Schenken met belastingvoordeel

Natuur is belangrijk voor ons als mensen. Helpt u mee natuur te behouden, te herstellen en te ontwikkelen? Met een structurele bijdrage aan Natuurmonumenten zetten we ons voor een langere tijd in voor de natuur. En dit levert u belastingvoordeel op.

Paddenstoel

Update coronavirus

In verband met de uitbraak van het Corona-virus zijn onze kantoren momenteel gesloten. Het kan daarom even duren voordat wij uw Periodieke Gift verwerkt hebben. Veel dank voor uw geduld.

Steunt u ons voor een langere tijd met hetzelfde periodieke bedrag, dan kunnen wij ons inzetten voor langdurige projecten. Ook kan dit voor u belastingvoordeel opleveren. Samen zetten we ons in voor de natuur, zonder dat dit u meer geld kost. Schenkt u ons vijf jaar lang een vast bedrag? Dan noemen we dit een periodieke gift. Een periodieke gift kunt u volledig aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting. De periodieke gift moet u vastleggen in een onderhandse overeenkomst.

Het kabinet is van plan om vanaf 2020 giften (net als andere persoonsgebonden aftrekposten) niet meer fiscaal aftrekbaar te laten zijn tegen het dan geldende toptarief van 50,75%. Het tarief waartegen de gift maximaal aftrekbaar is, daalt vanaf 2020 met 3% per jaar totdat in 2023 een aftrektarief van 37,05% bereikt wordt. Het gevolg is dat het fiscale voordeel van een (periodieke of eenmalige) gift afneemt. 

Hoe krijgt u belastingvoordeel?

Digitaal

Vul de Overeenkomst Periodieke Gift hier makkelijk digitaal in.

Op papier

De papieren versie kan ook, volg dan onderstaande stappen:

 • Download de Overeenkomst periodieke gift (pdf)
 • De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren. Eén voor u en één voor ons. Vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken deze.
 • Stuur beide overeenkomsten in een envelop zonder postzegel naar:
 • Natuurmonumenten, periodieke giften
 • Antwoordnummer 9933
 • 1200 WK ’s-Graveland
 • U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te sturen. Wij vullen op de overeenkomst onder andere enkele codes in. Deze codes moet u invullen bij uw belastingaangifte.
 • Nadat wij de overeenkomst hebben verwerkt en ondertekend, krijgt u deze terug. Bewaar de overeenkomst goed! Soms vraagt de Belastingdienst hiernaar.

Over de betaling van uw periodieke giften

Uw gift is inclusief lidmaatschapsbijdrage. U hoeft uw jaarlijkse bedrag niet in één keer te betalen. Dit mag u ook doen in maandelijkse termijnen. Let er bij uw eerste betaling in het eerste kalenderjaar op, dat u deze doet na de ingangsdatum van de overeenkomst. Voor de Belastingdienst tellen giften vóór de ingangsdatum niet mee als periodieke gift. Betaalt u uw periodieke gift in maandelijkse termijnen? Dan wordt in het eerste kalenderjaar uw jaarbedrag verdeeld over de maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst.

Beëindiging van uw periodieke gift

U bent niet meer verplicht tot betalen van uw periodieke gift als:

 • uw overeenkomst eindigt;
 • u komt te overlijden;
 • u werkloos raakt of arbeidsongeschikt, zonder uw invloed;
 • Natuurmonumenten failliet gaat of de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) kwijtraakt.

Schenkt u voor onbepaalde tijd? Dan eindigt de overeenkomst niet door tijdsverloop. U kunt wel na vijf termijnen de overeenkomst beëindigen.

Heeft u nog vragen? Neem contact op

Wilt u meer weten over periodiek schenken of over uw belastingvoordeel? Neem dan contact op met ons. Dit kan met: Ellen van Gerven, Adviseur Bijzondere Giften, [email protected], 06 – 8323 2269

logo