Ga direct naar inhoud

Natuur voor iedereen - jaarverslag 2018

Natuur is voor iedereen. Daar maakt Natuurmonumenten werk van door bij de aanleg van speelnatuur van OERRR ook rekening te houden met kinderen met een beperking, door natuurgebieden voor iedereen toegankelijk te maken en door ruimte te bieden aan zorgboerderijen en andere vruchtbare samenwerkingsinitiatieven. Zo staat de organisatie middenin de maatschappij.

Natuur voor iedereen

Natuur is voor iedereen; een wezenlijk uitgangspunt, voor mens én natuur. Voor de mens omdat, zo blijkt keer op keer uit onderzoeken, natuur gezond en gelukkig maakt. Voor de natuur omdat de mens die natuur mag beleven, er als vanzelf van gaat houden en wil beschermen.

Ook in 2018 hebben we op een aantal locaties Speelnatuur van OERRR aangelegd waar kinderen met en zonder beperking vrij met elkaar kunnen spelen. Dat klinkt simpel, maar heeft nogal wat voeten in aarde. Speeltafels moeten worden verhoogd, waterpompen zodanig aangepast dat kinderen zonder beperking hun speelgenootjes kunnen helpen en paden moet worden verbreed en verhard. Om te testen of de inrichting goed is, nodigden we de Speeltuinbende uit. Speelnatuur werkt, zo is de afgelopen jaren al wel gebleken. Meegesleept in het enthousiasme van hun speelgenootjes, durven kinderen met een beperking spelend steeds meer en ook de ouders worden minder terughoudend. In 2018 openden we Speelnatuur van OERRR in Kardinge (Gr.), op Schiermonnikoog (Fr.), Erve de Pas (Haarle, Ov.) en de belevingsboerderij Schieveen nabij Rotterdam. Daarmee komt het aantal locaties speelnatuur die ook geschikt zijn voor kinderen met een beperking op acht. Voor 2019 staat opnieuw nieuwe speelnatuur en aanpassing van bestaande locaties op het programma.

Voor volwassenen met een beperking én natuurliefde heeft Natuurmonumenten in 2018 de mogelijkheden om naar buiten te gaan uitgebreid. Op 40 plekken is gewerkt aan routes voor deze doelgroep, dankzij financiële steun van de Nationale Postcode Loterij. De natuurgebieden zijn heel divers; van de bloemrijke valleien in het Zwanenwater (NH) tot de weidsheid van Kardinge (Gr.) en van de molenplas bij de Hompesche Molen (Li.) tot het geaccidenteerde Salland. Zelfs aan Marker Wadden is gedacht.

Een route voor mensen met een beperking aanleggen vergt bijzondere maatregelen. Eind 2019 moeten er, verspreid over het land veertig routes voor volwassenen met een handicap zijn. Volwaardige en volledige routes, inclusief aangepast toilet, parkeerplaatsen, maatregelen in het veld, informatievoorziening en promotie.

Natuur voor iedereen betekent ook samenwerken met iedereen. De belevenisboerderij Schieveen is daar een mooi voorbeeld van. Op initiatief van de stadsschapenboer van Rotterdam hebben we samen een ontmoetingsplaats over en voor stad en land gecreëerd. Kinderen kunnen vrij de stal inlopen, die met hulp van een grote groep vrijwilligers van Natuurmonumenten is opgeknapt. Er is speelnatuur van OERRR en samen met één van onze boswachters is het erf ingericht met een moestuin, een vlindertuin en ouderwetse verfplanten. Met een crowdfundingsactie van de schapenboer en Natuurmonumenten gezamenlijk is de buurt betrokken en geld ingezameld voor de kaasmakerij.

Ook Erve de Pas op de Sprengenberg is een mooi voorbeeld van natuur voor iedereen. Op de historische plek – vroeger trefpunt voor handelaren uit alle windstreken – hebben we samen met zorgboerderij Schuringshoeve Herberg De Pas geopend, gerund door mensen met een beperking. Een perfect uitgangspunt voor een bezoek aan de fascinerende natuur van de Sallandse Heuvelrug.