Ga direct naar inhoud

Leerlingplaatsen (BBL)

Natuurmonumenten heeft jaarlijks 4 leerlingplaatsen beschikbaar. De plekken komen beschikbaar bij verschillende beheerteams in het land en worden in eerste instantie ingevuld voor 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid is het mogelijk om een tweede jaar in aanmerking te komen voor een leerlingplaats in een andere beheereenheid.

Scholekster

Door gebruik te maken van het leerlingstelsel bieden we leerlingen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen bij een professionele organisatie en halen we medewerkers binnen die al de nodige kennis hebben van de beheerpraktijk. Zo streeft Natuurmonumenten ernaar een solide relatie op te bouwen en in stand te houden met het opleidingsveld waardoor opleiding en praktijk beter op elkaar aansluiten.

Invulling plaatsen

De invulling van de leerling-plaatsen komt tot stand in nauwe samenwerking met mbo opleidingsinstituut Yuverta (bos en natuurbeheer). Omdat we leerlingplaatsen die vacant komen zoveel mogelijk willen invullen met collega’s die aanvullend zijn op de samenstelling van het beheerteam is het gewenst om de komende jaren te investeren in het aantrekken van jonge medewerkers.

Leerlingplaatsen 2023-2024

In het voorjaar van 2023 start de werving voor 2023-2024. Je kunt hiervoor t.z.t onze vacaturepagina in de gaten houden.