Ga direct naar inhoud
Overzicht

Ledencommissies

 • Ledencommissie Limburg en De Kempen

  De ledencommissie vertegenwoordigt 35.000 leden in het zuidoosten van Noord-Brabant en het midden en zuiden van Limburg. Het grondgebied van deze commissie valt samen met de gebieden van de beheereenheden “Kempen en Midden-Limburg” en “Zuid –Limburg”.

 • Ledencommissie Noord-Brabant en Rijk van Nijmegen

  De ledencommissie (LC) Noord-Brabant en Rijk van Nijmegen bestaat uit maximaal 9 leden. Dit aantal staat in relatie tot het aantal leden in de provincie en kan daarom variëren per provincie. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering hebben de aanwezige leden de mogelijkheid nieuwe LC-leden en kandidaat-leden te benoemen.

 • Ledencommissie Zeeland en Volkerak

  De ledencommissie Zeeland en Volkerak zet zich in voor de realisering van een dynamische verenigingsstructuur in de regio Zeeland en Volkerak en betrokkenheid van een grote groep Zeeuwse leden bij de taken en doelstellingen van Vereniging Natuurmonumenten. In Zeeland zijn ruim 11.300 mensen lid van Natuurmonumenten.

 • Ledencommissie Zuid-Holland

  De leden van de ledencommissie (LC) Zuid-Holland vertegenwoordigen de leden van Natuurmonumenten in de provincie Zuid-Holland binnen de vereniging Natuurmonumenten.

 • Ledencommissie Utrecht en Vechtplassen

  De ledencommissie Utrecht en Vechtplassen bestaat uit acht leden. Dit zijn allemaal vrijwilligers. Het accent van de activiteiten van de ledencommissie ligt op het vertegenwoordigen van de ruim 60.000 leden uit de provincie Utrecht in de ledenraad.

 • Ledencommissie Noord-Holland

  De ledencommissie Noord-Holland vertegenwoordigt circa 120.000 leden van Natuurmonumenten in de provincie.

 • Ledencommissie Gelderland

  De ledencommissie Gelderland is de spreekbuis voor de circa 79.000 Gelderse leden. De acht leden van de commissie zijn tevens lid van de landelijke ledenraad. In de ledenraad denken en stemmen de LC leden mee over het beleid van Natuurmonumenten.

 • Ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer

  De ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer van Natuurmonumenten bestaat uit 6 leden. Zij vertegenwoordigen de ruim 13.000 leden in Flevoland. Zij vormen het aanspreekpunt en zijn de spreekbuis voor de leden in Flevoland.

 • Ledencommissie Overijssel

  De ledencommissie (LC) Overijssel vertegenwoordigt de leden in Overijssel in de ledenraad.

 • Ledencommissie Drenthe

  De ledencommissie Drenthe vertegenwoordigt de Drentse leden van de vereniging in de ledenraad. Ze bestaat uit 6 (kandidaat)leden en enkele steunleden met zeer verschillende achtergronden. De ledencommissie vindt het van groot belang te weten hoe de Drentse leden denken over wat er in Drenthe speelt als het gaat om de natuur in onze prachtige provincie. Een van de mogelijkheden om daar kennis van te kunnen nemen is het bijeenkomen van geïnteresseerde leden die lid zijn van de klankbordgroep. De ledencommissie wil de klankbordgroep en het aantal actieve leden graag uitbreiden.