Ga direct naar inhoud

De Droompartners

Het Droomfondsproject ‘Rotterdam de boer op!’ bestaat uit een unieke, onorthodoxe en veelzijdige coalitie van in totaal 19 Droompartners, allemaal daadkrachtige doeners!

Artist impression Rotterdam-Noord

Iedere partner heeft een eigen drijfveer om mee te doen met 'Rotterdam de boer op'. Wat deze zijn, lees je hieronder!

Logo partners Rotterdam de boer op

Aardpeer

Aardpeer is een vernieuwend initiatief van Stichting BD Grondbeheer, Stichting Herenboeren Nederland, Stichting Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre, organisaties die streven naar het verbeteren van onze leefomgeving. Ons doel is om de Nederlandse landbouwtransitie te bespoedigen en een duurzaam en natuurvriendelijk voedselsysteem te creëren.

Aardpeer verbindt boeren en burgers en brengt bodem en biodiversiteit in balans. Iedereen die wil bijdragen aan een betere bodem, gezond voedsel en meer soortenrijkdom en die wil helpen om dat voor de komende zeven generaties zo te houden, kan zich bij onze beweging aansluiten. Aardpeer, samen voor grond. Een vruchtbare bodem voor wie zich in wil zetten of wil investeren in een collectieve en veerkrachtige toekomst.

Aardpeer wil zoveel mogelijk boeren en voedselinitiatieven de kans geven om de bodem op natuurlijke wijze te bewerken en de biodiversiteit te bevorderen. Daarnaast willen we uitgroeien tot een brede, inspirerende beweging, die mensen met hart voor natuurvriendelijke landbouw met elkaar verbindt. Door het verhaal van een gezonde bodem door te geven én financieel bij te dragen kunnen we samen een duurzame, natuurvriendelijke landbouwsector voor de komende zeven generaties waarborgen. Als partner van het project ‘Rotterdam de boer op!’ kunnen we ook in dit gebied concreet aan de slag!

Meer informatie op aardpeer.nl.

DRIFT

DRIFT is een kennisinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam dat werkt aan onderzoek, educatie en advies op het gebied van maatschappelijke transities naar duurzaamheid en rechtvaardigheid.

Derk Loorbach, Hoogleraar aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam en directeur van onderzoeksinstituut DRIFT: “De voedseltransitie gaat naast een andere manier van voedsel produceren ook om een eerlijke prijs, een ander dieet en nieuwe relaties tussen boer en burger. Dit voorstel biedt een enorme kans om de transitie naar een duurzaam voedselsysteem in de regio Rotterdam te helpen realiseren en hiervan te leren voor andere regio’s. Als DRIFT kunnen en willen we hier met reflexieve monitoring en actieonderzoek een flinke bijdrage aan leveren.”

Meer informatie op drift.eur.

FrieslandCampina

FrieslandCampina is een van de grootste zuivelcoöperaties ter wereld, met 11.476 leden-melkveebedrijven en 17.413 leden-melkveehouders in Nederland, België en Duitsland. FrieslandCampina ondersteunt zijn leden-melkveehouders in de transitie naar duurzamere bedrijfsvoering. Dat is goed voor het klimaat en de natuur, voor nu en voor generaties in de toekomst. In 2017 heeft FrieslandCampina het initiatief genomen de biodiversiteitsmonitor te ontwikkelen. Hiermee wordt de biodiversiteitsimpact voor de melkveebedrijven in kaart gebracht. FrieslandCampina introduceerde in 2020 als eerste zuivelonderneming in de wereld een maatwerk duurzaamheidstool voor zijn leden-melkveehouders in Nederland die hen ondersteunt bij de continue verduurzaming van hun bedrijven. Daarnaast investeert FrieslandCampina in het vergroten en delen van kennis en worden goede duurzaamheidsresultaten van melkveebedrijven beloond met een toeslag op de melkprijs via een uniek beloningssysteem. Boeren die melk leveren voor zuivel met het On the Way to PlanetProof-keurmerk, ontvangen daar bovenop nog een extra toeslag.

Meer informatie op frieslandcampina.com.

