Ga direct naar inhoud

Jaarverslag 2020: Voorwoord

Natuurlijk gaat 2020 de boeken in als het jaar van de coronapandemie. Het virus raakte onze samenleving. Het raakte onze leden, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. In het afgelopen jaar zijn onze gedachten geweest bij een ieder die daardoor geraakt werd. Waar mogelijk hebben we steun verleend en hebben we ingezet op het nemen van maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In veel opzichten was 2020 een zorgelijk en ingewikkeld jaar. Het was het jaar dat we de natuur opnieuw gingen waarderen, dat we ontdekten dat we in een land leven dat rijk is aan mooie landschappen en natuurgebieden.

Blije bij

Waar mogelijk hebben we steun verleend en hebben we ingezet op het nemen van maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In veel opzichten was 2020 een zorgelijk en ingewikkeld jaar. 2020 liet ook iets anders zien. Het was het jaar dat we de natuur opnieuw gingen waarderen, dat we ontdekten dat we in een land leven dat rijk is aan mooie landschappen en natuurgebieden. Die herwaardering voor de natuur vertaalde zich ook in een sterke groei van onze achterban naar ruim 760.000 natuurliefhebbers. Het is hartverwarmend om te zien dat natuur zoveel betekenis geeft nu onze leefwereld tot de kern was teruggebracht. Dat mensen weer beleven hoe enorm veel plezier, ontspanning en gezondheid de natuur ons geeft, en dat we haar moeten koesteren en beschermen. Dat is een signaal dat eens te meer duidelijk maakt dat de samenleving een grote behoefte heeft aan meer ruimte voor natuur. Een signaal ook dat alle betrokkenen – overheden, natuur- en landbouworganisaties, bedrijfsleven – ertoe moet aanzetten om vaart te maken met de afronding van het Nationaal Natuurnetwerk en met de transitie naar een natuurinclusievere samenleving. Natuur en mensen snakken ernaar!