis is het zoetwatergetijdengebied in het westen van Tiengemeten. De getijden zijn er dankzij een enorme kreek die via een gat in de dijk verbonden is met het Haringvliet. Dit zorgt voor dynamiek in de natuur.

Genoeg te zien!

Hoor tijdens het wandelen bijzondere vogels zoals de blauwborst, kleine karekiet en rietzanger zingen. Een kudde Schotse hooglanders loopt hier het hele jaar door rond. En kijk ook eens omhoog en ontdek roofvogels. Buizerds miauwen in de lucht, de bruine kiekendief jaagt op kuikens en de slechtvalk loert op smienten.

De wandelroute is met blauwe pijltjes gemarkeerd en loopt geheel over onverhard pad. Op de westpunt van het eiland kun je de gemarkeerde route blijven volgen en een klein rondje wandelen. Of je kunt er voor kiezen om verder te struinen langs het graspad en zelf je weg vinden. Het pad eindigt bij de grote kreek aan de zuidkant van het natuureiland. 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Praktisch

Extra informatie

De route

 Startpunt

1Tiengemeten

Welkom op Tiengemeten! Tiengemeten ligt middenin de machtige delta van Zuidwest-Nederland, waar Rijn, Maas en Schelde uitmonden in zee. Wandel door dit gebied en zie een grote rijkdom aan planten en dieren. Vanaf 2005 tot 2007 is Tiengemeten omgevormd van landbouwgrond naar natuur en de natuur ontwikkelt zich prachtig.

Watermoeras Weelde
Tiengemeten

2Watervogels

Je kijkt hier uit op het open watermoeras Weelde. In de wintermaanden zie je hier veel watervogels, zoals bergeenden, slobeenden, wintertalingen en vele ganzen. In voor- en najaar vallen de slikplaten droog en komen kluten, wulpen, scholeksters en allerlei andere 'vogels op hoge poten' eten op hun tocht van noord naar zuid en terug.

Kluut
Watervogels
Numenius arquata
Watervogels
Bergeend
Watervogels

3Het water is de baas

Hier in het westen van het eiland, is het water de baas. In dit gedeelte heersen de getijden dankzij een enorme kreek aan de zuidkant van het eiland. Via een gat in de dijk is deze kreek verbonden met het Haringvliet. Eb en vloed hebben hier vrij spel en vormen steeds nieuwe kreken en stroompjes. Dit zorgt voor dynamiek in de natuur. In de rustige westelijke nederzetting, aan de rand van de Wildernis, vind je vier Buitenleven vakantiewoningen. Deze zijn gevestigd in de monumentale negentiende-eeuwse Laurettahoeve, de sluiswachterswoning en de Nicolehoeve uit 1911.

het water zoekt hier zijn eigen weg
Het water is de baas

4Roofvogels

Op Tiengemeten vliegen veel soorten roofvogels rond: buizerds miauwen in de lucht, de bruine kiekendief jaagt op kuikens en de slechtvalk loert op smienten. In de winter heb je zelfs de kans om een zeearend te spotten! Een zeearend heeft een vleugelspanwijdte van 200 tot 250 cm en kan wel 20 jaar oud worden. Deze top-predator heeft een gigantische oppervlakte leefgebied nodig. Op Tiengemeten vinden deze machtige vogels genoeg voedsel. Zeearenden eten voornamelijk meerkoeten, eenden, vis, aas en voedsel dat ze roven van andere roofvogels.

Kiekendief
Roofvogels
Zeearend
Roofvogels
Buizerd
Roofvogels

5Schotse hooglanders

Ben jij de Schotse hooglanders al tegengekomen? Deze indrukwekkende dieren lopen het hele jaar door buiten en trekken in groepen rond over het eiland. De kudde op Tiengemeten bestaat enkel uit koeien. Vanaf hier ben je in het buitendijkse deel aan de zuidwestkant van de Wildernis. Dit zijn de Blanke Slikken. Daar waar de nieuwe natuur van de Wildernis je nieuw gevormde kreken en geulen laat zien, wandel je hier in manshoge ruigte van riet en struweel. De route brengt je op een authentieke rietheuvel, waar vandaan je uitkijkt op een tweede heuvel in het gebied. Deze rietheuvels herinneren je aan de vroegere rietteelt op het eiland. Op deze heuvels verzamelden de rietsnijders tijdelijk het afgesneden riet.

Schotse Hooglander
Schotse hooglanders
Schotse Hooglanders
Schotse hooglanders

6Zangvogels

Hoor jij de blauwborst, kleine karekiet en rietzanger zingen vanuit de rietruigten? Let goed op, want deze vogeltjes zijn soms lastig te zien in het riet! Alleen het blauwborstmannetje valt op met zijn knalblauwe kin en borst!

Blauwborst
Zangvogels

7Meer Tiengemeten

Dit is het eindpunt van de route. Wil je nog meer van Tiengemeten ontdekken? Breng eens een bezoekje aan het bezoekerscentrum, de musea, Speelnatuur of de horeca op het eiland. Bekijk hier de openingstijden van de faciliteiten op Tiengemeten. Je kunt ook een andere route lopen op het natuureiland!

logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.