Formulieren & Documenten

Belangrijke formulieren en documenten voor vaste vrijwilligers.

Vrijwilligers

Declaratieformulier

Het declaratieformulier voor vrijwilligers kunt u vinden op het online vrijwilligersplatform KIEK. Of opvragen bij uw contactpersoon van Natuurmonumenten.

Het formulier is te openen met de laatste versie van Acrobat Reader. Dit programma is hier gratis te downloaden. U dient eerst het lege formulier te downloaden en op te slaan op uw computer. Daarna pas invullen en toevoegen aan een mail naar [email protected]. Op KIEK staat meer info over de wijze van invullen. De reis-/onkostenvergoedingen kunnen eens per kwartaal via uw begeleider gedeclareerd worden. Natuurmonumenten streeft uit milieuoverwegingen naar een maximum reisafstand woon-werklocatie van 25 km.

De reiskostenvergoedingen voor vrijwilligers zijn als volgt:

  • (brom)fiets: € 0,21/km
  • (privé)auto/motor: € 0,28/km
  • openbaar vervoer: werkelijke kosten op basis van vervoerbewijs

Fiscaal aftrekbaar
U heeft de keuze of u uw reiskosten wilt declareren of niet. Wist u dat uw niet-ingediende reiskostendeclaratie voor het vrijwilligerswerk fiscaal aftrekbaar kan zijn? Niet gedeclareerde kosten kunnen namelijk als gift aan het goede doel Natuurmonumenten worden beschouwd. Raadpleeg hiervoor uw belastingconsulent of kijk op de site van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl

Gedragscode voor vrijwilligers   

Bijgaande gedragscode is onderdeel van uw vrijwilligersovereenkomst. Deze is van toepassing op alle vrijwilligers. Daarnaast vragen wij van vrijwilligers die tijdens het vrijwilligerswerk te maken hebben met kwetsbare groepen als kinderen en gehandicapten, een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Heeft u vragen over de VOG, gedragscode of over dit onderwerp, neem dan contact op met uw begeleider van Natuurmonumenten.

logo