Ga direct naar inhoud

Ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer

De ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer van Natuurmonumenten bestaat uit 6 leden. Zij vertegenwoordigen de ruim 13.000 leden in Flevoland. Zij vormen het aanspreekpunt en zijn de spreekbuis voor de leden in Flevoland.

Ledencommissie

Betrokkenheid

De ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer heeft primair tot taak om de betrokkenheid van de leden bij het werk van de vereniging te bevorderen. Daarnaast maakt de ledencommissie deel uit van de landelijke ledenraad. De ledenraad vergadert minimaal twee keer per jaar. Hierin komen onder meer het algemene verenigingsbeleid, het financiële beleid en het beheerbeleid aan de orde. De commissieleden denken mee en beïnvloeden het beleid van de vereniging via de ledenraad.

Ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer

Ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer

 

Nieuws

Ledenenquête

De Ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer heeft als belangrijkste taak: zorgen dat jouw stem doorklinkt in de koers van Natuurmonumenten. Om deze taak goed uit te kunnen voeren zijn we benieuwd naar de meningen en wensen van onze leden in Flevoland.

Lees hier meer.

Nieuwsbrief

De Ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer verstuurt 5x per jaar een nieuwsbrief met het laatste nieuws van de LC en de beheereenheid Flevoland. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet? Vraag hem aan bij de Ledenservice via het contactformulier of bel 033 - 479 71 11.

Verslag Ledenraad 21 mei 2022

De belangrijkste taak van de ledencommissie is het vertegenwoordigen van onze leden in de Ledenraad, zodat jouw stem doorklinkt in de koers van Natuurmonumenten. De Ledenraad komt twee keer per jaar bijeen om geïnformeerd te worden door het bestuur en de directie van onze vereniging over het reilen en zeilen van onze vereniging maar ook om hen te informeren over wat wij belangrijk vinden en om waar nodig kritisch te zijn.

21 mei jl. was het weer zover. Ledencommissie Flevoland Zwarte Meer was hier natuurlijk bij aanwezig. Lees hier het verslag.

De column van Klaas

Oud LC-lid Klaas van der Wal gaat er graag op uit met zijn camera. Door zijn lens observeert hij de natuur in Flevoland en legt vast wat hem opvalt, boeit en intrigeert. Ook al zit zijn termijn in de LC erop, hij blijft ons op de hoogte houden van wat hij ziet.

Hieronder zijn columns:

1. Maasvlaktecentrale in het Waterloopbos

2. Ettenlandse Veld

Nieuws van de ledencommissie