Overzicht

Ledencommissies

 • Ledencommissie Limburg

  Ledencommissie Limburg en De Kempen

  De ledencommissie vertegenwoordigt 32.100 leden in het zuidoosten van Noord-Brabant en het midden en zuiden van Limburg. Het grondgebied van deze commissie valt samen met de gebieden van de beheereenheden “Kempen en Midden-Limburg” en “Zuid –Limburg”.

 • Ledencommissie

  Ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer

  De ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer van Natuurmonumenten bestaat uit 5 leden. Zij vertegenwoordigen de ruim 13.000 leden in Flevoland. Zij vormen het aanspreekpunt en zijn de spreekbuis voor de leden in Flevoland.

 • Ledencommissie

  Ledencommissie Utrecht en Vechtplassen

  De ledencommissie Utrecht en Vechtplassen bestaat uit zeven leden. Dit zijn allemaal vrijwilligers. Het accent van de activiteiten van de ledencommissie ligt op het vertegenwoordigen van de ruim 70.000 leden uit de provincie Utrecht in de ledenraad.

 • Ledencommissie Groningen

  Ledencommissie Groningen

  In de provincie Groningen wonen ongeveer 23.000 leden van Natuurmonumenten. De ledencommissie Groningen bestaat in totaal uit tien enthousiaste leden die de Groningers op de landelijke vergaderingen van de ledenraad vertegenwoordigen. Daarnaast organiseert de ledencommissie elk jaar een aantal activiteiten voor de leden uit de provincie Groningen.

 • Ledencommissie

  Ledencommissie Noord-Holland

  De ledencommissie Noord-Holland vertegenwoordigt circa 120.000 leden van Natuurmonumenten in de provincie.

 • Ledencommissie Drenthe

  Ledencommissie Drenthe

  De ledencommissie Drenthe vertegenwoordigt de Drentse leden van de vereniging in de ledenraad. Ze bestaat uit 6 (kandidaat)leden en 5 steunleden met zeer verschillende achtergronden. De ledencommissie vindt het van groot belang te weten hoe de Drentse leden denken over wat er in Drenthe speelt als het gaat om de natuur in onze prachtige provincie. Een van de mogelijkheden om daar kennis van te kunnen nemen is het bijeenkomen van geïnteresseerde leden die lid zijn van de klankbordgroep. De ledencommissie wil de klankbordgroep en het aantal actieve leden graag uitbreiden.

 • Ledencommissie

  Ledencommissie Friesland

  De ledencommissie Fryslân bestaat per januari 2021 uit zes ledenvertegenwoordigers. De Friese ledenvertegenwoordigers vormen samen met de ledenvertegenwoordigers van de andere regio’s de ledenraad van de vereniging Natuurmonumenten. De ledenraad denkt en praat mee over de hoofdlijnen van het beleid, keurt het jaarverslag goed en benoemt de bestuursleden. Alle leden van de ledencommissies van de vereniging zijn vrijwilligers. De Ledencommissies hebben als taak om de leden te vertegenwoordigen en de betrokkenheid van leden en belangstellenden bij de vereniging te bevorderen.

 • Ledencommissie Zeeland

  Ledencommissie Zeeland en Volkerak

  De ledencommissie Zeeland en Volkerak zet zich in voor de realisering van een dynamische verenigingsstructuur in de regio Zeeland en Volkerak en betrokkenheid van een grote groep Zeeuwse leden bij de taken en doelstellingen van Vereniging Natuurmonumenten. In Zeeland zijn ruim 11.300 mensen lid van Natuurmonumenten.

 • Ledencommissie Gelderland

  Ledencommissie Gelderland

  De ledencommissie Gelderland is de spreekbuis voor de circa 79.000 Gelderse leden. De acht leden van de commissie zijn tevens lid van de landelijke ledenraad. In de ledenraad denken en stemmen de LC leden mee over het beleid van Natuurmonumenten.

 • ledencommissie Zuid-Holland

  Ledencommissie Zuid-Holland

  De leden van de ledencommissie (LC) Zuid-Holland vertegenwoordigen de leden van Natuurmonumenten in de provincie Zuid-Holland binnen de vereniging Natuurmonumenten.

 • logo