Natuurmonumenten en Campina

Greenchoice

Als duurzaam energiebedrijf levert Greenchoice groene stroom van Nederlandse bodem en bosgecompenseerd gas. Met meer dan 600.000 klanten worden elke dag groene keuzes gemaakt. Met Greenchoice bereiken we een brede groep klanten in het hart van onze doelgroep.

Ruben Veefkind, manager Strategie en CO2-projecten: “Greenchoice helpt graag bij aan het realiseren van de droom, die ons nauw aan het hart ligt. Al jaren investeren we in bosprojecten in binnen-en buitenland, met een focus op voedselbossen in Nederland. Zo leggen we CO2 vast en leveren we een bijdrage aan biodiversiteit, behoud van natuur en lokale gemeenschappen. ‘Rotterdam de boer op’ is een prachtig project dat hetzelfde hoopt te bereiken. Samen Nederland groener maken: het is mooi om te doen én hard nodig.”

Meer informatie op greenchoice.nl.

Herenboeren Nederland

Stichting Herenboeren Nederland laat zien dat de productie van ons dagelijks voedsel anders, beter en duurzamer kan. Dat doet Herenboeren Nederland door het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van kleinschalige gemengde coöperatieve Herenboerderijen. Een eenmalige investering maakt je huishouden, met ongeveer 500 andere mensen, gedeeld eigenaar van zo’n Herenboerderij. De leden van de coöperatie delen de kosten waaronder het salaris van de boer. Hij of zij werkt op de boerderij, in harmonie met de natuur, en voorziet de leden van divers, gezond en smakelijk eten. De eerste Herenboerderij bij Rotterdam ging in 2020 van start. Meer Herenboerderijen rond de Maasstad staan op stapel.

Meer informatie op herenboeren.nl.

Picnic

Picnic is een online supermarkt die alle boodschappen voor de laagste prijs gratis aan huis levert. Picnic heeft zelf geen fysieke supermarkten, maar brengt de boodschappen thuis via 100% elektrische voertuigen. Picnic voorkomt voedselverspilling en werkt al veel met lokale producten.

Michiel Muller, mede-oprichter Picnic: "Korte ketens, lokale producten en het stimuleren van biodiversiteit past heel goed bij onze eigen duurzaamheidsinitiatieven, we zijn enorm trots dat we deel uit mogen maken van dit Droomproject."

Meer informatie op picnic.app/nl.

Picnic in Rotterdam

Natuurmonumenten

Het terugbrengen van de biodiversiteit (variatie aan planten en dieren) is voor de Nationale Postcode Loterij de belangrijkste drijfveer om deze droom te honoreren. Natuurmonumenten voelt zich verantwoordelijk voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in Nederland. Al 115 jaar zorgt de vereniging voor het beschermen en versterken van de natuur, met een nog altijd groeiende achterban. Daarom pakt Natuurmonumenten de handschoen op, samen met een diverse groep van Droompartners. Omdat we het samen moeten doen en omdat de urgentie hoog is.

Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten: “Onze ambitie is spectaculair meer boerenlandnatuur met regionaal geproduceerd voedsel als economische drager - in het hart van de Randstad.”

Meer informatie op rotterdamdeboerop.nl.

Rabobank

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie (‘Growing a better world together’). Samen met klanten, leden en partners zetten ze zich in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu.

Remon blok, Directeur Food & Agri Rabobank: “Ik kom nooit boeren tegen die niet willen verduurzamen. Wat ik wel regelmatig hoor en zie is dat de marges veelal te laag zijn om dit ook daadwerkelijk op grote schaal te doen. Met dit droomproject kan dit wel.”

Meer informatie op rabobank.nl.

Rechtstreex

Verse, seizoensgebonden boodschappen doen direct bij boeren en makers uit je eigen regio. Met Rechtstreex is dat sinds 2013 mogelijk. Rechtstreex kent haar klanten en weet waar marktkansen liggen, en draagt zo bij aan ‘Rotterdam de boer op!’.

Meer informatie op rechtstreex.nl.

Rotterdam de boer op - krat vol groente

Rotterdamse Oogst

Rotterdamse Oogst wil de regionale voedselketen versterken door het organiseren van evenementen en marktplaatsen. Midden in de stad, dichtbij de consument. Rotterdamse oogst kent haar klanten en weet waar marktkansen liggen.

