Schenken met belastingvoordeel

Natuur is belangrijk voor ons als mensen. Helpt u mee natuur te behouden, te herstellen en te ontwikkelen? Met een structurele bijdrage aan Natuurmonumenten zetten we ons voor een langere tijd in voor de natuur. En dit levert u belastingvoordeel op.

Steunt u ons voor een langere tijd met hetzelfde periodieke bedrag, dan kunnen wij ons inzetten voor langdurige projecten. Ook kan dit voor u belastingvoordeel opleveren. Samen zetten we ons in voor de natuur, zonder dat dit u meer geld kost. Schenkt u ons vijf jaar lang een vast bedrag? Dan noemen we dit een periodieke gift. Een periodieke gift kunt u volledig aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting. De periodieke gift moet u vastleggen in een onderhandse overeenkomst.

Bereken uw voordeel

Wilt u weten wat uw belastingvoordeel is? Bereken dit met de schenkingscalculator.

Hoe krijgt u belastingvoordeel?

Door de onderstaande stappen te doorlopen, krijgt u eenvoudig belastingvoordeel.

 • Download de Overeenkomst periodieke gift (pdf)
 • De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren. Eén voor u en één voor ons. Vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken deze.
 • Stuur beide overeenkomsten in een envelop zonder postzegel naar:
 • Natuurmonumenten, periodieke giften
 • Antwoordnummer 9933
 • 1200 WK ’s-Graveland
 • U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te sturen. Wij vullen op de overeenkomst onder andere enkele codes in. Deze codes moet u invullen bij uw belastingaangifte.
 • Nadat wij de overeenkomst hebben verwerkt en ondertekend, krijgt u deze terug. Bewaar de overeenkomst goed! Soms vraagt de Belastingdienst hiernaar.

Over de betaling van uw periodieke giften

Uw gift is inclusief lidmaatschapsbijdrage. U hoeft uw jaarlijkse bedrag niet in één keer te betalen. Dit mag u ook doen in maandelijkse termijnen. Let er bij uw eerste betaling in het eerste kalenderjaar op, dat u deze doet na de ingangsdatum van de overeenkomst. Voor de Belastingdienst tellen giften vóór de ingangsdatum niet mee als periodieke gift. Betaalt u uw periodieke gift in maandelijkse termijnen? Dan wordt in het eerste kalenderjaar uw jaarbedrag verdeeld over de maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst.

Beëindiging van uw periodieke gift

U bent niet meer verplicht tot betalen van uw periodieke gift als:

 • uw overeenkomst eindigt;
 • u komt te overlijden;
 • u werkloos raakt of arbeidsongeschikt, zonder uw invloed;
 • Natuurmonumenten failliet gaat of de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) kwijtraakt.

Schenkt u voor onbepaalde tijd? Dan eindigt de overeenkomst niet door tijdsverloop. U kunt wel na vijf termijnen de overeenkomst beëindigen.

Heeft u nog vragen? Neem contact op

Wilt u meer weten over periodiek schenken of over uw belastingvoordeel? Neem dan contact op met ons. Dit kan met: