Help mee

Collecteren voor de natuur

Doe iets terug voor de natuur! Ga collecteren voor Natuurmonumenten. Loop bij jou in de buurt en zet je samen met veel enthousiaste mensen in voor de natuur.

Collecteweek 2018

Wij collecteren van 11 tot en met 16 juni 2018. Doe je mee? Bepaal zelf wanneer je collecteert en stem samen met de wijkcoördinator de straten af in je wijk. Het kost maar 1,5 tot 2 uur van je tijd. En je inspanning komt geheel ten goede aan de natuur.

Meld je aan!

Er is maar een collecte voor de natuur in Nederland en dat is de collecte voor Natuurmonumenten. Kom ook collecteren! Hoe meer mensen voor ons op pad gaan, hoe groter de opbrengst voor de natuur. Dat betekent meer natuur. In de vorm van grotere en robuustere gebieden, en dus meer grutto’s, kraanvogels, otters, vlinders en bijen. Maar ook meer ruimte voor onszelf. Want ook wij hebben de natuur nodig.

Meld je aan als collectant >