Meer informatie op rotterdamseoogst.nl.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is er voor alle Nederlanders en zet zich o.a. in voor de Groene Metropool, ofwel een Nederland waar groen vanzelfsprekend deel uitmaakt van onze leefomgeving. Met dit programma willen wij de link leggen tussen de stad en het platteland er om heen. Wij werken hierbij ook samen met ondernemers en agrariërs. Wij gaan in de recreatiegebieden rond de stad onderzoeken wat wij kunnen doen, bijvoorbeeld via het aanleggen van voedselbossen.

Als het aan Staatsbosbeheer ligt zijn in 2025 natuur en landbouw meer met elkaar verbonden. Staatsbosbeheer stelt 4.000 hectare grond beschikbaar om een transitie naar natuurinclusieve landbouw te faciliteren. Samen met het ministerie van LNV hebben wij een programma natuurinclusieve landbouw ontwikkeld. 

Meer informatie op staatsbosbeheer.nl.

Stichting DOEN

Stichting DOEN financiert voorlopers die een groene, sociale en creatieve samenleving dichterbij brengen. Dit doet Stichting DOEN in een vroege fase met subsidies, leningen en investeringskapitaal. DOEN draagt bij aan dit project door haar expertise op het terrein van financiering van innovaties in te zetten ten behoeve van het Rotterdams transitiefonds.

Maarten Derksen, programmamanager: “Dit project en de coalitie van partners die hieraan verbonden zijn bieden een unieke kans om de voedseltransitie te versnellen. Wij dragen hier graag aan bij door zoveel mogelijk voorlopers uit de regio Rotterdam, zoals Herenboeren en Rechtstreex, aan dit project te verbinden en onze jarenlange ervaring met het financieren van innovaties in te zetten voor het transitiefonds.

Meer informatie op doen.nl.

Kind met kip op Belevenisboerderij Schieveen

Gemeente Midden-Delfland

Het Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-Delfland is het groen tussen de steden, waar de koe in de wei loopt en de grutto broedt. Het open, groene agrarisch veenweidelandschap biedt rust, ruimte en ontspanning in de sterk verstedelijkte omgeving. Het bijzondere landschap wordt beheerd door boeren. Midden-Delfland maakt zich samen met haar melkveehouders al jaren sterk voor kringlooplandbouw, een duurzame vorm van landbouw.

Wethouder Sonja Smit: "Nergens in Nederland is er zo’n grote, hechte groep melkveehouders al zo lang en zo succesvol actief met kringlooplandbouw. Onze boeren werken dag en nacht aan hun eerlijke producten, bomvol smaak, voor onze eigen inwoners én die van de stad. Ze zoeken voortdurend naar manieren om het milieu zo min mogelijk te belasten en leggen de lat daarbij steeds hoger. Maar verdere verduurzaming van de landbouw is alleen mogelijk als consumenten daarvoor willen en kunnen betalen. Want alleen met voldoende inkomsten kunnen boeren hun duurzame ambities waarmaken. 'Rotterdam de boer op!' helpt onze kringloopboeren daarbij."

Meer informatie op middenindelfland.net.

Gemeente Rotterdam

Met 644.618 inwoners op een oppervlakte van 319,35 km² is Rotterdam qua inwoners de op een na grootste gemeente van Nederland.

Bert Wijbenga, wethouder van Rotterdam: “Dit is een prachtig initiatief! Om het Rotterdamse stadse leven gezond te houden, moeten we echt ook werken aan de biodiversiteit. Met ‘Rotterdam de boer op’ zetten we hiertoe een welkome stap."

Meer informatie op rotterdam.nl.

LTO Noord

LTO Noord is bij het project betrokken vanuit de agrarische sector omdat zij toekomstgericht ondernemen ondersteunt, zich inzet voor duurzaamheid en sterk maakt voor een beter verdienvermogen voor boeren en tuinders. Die stappen gaan hand in hand met het winkelwagentje van de (Rotterdamse) consument, lokaal en gezond eten is niet alleen een wens, maar uit zich in het daadwerkelijk kopen van de mooie producten uit de buurt. Bij ‘Rotterdam de boer op!’ heeft LTO Noord een rol gespeeld in het voortraject en meegekeken naar de totstandkoming van het huidige plan, waarbij LTO Noord heeft bijgedragen in de borging van vrijwilligheid en benadrukt dat verandering uit de agrarische ondernemer zelf moet komen, zonder verplichtingen.

Meer informatie op ltonoord.nl.

Koe bij boer Jeroen van der Kooij op Hoeve Rust-hoff

Naturalis Biodiversity Center

Naturalis is het nationaal onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit. Onze wetenschappers zetten zich dagelijks in voor het beschrijven, begrijpen en behouden van biodiversiteit. Naturalis onderzoekt de natuur om biodiversiteit te behouden. Zo dragen we bij aan oplossingen voor grote, mondiale vraagstukken rondom onder andere klimaat en voedselvoorziening. Met een van de grootste natuurhistorische collecties ter wereld, onze laboratoria en onze biodiversiteitsdata bieden wij een unieke wetenschappelijke infrastructuur: als het ware een tijdmachine die wetenschappers in staat stelt de biologische en geologische diversiteit van verleden, heden én toekomst in kaart te brengen. Wetenschappelijk onderzoek staat aan de basis van bescherming van onze natuurlijke rijkdommen.

Koos Biesmeijer, Wetenschappelijk Directeur Naturalis Biodiversity Center: “Naturalis koppelt het droomproject aan het Deltaplan Biodiversiteit- een kookpot waar vele partijen maatregelen ontwikkelen om de biodiversiteit te verhogen én hun effect te meten. Hiermee is de wetenschappelijke impact van de droom op de natuur gewaarborgd. Bovendien geeft de droom input aan de Delta Labs. Beide projecten versterken elkaar, met de natuur als winnaar”.

Meer informatie op naturalis.nl.

Rotterdam Make it Happen

Rotterdam Make It Happen is de gezamenlijke citymarketing-pay-off, eind 2014 ontstaan uit de samenwerking tussen o.a. Havenbedrijf Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en Gemeente Rotterdam. De Rotterdam Make It Happen merkalliantie helpt het project door het verhaal te verspreiden via haar corporate communicatiekanalen en via de kanalen van haar merkpartners. Op deze manier bereiken we een divers en groot publiek.

Meer informatie op rotterdammakeithappen.nl.

SMK (Stichting Milieukeur)

SMK werkt al meer dan 25 jaar aan het opstellen van objectieve criteria voor duurzamere productie en bedrijfsvoering. SMK doet dat samen met een uitgebreid netwerk van overheden, producenten, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, retailers, adviesbureaus, wetenschap en ketenpartijen. Voor duurzamere voedingsproducten beheert SMK het snelst groeiende keurmerk ‘On the way to PlanetProof’. Onafhankelijke Colleges van Deskundigen bepalen hiervoor de eisen.

Herman Docters van Leeuwen, programmamanager agroketens: “Rondom Rotterdam zijn nu al enkele tientallen boeren die voldoen aan het keurmerk  On the way to PlanetProof. Zij produceren duurzamere aardappelen, groenten, kruiden, fruit en melk. Als Rotterdammert zou ik het mooi vinden als ik die producten van lokale duurzamere  bedrijven ook kan kopen in de stad. Vanuit onze grote kennis en ervaring op het gebied van verduurzaming van landbouwproductie wil SMK er graag aan bijdragen dat elke Rotterdammer de boer om de hoek direct kan waarderen voor zijn zorg voor natuur en landschap met de aankoop van duurzamere lokale producten. ‘Verbinden van de boer met de consument’ is een basisvoorwaarde om de inspanningen van de boer voor natuur en landschap tot waarde te brengen.”

Meer informatie op planetproof.nl.

Meer informatie op smk.nl.

Zuid-Hollands Landschap

Het Zuid-Hollands Landschap is een natuurbeschermingsorganisatie in de drukste provincie van het land. De stichting stelt natuur veilig door gebieden aan te kopen, deze te onderhouden en voor iedereen toegankelijk te maken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft een grote achterban in Zuid-Holland die bij het project betrokken wordt.

Meer informatie op zhl.nl.