Ga direct naar inhoud

Aanvalsplan voor het Nederlandse landschap

We verliezen steeds meer van onze karakteristieke landschappen. Natuurmonumenten zet zich in om de diversiteit te behouden en te beschermen. Help ook mee!

Fietsen

Geen land ter wereld is qua landschap zo gevarieerd als Nederland. Verbazingwekkend voor een van de kleinste landen ter wereld. Een land dat bovendien half zo klein was geweest als onze voorouders niet waren gaan inpolderen en land winnen. Ze creëerden een land met geuldalen, moerassen, veenweides, waterlinies, laagvenen, duinen en wadden. Helaas verliezen we steeds meer van deze natuur. Natuurmonumenten zet zich in om de diversiteit aan landschappen te behouden en te beschermen.

Langzaam maar zeker verliezen we steeds meer van onze karakteristieke landschappen.

  • De oppervlakte natuur nam de afgelopen zestig jaar met 44 procent af.
  • De oppervlakte met bedrijventerreinen is de afgelopen vijftien jaar juist gegroeid met maar liefst 30 procent.
  • Van de populatie weidevogels uit de jaren zestig is nog maar een kwart over.
  • De bodem en luchtkwaliteit van ons land zijn ondermaats, voornamelijk door de onophoudelijk schaalvergroting in de landbouw.
  • Landschapselementen als houtwallen, hagen en solitaire bomen worden nog altijd verwijderd.

Wil jij ook niet dat de landschappen waarin wij ons zo thuis voelen langzaam hun eigen karakter verliezen? Kom dan in actie en teken de petitie.

Streekconferenties

In 2016 bleek overduidelijk dat dit onderwerp leeft. Meer dan 100.000 Nederlanders steunden de actie ‘Bescherm de kust’ tegen het volbouwen van de stranden en duinen. Duizenden mensen kwamen in opstand tegen megastallen in het landschap. Natuurmonumenten organiseerde streekconferenties. door het hele land. In Camperduin, Kaatsheuvel, Katwijk, Neeltje Jans, Norg, Rotterdam, Tilburg en Vorden gingen honderden bezorgde mensen met elkaar in gesprek over hun landschap. Na deze bijeenkomsten zijn er honderden initiatieven ondernomen en projecten opgestart. Veel daarvan zijn nog pril en de uitkomst is vaak nog niet duidelijk. Maar de energie die mensen besteden aan het landschap in hun omgeving is indrukwekkend. Veel mensen zijn bezorgd over de toekomst van hun landschap.

Lees meer over deze streekconferenties

Maatschappelijke beweging

Natuurmonumenten is ervan overtuigd dat een brede maatschappelijke beweging ervoor kan zorgen dat Nederlandse landschappen worden beschermd. De zorg voor het landschap kan niet rusten op de schouders van enkelen. Het is een zaak van burgers, bedrijven, organisaties en overheden. Gelukkig groeit het aantal mensen dat zich actief inzet voor het landschap. Een participatiesamenleving kan alleen niet zonder overheid die haar verantwoordelijk neemt. Tijdens de streekconferenties is duidelijk geworden dat burgers van alles willen doen, maar hun waardevolle landschap niet kunnen redden zonder hulp van de overheid. Die beslist bijvoorbeeld of in onze prachtige duinen wel of niet gebouwd mag worden. Daarom roept onze achterban de overheid ook op om visie te tonen, regie te nemen en daarmee onze landschappen te beschermen.

Aanvalsplan

Het bovenstaande pleidooi vormt de kern van het ‘Aanvalsplan voor het Nederlandse landschap’. Op 25 januari 2017 overhandigde onze algemeen directeur Marc van den Tweel het aan staatssecretaris Van Dam aanbood. Na jarenlang verdedigen is het de hoogste tijd om de aanval in te zetten.

Lees hier het Aanvalsplan voor het Nederlandse landschap (pdf)