Ga direct naar inhoud
Nieuws

Column stadsboswachter Maurice: En zo komt Jan Splinter door de winter

19 februari 2019 | Natascha Hokke

Samen met vrijwilligers onderhoudt hij hier de oer-Hollandse poldernatuur. Of laat hij natuurliefhebbers tijdens een wandeling vanaf Rotterdam CS zien dat natuur overal is, ook in de stad! De column van boswachter Maurice Kruk verschijnt maandelijks in De Heraut, bijlage Goed Wonen.

Boswachter Maurice in de Zuidpolder

En zo komt Jan Splinter door de winter

Op de eerste lenteachtige winterdag in februari bloeien sneeuwklokjes, krokussen en narcissen in grote getale. De eerste vlinders fladderen rond en koolmezen zingen dat het een lieve lust is. Je zou bijna vergeten dat het winter is. Voor veel planten en dieren is de winter een barre tijd om in te overleven. Licht, voedsel, vocht (bij vorst) is schaars - of zelfs afwezig - en temperaturen relatief laag. Daarom hebben planten en dieren verschillende overlevingsstrategieën ontwikkeld. Sommige planten kiemen in het voorjaar, bloeien ‘s zomers en verspreiden hun zaad in de herfst, om daarna af te sterven. Deze eenjarigen brengen de winter als zaad door, soms is vorst zelfs nodig om te kunnen kiemen. Andere plantensoorten slaan voedingsstoffen op in wortels of bol, om snel te kunnen groeien en bloeien. Vaak (maar niet altijd) verschijnen bij deze soorten eerst bloemen en pas later bladeren. Denk bijvoorbeeld aan het klein hoefblad. Bij Infopunt de Melkschuur Zuidpolder vind je naast deze soort ook boerenkrokussen en de dichtersnarcis als vroege bloeiers. Dieren hebben ook verschillende methoden om de winter door te komen. Bekend is natuurlijk de ‘winterslaap’. Kikkers en padden, maar ook egels bijvoorbeeld maken daar gebruik van. Ook sommige vlindersoorten brengen in rust de winter door. Zo kun je tijdens de winter in schuurtjes zoals De Melkschuur bijvoorbeeld een citroentje, kleine vos of dagpauwoog aantreffen. Andere soorten overleven als pop of ei de winter, o.a. in dode plantenstengels. Weer andere dieren, zoals bijvoorbeeld veldmuizen, bouwen een voedselvoorraad op om in de winter van te kunnen leven. Dat doet ook de gaai, die in het najaar eikels op verschillende plaatsen in de grond (ver)stopt. Weer andere vogels kiezen ervoor om de winter te ontlopen door weg te trekken. Een mooi voorbeeld daarvan is de grutto, de weidevogel die de winter doorbrengt in Afrika en vanaf februari/maart weer terugkeert in onze Nederlandse weiden om er te broeden. Met hun terugkomst begint de lente pas echt!

Meer stadsboswachter Maurice?

Voor een dagelijks kijkje achter de schermen, prachtige foto's of het laatste nieuws kun je boswachter Maurice volgen op Twitter!

Of kijk hier voor de eerdere columns van stadsboswachter Maurice >>

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter