Ga direct naar inhoud

Dieren en planten van graslanden en akkers

Bekijk hier welke 5 soorten voorkomen in graslanden en op akkers.

akkerskorenbloemen

Korenbloem, kamille, margriet

Met een akkerrand vol korenbloemen, kamille en margrieten is er voedsel voor bestuivers als bijen en vlinders. Ook leven er natuurlijke vijanden, die bijvoorbeeld bladluizen in het graan onder de duim kunnen houden.

Grutto

Grutto, dé weidevogel van Nederland. Daar waar in het boerenland ruimte is voor natuur, gedijt de grutto. Met zijn snavel zoekt hij diep in de zachte bodem naar regenwormen en vliegenlarven.

Regenworm

Met zijn gangen verbetert de regenworm als ‘natuurlijke ploeg’ de bodem. En hij zet dode plantenresten om in vruchtbare aarde. Zonder regenwormen zouden veel van onze bodems levenloos zijn.

Mol

De mol graaft een heel gangenstelsel. Die werkt als val. Regenwormen en andere diertjes die erin vallen eet hij op. De grootste bedreiging van de mol is de mens, want niet iedereen is even blij met zijn gegraaf.

Oranjetip

Rupsen van de oranjetip eten vooral pinksterbloemen. Die vind je niet in weilanden die eruit zien als biljartlakens. Wel in grasland waar niet alles gemaaid wordt.