Ga direct naar inhoud

Schenken met belastingvoordeel

Natuur is belangrijk voor ons als mensen. Helpt u mee natuur te behouden, te herstellen en te ontwikkelen? Met een structurele bijdrage aan Natuurmonumenten zetten we ons voor een langere tijd in voor de natuur. En dit levert u belastingvoordeel op.

Houdt er rekening mee dat het verwerken van uw Periodieke Schenkingsovereenkomst enige tijd kan duren in verband met grote drukte.

Paddenstoel

Periodiek schenken

Steunt u ons voor een langere tijd met hetzelfde periodieke bedrag, dan kunnen wij ons inzetten voor langdurige projecten. Ook kan dit voor u belastingvoordeel opleveren. Samen zetten we ons in voor de natuur, zonder dat dit u meer geld kost. Schenkt u ons vijf jaar lang een vast bedrag? Dan noemen we dit een periodieke gift. Een periodieke gift kunt u volledig aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting. De periodieke gift moet u vastleggen in een onderhandse overeenkomst.

De Periodieke Gift en uw lidmaatschap

Een Periodieke Gift is inclusief de jaarlijkse contributie voor een Individueel lidmaatschap en bedraagt minimaal €50,-- per jaar. Heeft u een Samen- of Gezinslidmaatschap en wilt u Natuurmonumenten ook steunen met een Periodieke Gift? Beide betalingen (d.w.z. de contributie voor uw lidmaatschap én de Periodieke Gift) lopen dan naast elkaar. Een Periodieke Gift kan niet inclusief de contributie voor een Samen- of Gezinslidmaatschap.

Digitaal

Vul de Overeenkomst Periodieke Gift hier makkelijk digitaal in.

Op papier

De papieren versie kan ook, volg dan onderstaande stappen:

 • Download de Overeenkomst periodieke gift (pdf)
 • De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren. Eén voor u en één voor ons. Vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken deze.
 • Stuur beide overeenkomsten in een envelop zonder postzegel naar:
 • Natuurmonumenten, Team Ledenservice
 • Antwoordnummer 6010
 • 3828 ZV Hoogland
 • U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te sturen. Wij vullen op de overeenkomst onder andere enkele codes in. Deze codes moet u invullen bij uw belastingaangifte.
 • Nadat wij de overeenkomst hebben verwerkt en ondertekend, krijgt u deze terug. Bewaar de overeenkomst goed! Soms vraagt de Belastingdienst hiernaar.

Over de betaling van uw periodieke giften

Op het moment dat uw periodieke gift actief wordt, vervalt automatisch de inning van de contributie voor uw Individueel lidmaatschap. U hoeft uw jaarlijkse bedrag niet in één keer te betalen. Dit mag u ook doen in maandelijkse termijnen. 

Let er bij uw eerste betaling in het eerste kalenderjaar op, dat u deze doet na de ingangsdatum van de overeenkomst. Voor de Belastingdienst tellen giften vóór de ingangsdatum niet mee als periodieke gift. Betaalt u uw periodieke gift in maandelijkse termijnen? Dan wordt in het eerste kalenderjaar uw jaarbedrag verdeeld over de maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst.

Beëindiging van uw periodieke gift

U bent niet meer verplicht tot betalen van uw periodieke gift als:

 • uw overeenkomst eindigt;
 • u komt te overlijden;
 • u werkloos raakt of arbeidsongeschikt, zonder uw invloed;
 • Natuurmonumenten failliet gaat of de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) kwijtraakt.

Is de gift voor onbepaalde tijd? Dan eindigt de overeenkomst niet door tijdsverloop. U kunt wel na vijf termijnen de overeenkomst beëindigen.

Heeft u nog vragen? Neem contact op

Wilt u meer weten over periodieke giften of over uw belastingvoordeel? Neem dan contact met ons op via www.natuurmonumenten.nl/service/contact, of via telefoonnummer (033) 479 71 11 (Ledenservice).